• KONKURS MINI MAX - GRUDZIEŃ 2021 Autor: zosia3005 [178.37.157.*]
  Witam ,
  Zapraszamy do udziału Konkursie MINI MAX , który przygotowaliśmy na rok 2021 .
  Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem gdyż niektóre zasady zostały zmienione .

  Od lutego wprowadziliśmy możliwość składania zleceń z limitem aktywacji .
  Pozostałe zasadnicze zmiany to :
  - zwiększenie dopuszczalnej liczby transakcji do 10 dla każdego z portfeli
  - zlecenie otwarcia pozycji ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania ( modyfikacja lub anulowanie zleceń otwarcia na dotychczasowych zasadach ), lub do wygaśnięcia serii
  - wprowadzenie miesięcznego limitu straty dla portfela ( 100% czyli 235 punktów )
  - zwiększenie teoretycznego depozytu dla 1 kontraktu do 4700 zł (korekta do aktualnych realiów) 
  Szczegóły są opisane w odpowiednich punktach Regulaminu .

  Podkreślamy , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach.
  Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
  CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 470 punktów netto ( ok. 40 punktów na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
  Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Emu.
  Link do tabelki na grudzień i zarazem na rok : 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b65pEswRf21K9jN_F5G_AjCTdiiutGCHA4lql7yfS9Q/edit#gid=208939745 

  UWAGA 1:
  Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da, ale chociaż w zapisach pomaga EmGi , czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
  UWAGA 2:
  Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości.
  W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu , który prowadzi zapisy w tabeli.

  Zapraszamy serdecznie , życzymy powodzenia i dobrej ZABAWY !

  ZASADY:
  1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depo 2 x 4700 = 9400 zł .
  Depozytu nie trzeba uzupełniać - ale UWAGA : jeśli miesięczny wynik obu portfeli jest ujemny a jednocześnie strata w jednym z nich na koniec sesji jest co najmniej 100 - procentowa ( >= 235 punktów ) , to pozycja w tym portfelu zostanie zamknięta ( z naliczeniem prowizji ) - a portfel pozostaje nieaktywny do końca miesiąca .
  2. CEL - podwojenie kapitału , czyli 100 % zysku co w tym roku wymaga zebrania 470 punktów, czyli średnio 40 punktów miesięcznie. 
  3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
  4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 10 transakcji w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 20 transakcji . Zastrzeżenie : ponieważ to duża zmiana , w przypadku gdyby powstały nadmierne komplikacje z prowadzeniem tabeli , Emu ( jako prowadzący tabelę ) może zgłosić konieczność ograniczenia liczby transakcji . W takim przypadku , ograniczenie wejdzie w życie od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
  5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
  6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
  7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Emu, który prowadzi zapisy w Tabeli .

  OTWIERANIE POZYCJI
  10. Zgłaszamy w takiej formie , aby nie budziło wątpliwości , najlepiej "otwieram L" czy " zamykam L" lub jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  Można składać zlecenia z limitem aktywacji ( LA ) i limitem ceny , które muszą wyglądać np. tak :
  P1 L 2000 LA 2000 , lub P1 L 2002 LA 2000  - co oznacza , że np. w przypadku otwarcia luką na poziomie 2005 zlecenie automatycznie traci ważność , lub P1 L LA 2000 – co oznacza L PKC od 2000 włącznie i w przypadku otwarcia luką na poziomie 2005 mamy L po 2005 .
  Dla S obowiązują analogiczne zasady – tyle , że w odwrotnym układzie.
  Generalna zasada :
  Uczestnicy składając zlecenia  muszą przestrzegać ustalonych przez Giełdę zasad obrotu.
  W przypadku zleceń kupna musi być spełniony warunek: limit aktywacji > kurs ostatniej transakcji, dodatkowo : limit ceny >= limit aktywacji
  W przypadku zleceń sprzedaży musi być spełniony warunek: limit aktywacji < kurs ostatniej transakcji, dodatkowo : limit ceny <= limit aktywacji
  11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
  UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
  12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
  13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie , można je też anulować.
  14. Zlecenie otwarcia pozycji jest ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania, lub do wygaśnięcia serii .
  15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
  16. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować a jego anulowanie skutkuje utratą transakcji .
   
  ZAMYKANIE  POZYCJI 
  17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
  18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
  19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
  20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
  21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
  22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
  23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenia przechodzą na dalsze sesje .
  24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
  26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
  Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku ,nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
  27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Emu i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
  28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Emu.
  29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa . 
 • P1 P2 2xS 2207 Autor: yntelygent [213.134.179.*]
  zmieniam zlecenie
 • P1 S 2219 Autor: ostry- [83.7.132.*]
  Dziękuję
 • P1, P2 ustawam TP 2261 Autor: maks2350 [31.1.246.*]
  poproszę
 • P1 close 2213 Autor: ostry- [83.7.132.*]
  dziękuję
 • Re: P1 P2 2xS 2207 Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  a dostałem po 2210 na open, miło
 • P1 P2 2xL 2160 Autor: yntelygent [213.134.160.*]
  ustawiam
 • P1 otwieram S 2224 Autor: zosia3005 [87.205.80.*]
  .
 • P1 TP 2190 , SL 2200 Autor: zosia3005 [77.255.87.*]
  .
 • P2 SL 2200 Autor: zosia3005 [77.255.87.*]
  .
 • P1 i P2 TP 2197 Autor: zosia3005 [77.255.87.*]
  .
 • P1 otwieram S na FIX Autor: zosia3005 [77.255.87.*]
  .
 • UWAGA -Przypominam , że w piątek zmiana serii !! Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  Przypominam , że w najbliższy piątek 17 grudnia mamy 3 Wiedźmy :-)
  czyli dzień w którym wygasa bieżąca seria kontraktów ( Z21 ) .
  Od poniedziałku bieżącą serią będzie H22 wygasająca w marcu 2022.

  WAŻNE - jeśli ktoś chce się zrolować na nową serię - musi to zrobić sam
  czyli : zamknąć pozycje na serii bieżącej i otworzyć na kolejnej
  - nie robimy tego automatycznie ( punkt 20. Regulaminu ).

  Pozdrawiam i powodzenia !
 • P1, P2 zamykam Autor: maks2350 [77.114.71.*]
  Pozdrawiam!
 • zlecenie zamknięcie S w p1 i p2 po 2180 Autor: artimar [128.127.12.*]
  j.w
 • zlecenie otwarcia L po 2180 w p1 i p2 Autor: artimar [128.127.12.*]
  j.w
 • Re: P1 L 2160 Tp 2220 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  Tak dla zabawy
 • Re: P2 L 2160 Tp 2180 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P2 SL2178 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • @ravcio - P2 masz zamknięte po 2188 Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  Wyżej niż TP , bo takie było otwarcie ,
  Emu to uzupełni w tabeli jak będzie mógł .
 • Re: @ravcio - P2 masz zamknięte po 2188 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  Pomyliłem się miało być P1 mógłbym zamknąć teraz PKC ale podchodzę uczciwie zamknijcie mi P1 po 2187 tak jak SL ustawiłem.
  A jeśli nie to P1 TP 2186
 • Re: @ravcio - P2 masz zamknięte po 2188 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  Miało być zamknijcie P1 po 2178 tak jak był SL co zamiast do P1 to do P2 dałem.
 • Re: @ravcio - P2 masz zamknięte po 2188 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  I jeszcze jedno Kierownik czyta forum bo specjalnie tam zszedł gdzie o SL pisałem ;-) A tak poważnie nie ma jak ustawić SL w najgłupszym miejscu. Dlatego raczej SL nie stawiam i prawdziwe transakcje pilnuje.
 • P1 otwieram S 2207 Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  .
 • Re: P1 otwieram S 2207 - oczywiście seria H Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  już wszystkie moje dyspozycje dotyczą serii H
 • P1 - TP 2285 Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  .
 • Re: P1 - TP 2185 oczywiście , jeszcze się nie obudziłam Autor: zosia3005 [77.255.94.*]
  :-)
 • zlecenie zamknięcia L w p1 i p2 po 2206 Autor: artimar [156.17.201.*]
  j.w
 • zlecenie otwarcia S serii H po 2209 w p1 i p2 Autor: artimar [156.17.201.*]
  j.w.
 • p1 i p2 otwieram S nowa seria 2216 Autor: 7777777777777 [188.147.36.*]
  Poproszę
 • P1 i P2 2209 tp Autor: 7777777777777 [83.27.16.*]
  poproszę
 • P1 i P2 otwieram L2209 Autor: 7777777777777 [83.27.16.*]
  poproszę
 • Re: P1 i P2 otwieram L2209 nowa seria Autor: 7777777777777 [83.27.16.*]
  :)
 • P1 i P2 tp 2220 Autor: 7777777777777 [83.27.16.*]
  poproszę
 • zlecenie zamknięcia S w p1 i p 2 po 2170 Autor: artimar [156.17.201.*]
  jw
 • zlecenie otwarcia L w p1 i p2 po 2175 Autor: artimar [156.17.201.*]
  j.w.
 • P1 i P2 zamieniam L na S 2192 Autor: 7777777777777 [83.27.23.*]
  poproszę
 • modyfikuję zlecenie w p1 i p2 na zlecenie otwarcia S po 2232 w p1 i p2 Autor: artimar [172.68.238.*]
  :)
 • P1 P2 S PKC Autor: yntelygent [162.158.102.*]
  pobieram
 • P1 i P2 zamykam pkc Autor: 7777777777777 [83.27.169.*]
  poproszę
 • UWAGA - Proszę pamiętać Autor: zosia3005 [178.37.194.*]
  że podobnie jak w poprzednich latach ,
  pozycje , które nie zostaną zamknięte do końca ostatniej sesji
  - rolujemy na kolejny rok !

  Kto chce wystartować z czyściutkim kontem
  a ma otwartą pozycję - powinien ją zamknąć najpóźniej jutro .
 • P1 otwieram L 2275 Autor: 7777777777777 [83.27.18.*]
  poproszę
 • P2 otwieram L 2275 Autor: 7777777777777 [83.27.18.*]
  poproszę
 • KONKURS MINI MAX 2021 - PODSUMOWANIE Autor: zosia3005 [77.255.81.*]
  Drodzy Forumowicze ,
  podsumowanie roku 2021 wbrew pozorom jest dość optymistyczne .
  Konkurs zakończyliśmy na minusie ale w porównaniu do straty - 9761 punktów w ubiegłym roku ,
  wynik 2021 : - 782 punkty to ogromny postęp a ten minus to głównie moja wina , bo gdybyśmy nie wzięli mojego wyniku pod uwagę , byłby nawet niewielki plusik !

  W roku 2021 w Konkursie Mini Max wzięło udział 16 uczestników , podobnie jak w latach poprzednich.
  Tak się składa , że liczba uczestników się nie zmienia , chociaż niektórzy rezygnują a przychodzą inni.

  Połowa tj. 8 uczestników ( tj. 50 % ) zakończyło rok zyskiem , a 2 osoby osiągnęły założony cel ( jedna go znacząco przekroczyła a drugiej brakował jedynie ułamek procenta )

  Zwycięska trójka to :
  1. yntelygent : 705 pkt = 150 % zysku
  2. joanna863 : 467 pkt = 100 % zysku
  3. ravcio : 298 pkt = 64 % zysku

  Serdeczne gratulacje !

  BRAWO dla Yntelygenta , który wrócił na podium !
  Wszystkie wyniki są dostępne w tabeli. Warto przejrzeć losy uczestników i ich wyniki miesiąc po miesiącu bo jest to bardzo pouczające . Można zauważyć wzloty i upadki - ale co ważne , widać tam że nawet z dużej straty można wyjść na duży plus .

  Mam nadzieję , że osoby którym w tym roku poszło gorzej a nawet te , którym poszło naprawdę kiepsko ( jak np. mnie - drugi rok z rzędu ) się nie zniechęcą i będą dalej próbować swoich sił - w końcu to zabawa a przy okazji można się czegoś wspólnie nauczyć .
  Ze swej strony deklaruję poprawę - 2 lata na pozycji "czarnej owcy" zdecydowanie mi wystarczy a podobno do 3 razy sztuka ! :-)

  W naszym wspólnym imieniu , chcę bardzo serdecznie podziękować EmU ,
  który prowadzi i weryfikuje Tabelkę , bo bez jego pracy społecznej nie byłoby
  wyników na bieżąco on-line a więc najlepszej zabawy - DZIĘKUJEMY :-)
  Dziękuję również EmGi za uzupełnianie tabelki w miarę możliwości.

  Zapraszam i zachęcam do udziału w Konkursie MINI MAX 2022 .
  Pozdrawiam Wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego Roku !
 • Link do : KONKURS MINI MAX - STYCZEŃ 2022 Autor: zosia3005 [77.255.87.*]
  Witam w pierwszym dniu roku 2022 i zapraszam wszystkich do udziału w Konkursie.

  Ponieważ prawdopodobnie nie uda się umieścić nowego wątku na miejscu grudniowego ,
  czyli na stałej TOP - pozycji , trzeba będzie go szukać w zakładce FW20 .
  Tymczasem podaję link do wątku Konkursu na Styczeń 2022 :

  https://www.bankier.pl/forum/temat_konkurs-mini-max-styczen-2022,52005629.html
   
[x]
FW20 1,24% 1 801,00 2022-05-20 12:14:53
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.