Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


 Poradniki Bankiera
Finanse osobiste
Konta
Karty
Kredyty
Emerytury
Podatki
Lokaty
Ubezpieczenia
Inwestowanie
Giełda
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
Obligacje
Waluty
Surowce
Futures
Fundusze inwestycyjne
Alternatywne formy inwestowania
Firma
Leasing
Podatki dla firm
Usługi bankowe
Fundusze UE
  Źródło: Przegląd Podatkowy 2006-12-06 16:02

Zmiany do VI Dyrektywy

W dniu 13 sierpnia 2006 r. weszła w życie dyrektywa 2006/69/WE, która wprowadziła zmiany do VI Dyrektywy (77/388/EEC) regulującej zasady funkcjonowania podatku od wartości dodanej (VAT) we wszystkich krajach Wspólnoty. Zakres tych zmian nie jest obszerny, niemniej jednak znalazły się w niej przepisy, które mogą mieć niezmiernie istotne znaczenie dla polskich podatników. Z tego względu warto przyjrzeć się tej dyrektywie i określić jej wpływ na dotychczasowe i przyszłe rozliczenia z tytułu podatku VAT.

1. Historia i przyczyny nowelizacji
2. Grupy podatkowe i zbycie przedsiębiorstwa
3. Transakcje między podmiotami powiązanymi
4. Przesłanki stosowania nowych przepisów
5. Charakter powiązań
6. Charakter transakcji
7. Wartość rynkowa
8. Złoto inwestycyjne
9. Korekta podatku naliczonego przy nabyciu usług
10. Samoobliczenie podatku
11. Wejście w życie Dyrektywy
12. Polskie wątpliwości
13. Podsumowanie


Kolejna zmiana w artykule 11 VI Dyrektywy (podstawa opodatkowania) dotyczy złota inwestycyjnego i stanowi realizację opisanego powyżej dążenia Komisji do ograniczenia stosowania tzw. środków specjalnych wydanych na podstawie art. 27 Dyrektywy. Do momentu wprowadzenia tych zmian kilka krajów wystąpiło do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na stosowanie odstępstwa od przepisów dotyczących ustalania podstawy opodatkowania i otrzymało zgodę Rady potwierdzoną decyzją. Odstępstwo polegało na przyznaniu prawa do zwiększania podstawy opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług o wartość złota inwestycyjnego wykorzystywanego w realizacji tych dostaw. Zaobserwowano bowiem, że istniejące przepisy dotyczące zasad opodatkowania złota inwestycyjnego oraz niedoskonałe przepisy określające podstawę opodatkowania pozwalają na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 26b VI Dyrektywy dostawa złota inwestycyjnego (również import i wewnątrzwspólnotowe nabycie) jest zwolniona z opodatkowania. Pomysł realizowany przez niektórych podatników polegał na zakupie zwolnionego z opodatkowania złota inwestycyjnego przez podmiot zainteresowany nabyciem np. wyrobów jubilerskich. Nieobciążone podatkiem VAT złoto trafiało do podmiotu dokonującego dostawy ww. wyrobów lub świadczącego usługi w tym zakresie i było wykorzystywane w procesie produkcji. W efekcie wartość dostarczanych towarów lub świadczonych usług nie obejmowała wartości powierzonego materiału, tj. złota inwestycyjnego. Pamiętając, że dostawcy złota inwestycyjnego przysługuje w pewnym zakresie prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy stwierdzić, że opisany schemat działania prowadził do naruszenia jednej z fundamentalnych zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej, tj. opodatkowania na ostatnim etapie konsumpcji.

W celu umożliwienia wszystkim państwom członkowskim wprowadzenia odstępstwa stosowanego przez kilka krajów Wspólnoty dokonano zmiany art. 11(A) poprzez dodanie ustępu 5, na podstawie którego kraje Wspólnoty mogą zmodyfikować przepisy krajowe w opisanym powyżej zakresie. Dodatkowym warunkiem stosowania tego przepisu jest to, aby przekazane złoto w chwili dostarczenia towarów lub świadczenia usług, dla których złoto to stanowiło półprodukt, straciło swój charakter złota inwestycyjnego. Ponadto zgodnie ze zmodyfikowanym przepisem wartością, jaką należy przyjąć, jest wartość rynkowa złota dewizowego w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usług.


Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu

Wiadomości przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Zobacz także

2014-04-17
06:00 Ekolodzy blokują budowy [Justyna Niedbał - Bankier.pl]
06:00 Nieznane produkty znanych firm [Mateusz Gawin - Bankier.pl]
06:00 Przez Merkel nie pojedziesz na truskawki do Niemiec [Marcin Lekki - Bankier.pl]
06:00 Polska dostała pomoc z Zachodu. Czy Ukraina też powinna? [Marcin Lekki - Bankier.pl]
00:46 MABION S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej przyszłej dystrybucji MabionCD20 w Islandii [ESPI (Emitent)]


Gorące tematy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Rozliczenia podatkowe - PIT 2013
Bitcoin - wirtualna waluta
Budżet 2014
Mieszkanie dla młodych
Raport o cenach paliw
Oczy świata zwrócone na Ukrainę
Służba zdrowia pod kroplówką
W co warto teraz zainwestować?
Rząd majstruje przy emeryturach


Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe:
Rachunki firmowe
Windykacja
Leasing
Przejdź do serwisu

Firma
Firma - Podatki

Narzędzia powiązane

Kalkulator płacowy
Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych
Kalkulator podatku VAT