Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Dochód podlegający opodatkowaniu:


Dochód brutto pomniejszony o dozwolone ustawą podatkową odliczenia.

zobacz pozostałe hasła...

2007-05-17 14:06 Źródło: Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Jak obliczyć składkę zdrowotną dla pracownika na pół etatu?


W jakiej wysokości należy naliczyć oraz opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika, który jest zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na ½ etatu z wynagrodzeniem w wysokości 500 zł miesięcznie? Od wypłacanego temu pracownikowi wynagrodzenia są naliczane podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz kwota wolna od podatku.


Do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi również wynagrodzenie za czas choroby. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest także ograniczona do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawa ta jest pomniejszana również o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego i potrącone z jego środków przez płatnika.

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika wynosi 500 zł, kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 500 zł pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego:

500 zł – (18,71 % x 500 zł) = 406,45 zł
Od ustalonej w ten sposób podstawy należy naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

406,45 zł x 9% = 36,58 zł – tyle wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne.
406,45 zł x 7,75% = 31,50 – część składki podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy.

Naliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników, musimy jednak pamiętać o tym, że w stosunku do tej grupy ubezpieczonych ma zastosowanie zasada obniżenia składki do wysokości zaliczki na podatek.

W przypadku gdy naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek składka jest obniżana do wysokości zaliczki.

Wobec tego obliczamy zaliczkę na podatek:
500 zł – 93,55 zł – 108,50 zł = 297,95 po zaokrągleniu 298 zł – podstawa do opodatkowania
108,50 zł – koszty uzyskania przychodu,
298 x 19 % - 47,71 zł = 8,91 zł – zaliczka na podatek,
47,71 zł – kwota wolna od podatku


W takiej sytuacji składka na ubezpieczenie zdrowotne jest więc obniżana do wysokości zaliczki, tj. do 8,91 zł. W raporcie ZUS RCA składanym za pracownika pracodawca wpisuje podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 406,45 zł, a w pole kwota składki wpisuje 8,91 zł.

Płatnik jest zobowiązany przesłać informację o obniżeniu składki do wysokości zaliczki do Narodowego Funduszu Zdrowia. W przesłanej informacji należy podać dane identyfikacyjne płatnika (NIP, REGON, nazwę i adres) oraz dane dotyczące ubezpieczonego (NIP, PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania). W przesłanym zestawieniu płatnik powinien podać wysokość ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (8,91 zł) oraz wysokość tej składki, gdyby była ustalana na zasadach ogólnych (36,58 zł).

Płatnik, który rozlicza składki za więcej niż 5 osób, ma obowiązek przesłać powyższą informację w formie elektroniczej. Gdy natomiast rozlicza składki za nie więcej niż 5 osób, informację może przesłać w formie dokumentu pisemnego według ustalonego przez Fundusz wzoru.

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 5, art. 83 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2008-12-17 13:44
(wiadomość usunięta przez moderatora)
Re: Jak obliczyć składkę zdrowotną dla pracownika na pół etatu? Autor: ~uziakpawel@interia.p   2008-06-24 21:44
jak ja mam prowadzy składkę zus na pół etatu, jak pracuje i masz prace całom prace i jestes pracuje na pół etatu inie filmy i jaki nr atk zeby nie płaty składki zus jak zarabia 450 zł i bardzo prosze (..)
Re: Jak obliczyć składkę zdrowotną dla pracownika na pół etatu? Autor: ~Paweł   2008-06-24 21:36
jak ja mam prowadzy składkę zus na pół etatu, jak pracuje i masz prace całom prace i jestes pracuje na pół etatu inie filmy i jaki nr atk zeby nie płaty składki zus jak zarabia 450 zł i bardzo prosze (..)
Jak obliczyć składkę zdrowotną dla pracownika na pół etatu? Autor: ~:-}   2007-05-17 14:21
Pytanie powinno brzmieć: Jak wyegzekwować świadczenia zdrowotne za wyłudzone od pracownika i przedsiębiorcy pieniądze.
 Narzędzia Bankier.pl
  Towarzystwa ubezpieczeń życiowych
  Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych
  Instytucje ubezpieczeniowe

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: