• Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy ! Autor: ~Reksio [176.221.125.*]
  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,485740
 • Re: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy ! Autor: ~Reksio [176.221.125.*]
  1. Jaki jest powód proponowania uchylenia uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku? Czy
  Zarząd Spółki zna ten powód?
  Po uprzednim postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymującym wykonanie
  uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, przesłanką komunikowaną przez
  akcjonariusza większościowego była dokładniejsza analiza możliwości jakie daje polskie prawo
  do jak najszybszego wzmocnienia kapitałów własnych Spółki.
  2. Jakie czynności w ramach wykonania uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku zostały
  dokonane do dnia otrzymania przez Spółkę informacji o wstrzymaniu przez Sąd wykonania
  tej uchwały?
  Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie wstrzymania wykonania
  uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2021 r.
  zostało Spółce doręczone w dniu 17.08.2021 r. W czasie od podjęcia przedmiotowej uchwały
  do dnia otrzymania postanowienia, Zarząd podjął wszelkie niezbędne czynności w celu
  wykonania przedmiotowej uchwały, w tym w szczególności czynności, o których mowa w §1
  ust. 12 – 14 uchwały.
  3. Czy Spółka poinformowała Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt X GC 795/20
  o podjęciu uchwały nr 4 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku i podjęciu uchwały nr 5 NWZA z dnia
  22 lipca 2021 roku?
  Do dnia publikacji niniejszych odpowiedzi, Spółka nie poinformowała Sądu Okręgowego we
  Wrocławiu w sprawie o sygn. akt X GC 795/20 o podjęciu uchwały nr 4 NWZA z dnia 22 lipca
  2021 roku i podjęciu uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku.
  4. Czy Spółka złożyła wniosek do sądu rejestrowego w zakresie rejestracji podwyższenia
  kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku?
  Z uwagi na fakt wstrzymania wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2021 r. przez sąd zgodnie z postanowieniem wskazanym w
  odpowiedzi na pytanie 2 powyżej, Spółka nie złożyła wniosku, o którym mowa w powyższym
  pytaniu.
[x]
GIGROUP 1,05% 1,45 2022-07-05 16:09:35
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.