• SUPER Autor: ~Maniek [217.97.92.*]
    powodzenia
  • Re: SUPER Autor: ~Majster [89.64.35.*]
    Emitent konsekwentnie realizuje strategię wraz z jej aktualizacją z lipca 2020 roku. Wyrazem tego jest podpisanie w I kwartale 2021 roku umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej w gminie Oborowo o powierzchni 4,67 ha. Na nieruchomości Spółka zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej. Większość działalności Emitent prowadzi swoją poprzez spółki celowe, dlatego realnym odzwierciedleniem wyników jest raport skonsolidowany. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2021 w kwocie 516 747,35 zł pochodzą w przeważającej części ze sprzedaży usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o.. Spółka zależna Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Nafta-Trans” Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wykonująca prace związane z transportem wielkogabarytowym oraz budową specyficznych obiektów inżynierii lądowej nie jest w znaczący sposób narażona na efekty wywołane pandemią, wraz z wprowadzeniem odpowiedniego rygoru sanitarnego wśród pracowników, funkcjonowała stabilnie przynosząc przychód ze sprzedaży w kwocie 468 889,20 zł, oraz zysk 49 264,00 zł. Niski zysk jest wynikiem trwających prac, które zostaną zafakturowane w kolejnych okresach. Stabilne zyski generowane przez „Nafta-Trans” są w dużej mierze powiązane ze współpracą z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przez realizację transportu oraz usług dźwigowych dla Exalo Driling S.A. (spółka córka PGNiG). Druga spółka stanowiąca ważne aktywo Emitenta – DaVinci Sp. z o.o. dotkliwie odczuła skutki działań rządu w zakresie obostrzeń w zakresie działania restauracji oraz hoteli, co stanowczo ograniczyło przychód tego podmiotu, trwający lock-down spowodował całkowite zamknięcie zarówno hotelu jak i restauracji tworząc stratę w wysokości 102 380,54 zł w I kwartale. Zarząd DaVinci Sp. z o.o. upatruje możliwości częściowego pokrycia strat po odmrożeniu gospodarki w II kwartale. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto na kwotę 93 423,12 zł w I kwartale 2021. Emitent dalej realizuje również inicjatywy podjęte we wcześniejszych okresach, o których informował zarówno poprzez raporty bieżące, jak również w raportach okresowych (s. 15 raportu).
[x]
LETUS 0,00% 1,14 2023-01-31 12:30:40
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.