• Przepisy - Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021 Autor: ~Aero [195.38.12.*]
  https://gov.legalis.pl/rejestr-akcjonariuszy-od-1-1-2021/ 
   "Zmiany wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; dalej: nowelizacja) dotyczą przede wszystkim ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: KSH). Nowe przepisy dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy, czyli art. 3281–32815 KSH. Wynika z nich, że:
  - akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (dalej: rejestr);
  - rejestr będzie prowadził podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
  - rejestr będzie prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych (niezależnie od formy rejestru podmiot go prowadzący będzie musiał prowadzić go w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych);
  - wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie wymagał uchwały walnego zgromadzenia (przy zawiązaniu spółki wyboru dokonają założyciele)."

  "(…) Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 16 nowelizacji, podlega grzywnie do 20.000 zł. Tej samej karze podlega, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych (art. 18 nowelizacji).(…)".

 • Re: Przepisy - Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021 Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Powiem tak !! Ja jestem prawnie za słaby ale dlaczego nie wysyłacie do Ziobry dlaczego nie nagłaśniacie w Alarm czy nawet w tym za...sr..any TVN że okradziono na żywca akcjonariat a nie ktoś tam pisze my działamy a tu wychodzi du..p.a go..ła goniaca du..pę .a może faktycznie prezes buduje złotą kurę jak na razie jesteśmy parę lat w ciemniej du..p..ie w naszym chlewie nikt nic nie wie. Sorry za bazgroły
 • Re: Przepisy - Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021 Autor: ~Aero [195.38.12.*]
  Dnia 2021-05-12 o godz. 12:02 ~Aero napisał(a):
  >https://gov.legalis.pl/rejestr-akcjonariuszy-od-1-1-2021/
  >  "Zmiany wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; dalej: nowelizacja) dotyczą przede wszystkim ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: KSH). Nowe przepisy dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy, czyli art. 3281–32815 KSH. Wynika z nich, że:
  > - akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (dalej: rejestr);
  > - rejestr będzie prowadził podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
  > - rejestr będzie prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych (niezależnie od formy rejestru podmiot go prowadzący będzie musiał prowadzić go w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych);
  > - wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie wymagał uchwały walnego zgromadzenia (przy zawiązaniu spółki wyboru dokonają założyciele)."
  >
  > "(…) Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 16 nowelizacji, podlega grzywnie do 20.000 zł. Tej samej karze podlega, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych (art. 18 nowelizacji).(…)".
  >

  Polecam do zapoznania się...
 • Re: Przepisy - Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021 Autor: ~Bk [79.163.164.*]
  no ładnie
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.