• 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~Mike75 [188.47.60.*]
  żeby przed polskim sądem powalczyć o sprawiedliwość.
  Wiem, że tam są setki różnych sygnatur w tej samej sprawie- i wiem, że będzie to na swój sposób traktowane zbiorowo. I jeśli tylko 1 % przyłożyłem do właściwej decyzji WSA czy następnie NSA - to i tak walka miała sens i czuję się zaszczycony, że byłem po właściwej stronie!!!!!!!
  A o odnośnie Pinokia - ciekawy był ten artykuł o "rozpierzchnięciu się" współpracowników polskich żołnierzy w Afganistanie... Co za niezwykła klasa, empatia i zrozumienie sytuacji - aż sam przecieram oczy ze zdumienia! ( ale Ideę Bank wiedzieli jak załatwić ! ):

  wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Mateusz-Morawiecki-o-Afganczykach-pracujacych-dla-Polski.-Rozpierzchli-sie?fbclid=IwAR1JuEimmpgBj9naNmESMe65UQQC_00H0pkYgBnSKXWWJcYRFCeSoIIN2vQ
 • Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~Mike75 [188.47.60.*]
  Panie Premierze Morawiecki - tak się zachowuje prawdziwy mąż stanu w obliczu sytuacji w Afganistanie ( łamiącym się głosem mówi, że nie będą pomóc wszystkim, którzy pomagali brytyjskim żołnierzom ):

  www.youtube.com/watch?v=kwc3z65xXqU

  Ale Wy Pisowcy jak zwykle jesteście mocni w gębie - i to dodatkowo w Święto Wojska Polskiego mówicie jedno a robicie drugie!
  Całe szczęście, że jednak te samoloty wysłaliście ( pewnie widząc jak postępują inne państwa czegoś się od nich przynajmniej nauczyliście ! )
  Wywiad z tą polską dziennikarką z Kabulu też na pewno pomógł.

  A temat IDEA BANK - i tak przegracie, nie ważne na jakim etapie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ostatnio zauważyłem - cały czas dostajecie po gębie ze wszystkich stron - i powiem szczerze - wcale Was nie żałuję!

 • Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~noe_pan [5.173.146.*]
  Drogi Kolego, w przypadku realnych szkód wyrządzonych ustawą, uchwałą gminy, wadliwą decyzją administracyjną lub rozporządzeniem organu państwa, możliwe jest roszczenie o naprawienie szkody. Zapisy art. od 417 do 417[2] Kodeksu Cywilnego wyróżniają różne rodzaje odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.
  Adresatem roszczeń o odszkodowanie jest najczęściej Skarb Państwa (w przypadku działań zaniechań organów państwa), ale może nim też być konkretna jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna, wykonująca tę władzę z mocy prawa.
  W 2001 r. Sąd Najwyższy w swej uchwale uznał, że warunkiem koniecznym do występowania z konkretnymi żądaniami jest istnienie rzeczywistego i adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego między błędnym orzeczeniem sądu (organu) a szkodą poniesioną przez skarżącego. Mowa tu np. o skutkach orzeczeń decyzji w postaci strat finansowych czy też spodziewanych korzyści, np. w prowadzonej działalności gospodarczej, itd.
  Można wyróżnić następujące rodzaje odpowiedzialności:
  • odpowiedzialność na zasadzie słuszności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa
  Do odszkodowania potrzebny prejudykat
  W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, należy pamiętać, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Natomiast jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do przypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
  Oznacza to, że przed pozwaniem Skarbu Państwa o odszkodowanie np. z tytułu wydania przez sąd błędnego wyroku trzeba uzyskać w odrębnym postępowaniu tzw. prejudykat. W sprawach cywilnych postępowaniem tym jest przede wszystkim uregulowana w art. 424[1] i n. k.p.c. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Gotowym już prejudykatem np. odnośnie szkód powstałych z tytułu wadliwie wydanych decyzji administracyjnych może być administracyjnosądowe stwierdzenie przez sąd wprost nieważności decyzji administracyjnej.
  Formułując roszczenie o odszkodowanie, które powinno w sobie zawierać ocenę realnej szkody materialnej, należy również mieć na względzie zapisy artykułów 444 i 445 k.c. Mowa tu o roszczeniu o zadośćuczynienie za poniesione szkody majątkowe i krzywdę powstałe w tym przypadku na skutek działań czy zaniechań organów władzy.
  Sprawami o odszkodowanie, których wartość roszczenia (tj. oszacowana wartość szkody) wynosi nie więcej niż 75 tysięcy złotych, zajmuje się sąd rejonowy, w okręgu którego siedzibę ma organ, od którego należy domagać się odszkodowania. W przypadku spraw powyżej 75 tysięcy złotych, będzie to właściwy dla siedziby organu sąd okręgowy, w okręgu którego siedzibę ma ten organ.
  Nieprawidłowe zaadresowanie pozwu spowoduje wydłużenie rozpoznania sprawy o kilka miesięcy.

 • Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~Mike75 [188.47.60.*]
  Nie wystąpię o odszkodowanie bez wyroku w temacie decyzji BFG z 30.12.2020 - jest to ważne z kilku względów, m,in żeby oszacować wartość odszkodowania ale też żeby być pewnym, że nie przegram w sądzie moich 5 % sumy odszkodowania. Do przedawnienia jeszcze bardzo daleko, a Pisowcy słabną na wszystkich frontach.
  Pozdr.
 • Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~Mike75 [188.47.60.*]
  Przedawnienie - to dobre kilka lat - tu nie ma co się spieszyć.. Izba Dyscyplinarna zaprzestanie działania ( mam nadzieję, że nikt z tymi sędziami nie będzie współpracował - kto jest patriotą - obowiązuje trójpodział władzy, oni złamali zasady i o tym wiedzieli - znowu ten nepotyzm... ).
  Ja spokojnie czekam ale pozostaję w walce... Czekam co powie WSA - ale bez względu na wyrok WSA zostaję w walce o sprawiedliwość i się nie wycofuję!
 • Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu Autor: ~Mike75 [188.47.60.*]
  Takiemu sędziemu w Sądzie Rejonowym ( który nie ma pojęcia o spr. fin. IDEI BANKU, o tej całej sytuacji ) - jeśli nie przedstawimy dowodów, że Państwo Polskie się pomyliło - oceniam na marne szanse - dlatego czekam na wyrok NSA ( WSA to tylko przystanek ) - tu trzeba dużo pokory i cierpliwości ( mnie akurat i jednego i drugiego brakuje ) , żeby nie popełnić błędu i jednocześnie z niczym się nie spóźnić.
[x]
IDEABANK 1,15% 1,59 2020-12-30 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.