• Plan restrukturyzacyjny HT Autor: ~Aero [194.0.181.*]
  Na podstawie Sprawozdania z Działalności HT za 2020 r.:

  "Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dniem 3 marca 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne Spółki.

  Po otwarciu postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, Spółka terminowo reguluje wszelkie zobowiązania powstałe po dacie otwarcia postępowania. W okresie sprawozdawczym Spółka utrzymywała bardzo bezpieczny poziom płynności finansowej pozwalający na terminowe realizowanie swoich zobowiązań oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami pieniężnymi.

  Zarządca i Zarząd Spółki monitorują ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

  W ramach procedury sanacyjnej został przygotowany oraz zatwierdzony Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 16 września 2016 roku, plan restrukturyzacyjny Spółki. W ramach działań restrukturyzacyjnych Spółka zrealizowała szereg inwestycji mających na celu naprawę, modernizację oraz rozbudowę posiadanej infrastruktury.

  Wobec faktu wykonania pierwotnego planu restrukturyzacyjnego, w dniu 3 września 2019 r. przedłożono Sędziemu komisarzowi aktualizację planu restrukturyzacyjnego Spółki.

  W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września 2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki. Przedmiotowy plan restrukturyzacyjny został przedłożono Radzie Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2021 roku."

  Na podstawie Sprawozdania Finansowego HT za 2020 r.:

  "Aktualizacja planu restrukturyzacyjnego
  Wobec faktu, że pierwotny plan restrukturyzacyjny w przeważającej części został wykonany, w dniu13 września 2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie – aktualizację planu restrukturyzacyjnego HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji, który przewidywał między innymi sprzedaż części infrastruktury – jednootworowy rurociąg kablowy wyposażony w światłowody. Niniejsza aktualizacja planu restrukturyzacyjnego nie została zaopiniowania przez Radę Wierzycieli i nie była zatwierdzona przez Sędziego komisarza. Na czerwcowym posiedzeniu Rada Wierzycieli uznała, że podlegać on musi kolejnej aktualizacji – Uchwała Nr 02/06/2020 z 03 czerwca 2020 par. 2. Wobec upływu czasu oraz aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym wywołanej pandemią COVID-19 przedmiotowa aktualizacja uległa dezaktualizacji. W dniu 26 października 2020 roku Zarządca przesłał Sędziemu komisarzowi pismo wycofujące wniosek o uzupełnienie planu restrukturyzacyjnego z 13 września 2019 roku. W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki. Przedmiotowy plan restrukturyzacyjny został przedłożony Radzie Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2021 roku.Postepowanie w sprawie wykreślenia zastawu z tytułu emisji obligacji C-01Dnia 18 listopada 2020 r. Zarządca złożył do Sądu Rejonowego we Wrocławiu trzy wnioski o wykreślenie zastawów o numerach 2380124; 2382004; 2380125.Rozpoznając wnioski Zarządcy Sąd Rejonowy we Wrocławiu wykreślił dnia 28 grudnia 2020 r. zastaw nr2380124. Na postanowienie o wykreśleniu zostały złożone dwie skargi – postanowienie o wykreśleniu nie jest prawomocne – postępowanie w toku. Rozpoznając wnioski Zarządcy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawach dotyczących zastawów nr 2382004 oraz 2380125 wezwał do przedłożenia oryginału oświadczenia zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a następnie już w roku 2021 wobec braku takiego oświadczenia Sąd zarządził zwrot obu wniosków. Na zarządzenie o zwrocie wniosków zostały złożone przez Zarządcę dwie skargi – postępowanie w toku."

 • Re: Plan restrukturyzacyjny HT Autor: ~Bygadzista [188.147.99.*]
  I co z tego wynika - w trzech zdaniach
 • Do Brygadzisty. Autor: ~Ktoś [37.47.25.*]
  Mam taką propozycję, może trochę złośliwą. Jak masz problem ze zrozumieniem tych informacji to idź na studia i naucz się czytać sprawozdania finansowe albo zapłać komuś, kto wyjaśni Tobie te zawiłości.
 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~Brygadzista [188.147.99.*]
  Do ktosia. Jak masz problem ze zrozumieniem to spal w diabły swoje dyplomy i powiedz mi co z tego będą mieli akcjonariusze HAWE S.A
 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~anonim [46.204.50.*]
  Te dziesiątki informacji które wrzuca na forum od jakiegoś czasu "aero" są prawniczym i medialnym bełkotem, zrozumiałym wyłącznie dla "Ktosia", i nic nie wyjaśniają akcjonariuszom Hawe SA. Bo w czym opisywane przez "aero" zdarzenia przeszkadzają Paluchowi aby opublikował zaległe raporty i zwołał WZA ?!!
 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~Aero [195.38.12.*]
  Dnia 2021-05-26 o godz. 15:40 ~anonim napisał(a):
  > Te dziesiątki informacji które wrzuca na forum od jakiegoś czasu "aero" są prawniczym i medialnym bełkotem, zrozumiałym wyłącznie dla "Ktosia", i nic nie wyjaśniają akcjonariuszom Hawe SA. Bo w czym opisywane przez "aero" zdarzenia przeszkadzają Paluchowi aby opublikował zaległe raporty i zwołał WZA ?!!

  W niczym

 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~Er [188.146.227.*]
  Aero dzięki wielkie - podsumowując jest nadzieja - łącząc to z wątkami TEN i Akcjonariuszy
  Czekamy na powrót na giełdę
 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~anonim [46.204.50.*]
  Dokładniej: czekamy na działania prezesa, które ten powrót umożliwią !!! Należy sytuację określać precyzyjnie, a nie bujać w "aerozolu" !
 • Do Er Autor: ~Aero [195.38.12.*]
  Dnia 2021-05-26 o godz. 15:53 ~Er napisał(a):
  > Aero dzięki wielkie - podsumowując jest nadzieja - łącząc to z wątkami TEN i Akcjonariuszy
  > > Czekamy na powrót na giełdę

  Er, możesz dokładnie zapoznać się z dotychczasową i obecna sytuacja HT i H S.A. na podstawie lektury Sprawozdania Finansowego HT za 2020 r. i Sprawozdania z Działalności HT za 2020 r.
  Wszystko tam masz przedstawione. Pomimo braku informacji z H S.A. można dużo się dowiedzieć o sytuacji dzięki informacji od Zarządcy. Chociaż tyle.

  Pozdrawiam
 • Re: Do Brygadzisty. Autor: ~anonim [46.204.52.*]
  No właśnie ! A więc do rzeczy ! Warto pisać o sprawach istotnych a nie o dezaktualizacji wcześniejszej aktualizacji !
 • Do Anonima Autor: ~Ktoś [37.47.25.*]
  Ale Ty potrafisz napisać coś konstruktywnego, merytorycznego i jakieś wnioski wyciągnąć albo propozycję przedstawić czy tylko awantury szukać?
 • Re: Plan restrukturyzacyjny HT Autor: ~xxx [37.47.7.*]
  Według mnie, to są jakieś pozorowane działania, które mają na celu przeciąganie sprawy.
  "...W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki.
  ..."
  To znaczy, że przez szesnaście miesięcy nic się nie działo. Przedłożyli aktualizację, pogadali o niej z radą wierzycieli, wycofali aktualizację, przedłożyli nową aktualizację. To w ogóle jest chore, że najpierw złożyli aktualizację do sądu, a później w czerwcu 2020 dyskutowali o tym z radą wierzycieli. Teraz to samo. Złożyli do sądu aktualizację 29 stycznia 2021, a przedłożyli ją radzie tydzień wcześniej. No chyba, że ten termin 22 stycznia 2021, to dzień, w którym rada wierzycieli to wszytko zaopiniowała i zatwierdziła po wcześniejszych wielomiesięcznych konsultacjach. Może pod koniec 2022 wycofają tą aktualizację i przedstawią nową i niech się kręci.
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.