• WSA uchylił decyzję ministra udzielającą odstępstwa BAT elektrowni ZEPAK Autor: ~branżowiec [37.30.113.*]
  Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

  Jeśli wnikliwie wczytacie się w uzasadnienie wyroku to zauważycie że spółka ZEPAK sądzi się kilka lat ponosząc koszty obsługi prawnej po to tylko aby przy ewentualnej wygranej wydatek około 60 mln a może nawet mniej ponieść nie w 2020 r czy 2021 r czy w 2022 r tylko w roku 2024 .To daje do myślenia że w spółce brak tych 60 mln a może nawet mniej aby przeprowadzić te prace już teraz .Dlatego cały czas poruszam wątek tego że w spółce ZEPAK brak milionów na inwestycje a co dopiero miliardów na plany atomowe czy morskie farmy wiatrowe.

  Jak najbardziej aktualne ,choć ESPI emitenta ZEPAK nr 20/2021 pochodzi z dnia 2021-07-15 a ESPI nr 16/2021 pochodzi z dnia 2021-06-04 to jak same tytułowe nagłówki tych ESPI wskazują informują one o uchyleniu zaskarżonej decyzji

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8127660.html

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8154239.html

  Czyli postępowanie trwa i jest w toku ,cytując z ESPI Zgodnie z treścią ww. orzeczenia uchylono zaskarżoną decyzję z uwagi na wydanie jej z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Orzeczenie wskazuje, że  Minister Klimatu i Środowiska powinien ponownie przeprowadzić postępowanie i wydać nową decyzję, uwzględniając zalecenia, które zostały zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie.

  poniżej w linku macie możliwość przeczytania całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem

  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

  Po przeczytaniu całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem link powyżej -każdy może sobie sam wyrobić pogląd na ile stwierdzenie analityka PKO BP który pisał Widzimy też zwiększone ryzyko związane z trwającymi postępowaniami prawnymi tzw derogacje dla bloków jest słuszne. Ten sam analityk pisał Wbrew strategii ZEPAK zakładamy, że zarząd nie zdecyduje się na dostosowanie Pątnowa II do konkluzji BAT i spowoduje to zamknięcie bloku w 2024 r

  Koncerny energetyczne od dawna tj momentu opublikowania 17 sierpnia 2017 r decyzji były świadome, że standardy emisji ulegają zaostrzeniu.  Był czas by się do tego przygotować aż do 17 sierpnia 2021 .

  Jeśli wnikliwie wczytacie się w uzasadnienie wyroku to zauważycie że spółka ZEPAK sądzi się kilka lat ponosząc koszty obsługi prawnej po to tylko aby przy ewentualnej wygranej wydatek około 60 mln a może nawet mniej ponieść nie w 2020 r czy 2021 r czy w 2022 r tylko w roku 2024 .To daje do myślenia że w spółce brak tych 60 mln a może nawet mniej aby przeprowadzić te prace już teraz .Dlatego cały czas poruszam wątek tego że w spółce ZEPAK brak milionów na inwestycje a co dopiero miliardów na atom

  Aktualnie ZEPAK może wnieś do spólki celowej atomowej tylko grunt plus infrastrukturę bo brak pieniędzy. To nawet nie wystarczy na 1 % udziału w spółce celowej ,resztę prywatnie mieliby Solorz i Sołowow . Lub grunt plus infrastrukturę ZEPAK to im może sprzedać i mieć zero udziałów w społce celowej a spółka celowa należałaby prywatnie do obu biznesmenów .Jeśli ZEPAK ma mieć większy udział w spółce celowej atomowej ,tutaj mowa nawet do 50 % to tylko emisja akcji z prawem poboru bo mamy fundusze w akcjonariacie a może nawet bez prawa poboru dla Solorza jeśli fundusze się zgodzą po cenie xx .Jaka będzie cena i jej wpływ na notowania przynajmniej dla mnie jest niewiadomą .

  Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

  Konkluzje BAT określają normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych. Wprowadzają one m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) oraz pył - niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Konkluzje BAT dopuszczalnymi poziomami emisji obejmują także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE została opublikowana 17 sierpnia 2017 r. Wymagania BAT wynikające z decyzji zaczynają obowiązywać sektor energetyczny od 17 sierpnia 2021r -Wiec spółka ZEPAK i jej właściciel już przecież ekolog mieli wiele lat aby przystosować się do wymogów określonych w zaostrzonych wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania
  Spółka ZEPAK przez parę lat ponosi koszty na prawników i sądzi się z fundacją Greenpeace Polska oraz Frank Bold i chce dalej truć a przystosować instalacje do nowych wymagań chce zrobić dopiero w 2024 roku -bo teraz niema PIENIĘDZY i nie jest w stanie ponieść wydatku jak sam emitent ZEPAK pisze do sądu jest to bardzo duża kwota bo MAX 62 miliony -Ekolodzy twierdzą że są inne tańsze technologie i aby je zastosowali i przestali truć !!!

  Czyli skąd ZEPAK nagle znajdzie miliardy na atomowe plany ?? Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

   https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

  W związku z

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do skargi fundacji Greenpeace Polska oraz Frank Bold i uchylił decyzję ministra klimatu i środowiska udzielającą odstępstwa dla należących do spółki ZE PAK elektrowni Pątnów I i Konin Pątnów II od unijnych przepisów wprowadzających nowe wymogi emisyjne szkodliwych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń do powietrza. Oznacza to, że sprawa wraca do ministra Michała Kurtyki. Działacze ekologiczni domagają się od ministra decyzji, dzięki której elektrownie będą spełniać obowiązujące standardy. Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technologii przez elektrownie węglowe wynika z przepisów unijnych, tzw. konkluzji BAT Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 17 sierpnia 2021 spółka ZE PAK powinna zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do powietrza stosując lepsze technologie ochrony środowiska.
  – Koncerny energetyczne od dawna były świadome, że standardy emisji podlegają zaostrzeniu.  Był czas by się do tego przygotować. Domagamy się od ministra Michała Kurtyki podjęcia decyzji, która dostosuje emisje z elektrowni należących do spółki  ZEPAK do obecnych standardów – dodaje Anna Meres.

  https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30271/minister-kurtyka-zdecyduje-czy-zepak-bedzie-mogl-truc-rtecia/

  Mówi o tym Raport bieżący ZEPAK nr 16/2021
  Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
  https://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/1594-pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji.html

  Mówi o tym Raport bieżący ZEPAK nr 16/2021
  Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
  https://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/1607-pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji.html

  Stowarzyszenie Program Czysta Polska to wizja uczynienia Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę. Inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia jest Zygmunt Solorz oraz firmy i osoby z nim współpracujące.
 • WSA uchylił decyzję ministra udzielającą odstępstwa BAT elektrowni ZEPAK Autor: ~branżowiec [37.30.19.*]
  Jak najbardziej aktualne ,choć ESPI emitenta ZEPAK nr 20/2021 pochodzi z dnia 2021-07-15 a ESPI nr 16/2021 pochodzi z dnia 2021-06-04 to jak same tytułowe nagłówki tych ESPI wskazują informują one o uchyleniu zaskarżonej decyzji

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8127660.html

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8154239.html

  Czyli postępowanie trwa i jest w toku ,cytując z ESPI Zgodnie z treścią ww. orzeczenia uchylono zaskarżoną decyzję z uwagi na wydanie jej z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Orzeczenie wskazuje, że  Minister Klimatu i Środowiska powinien ponownie przeprowadzić postępowanie i wydać nową decyzję, uwzględniając zalecenia, które zostały zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie -Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka stracił stanowisko .Jak jego następca rozwiąże ten problem ?

  poniżej w linku macie możliwość przeczytania całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem

  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

  Po przeczytaniu całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem link powyżej -każdy może sobie sam wyrobić pogląd na ile stwierdzenie analityka PKO BP który pisał Widzimy też zwiększone ryzyko związane z trwającymi postępowaniami prawnymi tzw derogacje dla bloków jest słuszne. Ten sam analityk pisał Wbrew strategii ZEPAK zakładamy, że zarząd nie zdecyduje się na dostosowanie Pątnowa II do konkluzji BAT i spowoduje to zamknięcie bloku w 2024 r

  Koncerny energetyczne od dawna tj momentu opublikowania 17 sierpnia 2017 r decyzji były świadome, że standardy emisji ulegają zaostrzeniu.  Był czas by się do tego przygotować aż do 17 sierpnia 2021 .

  Jeśli wnikliwie wczytacie się w uzasadnienie wyroku to zauważycie że spółka ZEPAK sądzi się kilka lat ponosząc koszty obsługi prawnej po to tylko aby przy ewentualnej wygranej wydatek około 60 mln a może nawet mniej ponieść nie w 2020 r czy 2021 r czy w 2022 r tylko w roku 2024 .To daje do myślenia że w spółce brak tych 60 mln a może nawet mniej aby przeprowadzić te prace już teraz .Dlatego cały czas poruszam wątek tego że w spółce ZEPAK brak milionów na inwestycje a co dopiero miliardów na atom
 • BAT elektrowni ZEPAK Autor: ~zero [77.111.246.*]
  po kiego grzyba wklejasz od roku czasu te sama bajeczke dla smutnych dzieci - nikt tego nie czyta ...
 • Re: BAT elektrowni ZEPAK Autor: ~spokojnyaleobesrany [5.173.49.*]
  Dnia 2021-10-26 o godz. 11:51 ~zero napisał(a):
  > po kiego grzyba wklejasz od roku czasu te sama bajeczke dla smutnych dzieci - nikt tego nie czyta ...

  to kundel wynajęty i musi szczekać, ma zadanie wystraszyć chętnych na kupno , akcji mało to akcje sa cenne , chca skupić jak najwięcej ale nikt nie chce oddać
 • Re: WSA uchylił Autor: ~Gość [41.33.151.*]
  .... ale się nakopiowaleś
[x]
ZEPAK 0,00% 23,30 2022-07-01 09:34:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.