Uwaga: Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Podatnicy, którzy nie płacą w terminie podatków muszą pamiętać, że ich dług wobec fiskusa będzie jeszcze większy. Od wczoraj obowiązuje nowa stawka odsetek od zaległości podatkowych. Wzrosła o 0,5 pkt proc., do 13,5%. Od początku roku oprocentowanie zaległości podatkowych wzrosło już o 1,5 pkt. proc.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę wynosi tyle, ile suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, nie mniej jednak niż 8%. Z uwagi na to, że stopa kredytu lombardowego ulega zmianom, w konsekwencji ma wpływ na wielkość stopy odsetek od zaległości podatkowych.

Większe odsetki po decyzji RPP


Potrzebujesz więcej informacji
o podatkach?
Skorzystaj z naszego
Niezbędnika przedsiębiorcy i podatnika

Do wczoraj stopa lombardowa wynosiła 5,50%, co po przeliczeniu według wzoru wynikającego z ordynacji podatkowej, dawało stopę odsetek od zaległości podatkowych równą 13%. Zgodnie z ostatnią decyzją RPP, stopa lombardowa wzrosła do 5,75% z 5,5%. W wyniku tej podwyżki nastąpiła także zmiana stopy odsetek od zaległości podatkowych. Obecnie wynosi ona 13,5%.

Od początku tego roku RPP podniosła już stopę lombardową trzykrotnie, w sumie o 0,75 pkt. proc. W efekcie stopa odsetek od zaległości podatkowych wzrosła aż o 1,5 pkt. proc.

TerminStopa lombardowa NBPStopa odsetek od zaległości podatkowych:

200% stopy lombardowej + 2%
Obniżona stopa odsetek od zaległości podatkowych (75%)
Od 12 maja 2011r.5,75%13,5%10,13%
Od 6 kwietnia do 11 maja 2011r.5,50%13,0%9,75%
Od 20 stycznia do 5 kwietnia 2011r.5,25%12,59,38%
Od 9 listopada 2010r. do 19 stycznia 2011r.5,0%12,0%9,0%


Zmiana dotyczy także stopy obniżonej


W niektórych sytuacjach stopa odsetek za zwłokę może być obniżona. Dzieje się tak w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości w ciągu 7 dni, ma prawo do zastosowania obniżonej stawki. Wynosi ona 75% stawki podstawowej, czyli obecnie 10,13%.

Podatnik sam oblicza odsetki


Odsetki za zwłokę podatnik sam oblicza i reguluje bez wezwania urzędu skarbowego według wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005r.

Kz × L × O

------------ = On = Opz

365


- Kz - kwota zaległości,

- L - liczba dni zwłoki,

- O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

- 365 - liczba dni w roku,

- On - kwota odsetek,

- Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, podatnik zobowiązany jest naliczać odsetki odrębnie za każdy z tych okresów. Przykładowo, jeśli nie zapłacił zobowiązania VAT, które powinno zostać uregulowane do 25 kwietnia, zobowiązany będzie do naliczania odsetek za okres od 26 kwietnia do 11 maja w wysokości 13% w skali roku, natomiast od 12 maja będzie trzeba naliczać odsetki według stopy 13,5%.

Wyliczone przez podatnika odsetki należy zaokrąglić. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Odsetki należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Joanna Szlęzak-Matusewicz, Tax Care

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Cena: 69 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl