• Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: 19krzysio59 [89.64.108.*]
  Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazane przez spółkę działającą pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka informujące o pośrednim nabyciu akcji Herkules S.A.


  Zgodnie z zawiadomieniem, pośrednie nabycie akcji Herkules S.A. przez spółkę pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku przez spółkę pod firmą Willet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której to transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku.


  Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji nabycia akcji Herkules S.A. zarówno spółka pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jak i Pan Romuald Stachowiak nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.


  Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Herkules S.A. przez spółkę Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie spółka Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako podmiot dominujący wobec spółki Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Pan Romuald Stachowiak jako podmiot dominujący wobec spółki Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiadają pośrednio 4 223 531 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 223 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., co stanowi 12,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: ~janek [79.184.237.*]
  Nie walet, tylko jakiś biznes Stachowiaka
  https://www.forbes.pl/sylwetka/romuald-stachowiak

  tak mi się wydaje, ale oczywiście pewności nie mam
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: 19krzysio59 [89.64.108.*]
  Willet.
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: 19krzysio59 [89.64.108.*]
  Willet.
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: ~nik [5.226.71.*]
  Ktokolwiek nie wchodziłby do spółki, nie ma znaczenia, akcjonariat jest zdywersyfikowany, spółka z dużą perpektywą, kwestia czasu nieodległego jak zacznie wartość rosnąć.
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: ~Poi [79.184.237.*]
  Kapitał zakładowy willet doz omo. 230 005 000,00 ZŁ
 • Re: Walet wchodzi na GPW tylnymi drzwiami?????? Autor: ~Poi [79.184.237.*]
  Spółki z o.o. a tam jest kilka tych willetow
[x]
HERKULES -0,74% 1,34 2022-05-24 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.