• KONKURS MINI MAX - LIPIEC 2022 Autor: zosia3005 [178.37.157.*]
  Witam ,
  Zapraszamy do udziału Konkursie MINI MAX , który przygotowaliśmy na rok 2022 .
  Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem gdyż niektóre zasady zostały zmienione :
  - zlikwidowaliśmy możliwość składania zleceń z limitem aktywacji gdyż okazały się zbędne
  - dostosowanie miesięcznego limitu straty dla portfela ( 100% czyli 170 punktów )
  - zwiększenie teoretycznego depozytu dla 1 kontraktu do 3400 zł (korekta do aktualnych realiów) 
  Szczegóły są opisane w odpowiednich punktach Regulaminu .

  Podkreślamy , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach.
  Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
  CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 340 punktów netto ( ok. 30 punktów na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
  Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Emu.
  Link do tabelki na lipiec : 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P94JYAhnfoDLGMwbcF-2bvRKT1R8DVD1B_XhMU57tPI/edit?pli=1#gid=1773639027

  UWAGA 1:
  Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da, ale chociaż w zapisach pomagamy EmGi i ja , czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
  UWAGA 2:
  Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości.
  W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu , który prowadzi zapisy w tabeli.

  Zapraszamy serdecznie , życzymy powodzenia i dobrej ZABAWY !

  ZASADY:
  1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depo 2 x 3400 = 6800 zł .
  Depozytu nie trzeba uzupełniać - ale UWAGA : jeśli miesięczny wynik obu portfeli jest ujemny a jednocześnie strata w jednym z nich na koniec sesji jest co najmniej 100 - procentowa ( >= 170 punktów ) , to pozycja w tym portfelu zostanie zamknięta ( z naliczeniem prowizji ) - a portfel pozostaje nieaktywny do końca miesiąca .
  2. CEL - podwojenie kapitału , czyli 100 % zysku co w tym roku wymaga zebrania 340 punktów, czyli średnio 30 punktów miesięcznie. 
  3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
  4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 10 transakcji w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 20 transakcji . Zastrzeżenie : ponieważ to duża zmiana , w przypadku gdyby powstały nadmierne komplikacje z prowadzeniem tabeli , Emu ( jako prowadzący tabelę ) może zgłosić konieczność ograniczenia liczby transakcji . W takim przypadku , ograniczenie wejdzie w życie od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
  5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
  6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
  7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Emu, który prowadzi zapisy w Tabeli .

  OTWIERANIE POZYCJI
  10. Zgłaszamy w takiej formie , aby nie budziło wątpliwości , najlepiej "otwieram L" czy " zamykam L" lub jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
  UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
  12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
  13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie , można je też anulować.
  14. Zlecenie otwarcia pozycji jest ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania, lub do wygaśnięcia serii .
  15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
  16. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować a jego anulowanie skutkuje utratą transakcji .
   
  ZAMYKANIE  POZYCJI 
  17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
  18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
  19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
  20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
  21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
  22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
  23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenia przechodzą na dalsze sesje .
  24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
  26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
  Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku , nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
  27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Emu i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
  28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Emu.
  29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa . 
 • PODSUMOWANIE po czerwcu 2022 - I półrocze Autor: zosia3005 [178.37.157.*]
  Witam :-)
  Czerwiec znów zakończyliśmy niestety minusem - tym razem na szczęście niewielkim :-)
  Strata narastająco - za I półrocze - się nieco powiększyła ale mam nadzieję ,
  że w kolejnych miesiącach II półrocza , które zaczynamy - pójdzie nam lepiej , oby !

  W czerwcu pierwsza trójka to
  1. zosia3005 ( 237 )
  2. argentarius ( 130 )
  3. ostry ( 95 )
  Tak więc zmienił się tylko srebrny medalista miesiąca ,
  @argentarius wszedł na miejsce @ravcia , który w czerwcu nie grał .

  Narastająco ( po I półroczu ) prowadzą :
  1. ravcio ( 824 )
  2. maks2350 ( 597 )
  3. zosia3005 ( 256 )
  Tutaj zmienił się brązowy medalista : @zosia3005 ( czyli ja :-)) weszła na miejsce
  @emeryta_giełdowego - ale różnica jest symboliczna .

  Warto przejrzeć postępy w tabeli gdzie widać jak wyniki uczestników się na bieżąco zmieniają,
  z dużego minusa - zawsze można wyjść na plus i oczywiście nic nie jest przesądzone !

  Gratuluję i zapraszam Wszystkich do gry konkursowej w lipcu , a ponieważ zaczyna się
  okres wakacyjny - tym wszystkim którzy z niego korzystają życzę relaksu i odpoczynku :-)

  Pozdrawiam i powodzenia !
 • P1 i P2 otwieram L pkc Autor: 7777777777777 [83.27.19.*]
  poproszę na open w piątek
 • Re: KONKURS MINI MAX - LIPIEC 2022 Autor: argentarius [212.180.227.*]
  P1 i P2 zamykam L, PCR na zamknięciu
 • P1 S1670 Autor: ostry- [83.7.137.*]
  dziękuję
 • P2 S 1725 Autor: ostry- [83.7.137.*]
  dziękuję
 • P2 close 1734 Autor: ostry- [83.7.137.*]
  dziękuję
 • P1 close 1666 Autor: ostry- [83.7.101.*]
  dziękuję
 • P1 S 1645 Autor: ostry- [83.7.101.*]
  dziękuję
 • P 1 close 1667 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P2 L 1667 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [95.142.120.*]
  (wiadomość usunięta przez moderatora)
 • P2 close 1680 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P1 L 1670 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P2 L na fix Autor: emu- [79.191.54.*]
  formularz znowu nie zadziałał
 • formularz jednak zadziałał Autor: emu- [79.191.54.*]
  ale z bardzo dużym opóźnieniem
 • Re: formularz jednak zadziałał Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  Dzisiaj generalnie obserwuję w Internecie opóźnienia
  pewnie serwery się gotują od upału :-))
 • P1 close na open Autor: ostry- [178.215.207.*]
  dziękuję
 • P1 L 1673 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • edit 1674 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  bo uciekli
 • P1 close 1664 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P1 L 1621 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P1 L1673 Autor: ostry- [83.7.106.*]
  dziękuję
 • P1 P2 2xS PKC Autor: yntelygent [31.0.90.*]
  Poproszę
[x]
FW20 3,97% 1 467,00 2022-10-04 17:04:58
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.