Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo?

Urlopy okolicznościowe umożliwiają pracownikowi załatwienie spraw rodzinnych i innych ważnych formalności. Przeważnie, choć nie zawsze, za taki dzień wolny od pracy przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia.

urlop okolicznościowy
Image licensed by Ingram Image

Ważne sytuacje rodzinne

Urlopy okolicznościowe, przysługujące pracującym na podstawie umowy o pracę, najczęściej kojarzą się nam z dniem wolnym związanym z rodzinnymi wydarzeniami. Urlopy na taką okoliczność udzielane są bowiem najczęściej. Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi 2 dni wolnego w razie:

 • ślubu pracownika;

 • urodzenia się pracownikowi dziecka;

 • śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

przerwanie urlopu wypoczynkowego » Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary
Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary

Jeden dzień wolnego musi zaś zostać pracownikowi przyznany w sytuacji:

 • ślubu dziecka pracownika,

 • śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Z tytułu urlopu okolicznościowego wykorzystanego w związku z powyższymi zdarzeniami, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę, obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Przywilej zwolnionych i krwiodawców

Nie tylko jednak sytuacje rodzinne uzasadniają obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego. Wielu pracodawców zapomina, że w przypadku wypowiedzenia przez nich umowy o pracę pracownikowi przysługuje pełnopłatny urlop okolicznościowy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia. Wymiar tego urlopu uzależniony jest od okresu wypowiedzenia pracownika. W przypadku gdy wynosi on trzy miesiące - pracownikowi przysługują 3 dni. Na dwa dni urlopu w celu poszukiwania pracy mogą natomiast liczyć pracownicy w trakcie wypowiedzenia nieprzekraczającego miesiąc.


 »Chcesz przesunąć termin urlopu? Może to być niemożliwe 

 

Pracownikowi będącemu krwiodawcą także przysługuje urlop okolicznościowy. W tym wypadku pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Obowiązek zawiadomienia i udokumentowania

Warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu okolicznościowego jest spełnienie przez niego dwóch obowiązków. Po pierwsze, powinien on niezwłocznie uprzedzić (osobiście lub pisemnie) pracodawcę o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do urlopu. Takie zawiadomienie nie powinno nastąpić później niż w drugim dniu nieobecności.

Po drugie - pracownik powinien udokumentować swoją nieobecność w pracy. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność może być np. akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, bądź imienne zaświadczenie od określonej instytucji.

Gdy urlop okolicznościowy dotyczy zdarzeń przewidywalnych (np. ślubu) pracownik przed tym wydarzeniem powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie przysługujących mu dni wolnych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Kasia

Czy urlop okolicznościowy przysługuje również w przypadku umowy zlecenie?

! Odpowiedz
0 1 ~ona12

Urlopy okolicznościowe dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Umowa zlecenie jest regulowana kodeksem cywilnym.

! Odpowiedz
0 2 ~ccc

czy urlop okolicznościowy przysługuje też na okoliczność śmierci dziecka siostry

! Odpowiedz
0 0 ~ona12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.§15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziecka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.Nie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~ona12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.§15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziecka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.Nie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ona12

Nie.

! Odpowiedz
0 0 ~Adek

urlop okolicznościowy przysługuje na daną uroczystość czy to ślub /trzeba potem donieść akt małżeństwa/ czy pogrzeb /doniesienie aktu zgonu/ . jeżeli chcesz kupic dziecku fotelik samochodowy już po urodzeniu to skorzystaj z uropu na żądanie. może tutaj coś dokładniej znajdziesz.. ja stąd właśnie ściągałem wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego. http://www.radapracownikow.pl/11,baza-pism.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~Anna

Baza pism radapracownikow.pl jest płatna -nie polecaj stron z pismami, które można znaleźć w necie za darmo, a nie płacić jak frajer.

! Odpowiedz
1 1 ~wd12345

a dlaczego np z okzji ślubu mam występować przed tym zdarzeniem. Przecież nabywam prawo do urlopu z tej okazji właśnie z powodu ślubu. i nie ważne kiedy go wykorzystam. moje prawo-mój wybór. mogę z tego prawa równie dobrze nie skorzystać.
każde prawo pracownicze przedawnia się z upływem trzech? lat. i w tym okresie mogę z tego PRAWA skorzystać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 6 ~Tomek

A do kiedy można wybrać urlop okolinościowy. W przypadku urodzenia dziecka urlop możemy wykorzystać na czynności związane z urodzeniem dziecka ale do kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu? Czynnością związaną z urodzeniem dziecka może być przecież zakup fotelika samochodowego kilka miesięcy po urodzeniu dziecka.

W przypadku zgonu można urlop wybrać na czynność związaną z pogrzebem ewentualnie z sprawą spadkową ?

Poproszę o odpowiedź do kiedy można wybrać urlop okolicznościowy

Pokaż cały komentarz !

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl