Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Osłona (tarcza) podatkowa:


Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych pewnych kosztów uznawanych ...

zobacz pozostałe hasła...

2013-02-13 11:42 Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec

Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo?


Urlopy okolicznościowe umożliwiają pracownikowi załatwienie spraw rodzinnych i innych ważnych formalności. Przeważnie, choć nie zawsze, za taki dzień wolny od pracy przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia.

urlop okolicznościowy
Image licensed by Ingram Image

Ważne sytuacje rodzinne

Urlopy okolicznościowe, przysługujące pracującym na podstawie umowy o pracę, najczęściej kojarzą się nam z dniem wolnym związanym z rodzinnymi wydarzeniami. Urlopy na taką okoliczność udzielane są bowiem najczęściej. Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi 2 dni wolnego w razie:

  • ślubu pracownika;

  • urodzenia się pracownikowi dziecka;

  • śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

przerwanie urlopu wypoczynkowego » Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary
Za przerwanie urlopu wypoczynkowego nawet do 30 tys. zł kary

Jeden dzień wolnego musi zaś zostać pracownikowi przyznany w sytuacji:

  • ślubu dziecka pracownika,

  • śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Z tytułu urlopu okolicznościowego wykorzystanego w związku z powyższymi zdarzeniami, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę, obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Przywilej zwolnionych i krwiodawców

Nie tylko jednak sytuacje rodzinne uzasadniają obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego. Wielu pracodawców zapomina, że w przypadku wypowiedzenia przez nich umowy o pracę pracownikowi przysługuje pełnopłatny urlop okolicznościowy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia. Wymiar tego urlopu uzależniony jest od okresu wypowiedzenia pracownika. W przypadku gdy wynosi on trzy miesiące - pracownikowi przysługują 3 dni. Na dwa dni urlopu w celu poszukiwania pracy mogą natomiast liczyć pracownicy w trakcie wypowiedzenia nieprzekraczającego miesiąc.


 »Chcesz przesunąć termin urlopu? Może to być niemożliwe 

 

Pracownikowi będącemu krwiodawcą także przysługuje urlop okolicznościowy. W tym wypadku pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Obowiązek zawiadomienia i udokumentowania

Warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu okolicznościowego jest spełnienie przez niego dwóch obowiązków. Po pierwsze, powinien on niezwłocznie uprzedzić (osobiście lub pisemnie) pracodawcę o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do urlopu. Takie zawiadomienie nie powinno nastąpić później niż w drugim dniu nieobecności.

Po drugie - pracownik powinien udokumentować swoją nieobecność w pracy. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność może być np. akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, bądź imienne zaświadczenie od określonej instytucji.

Gdy urlop okolicznościowy dotyczy zdarzeń przewidywalnych (np. ślubu) pracownik przed tym wydarzeniem powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie przysługujących mu dni wolnych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczychKomentarzy 6


Zobacz też:
» Rząd dopłaci inwestorowi, który przejmie FagorMastercook
» Przez Merkel nie pojedziesz na truskawki do Niemiec
» "New York Times" ponownie otworzy swoje biuro w Warszawie
» więcej
RSS Google Wykop

Najlepsze dla Ciebie warunki do realizacji wiosennych planów

Komentarze do artykułu
Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~Kasia   2014-03-31 01:22
Czy urlop okolicznościowy przysługuje również w przypadku umowy zlecenie?
Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~ccc   2013-06-04 18:22
czy urlop okolicznościowy przysługuje też na okoliczność śmierci dziecka siostry
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~Anna   2013-08-06 08:42
Baza pism radapracownikow.pl jest płatna -nie polecaj stron z pismami, które można znaleźć w necie za darmo, a nie płacić jak frajer.
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~Adek   2013-02-15 12:01
urlop okolicznościowy przysługuje na daną uroczystość czy to ślub /trzeba potem donieść akt małżeństwa/ czy pogrzeb /doniesienie aktu zgonu/ . jeżeli chcesz kupic dziecku fotelik samochodowy już po u (..)
Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~wd12345   2013-02-13 12:52
a dlaczego np z okzji ślubu mam występować przed tym zdarzeniem. Przecież nabywam prawo do urlopu z tej okazji właśnie z powodu ślubu. i nie ważne kiedy go wykorzystam. moje prawo-mój wybór. mogę z te (..)
Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje do niego prawo? Autor: ~Tomek   2013-02-13 12:41
A do kiedy można wybrać urlop okolinościowy. W przypadku urodzenia dziecka urlop możemy wykorzystać na czynności związane z urodzeniem dziecka ale do kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu? Czy (..)