Sprawdź, w jakich terminach powinieneś składać deklaracje VAT

Podstawową czynnością, o której należy pamiętać rozliczając VAT w firmie, jest cykliczne składanie deklaracji podatkowych. Praktyka pokazuje jednak, że wielu księgowych nie dotrzymuje ustawowego terminu i tym samym naraża się fiskusowi. Z tekstu dowiesz się, jak postępować, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Z pewnością wiesz, że zdecydowana większość podatników rozlicza VAT w terminach miesięcznych. Jeśli Twoja firma jest takim podatnikiem, to masz obowiązek składania deklaracji VAT na formularzu VAT-7 - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT).

Pamiętaj jednak, że jeżeli 25. dzień danego miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - termin złożenia deklaracji przesuwa się na pierwszy, kolejny dzień roboczy po tym dniu (lub dniach) wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej). Jeśli z kolei Twoja firma zadeklarowała, że będzie rozliczała się kwartalnie - wówczas kwartalny cykl rozliczeń wymaga od Ciebie składania deklaracji VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym wypadku termin do złożenia deklaracji również przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy po dniu (lub dniach) wolnym od pracy.

W praktyce mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których nie jesteś w stanie dochować terminu złożenia deklaracji. W takim przypadku masz możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o odroczenie Ci terminu do złożenia deklaracji.

Powinieneś wiedzieć, że kwartalne rozliczanie się z VAT dotyczy Cię tylko wówczas, gdy rozliczana przez Ciebie firma jest:

· małym podatnikiem (tj. tym, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 800.000 euro lub - w przypadku agentów, zleceniobiorców lub innych podmiotów wynagradzanych prowizyjnie - 30.000 euro), który wybrał kasową metodę rozliczeń,

· małym podatnikiem, który co prawda nie wybrał metody kasowej, ale zadeklarował kwartalne rozliczanie się z VAT i zawiadomił o tym fakcie swój urząd skarbowy w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będziesz po raz pierwszy składał kwartalną deklarację,

· rolnikiem, który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zawiadomił swój urząd skarbowy o zamiarze rozliczania się za okresy kwartalne (podobnie jak mali podatnicy).

Powinieneś także pamiętać, że obowiązek składania deklaracji VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) oznacza, że niezależnie od tego, czy w danym okresie wykonałeś lub nie czynności podlegające opodatkowaniu VAT, czy też dokonałeś jedynie zakupów towarów i usług - masz obowiązek złożenia deklaracji.

Jeśli zatem jesteś podatnikiem VAT czynnym - masz obowiązek złożyć deklarację VAT za każdy okres rozliczeniowy - bez względu na to, czy w danym okresie dokonywałeś jakichkolwiek transakcji, czy też nie. Są to wówczas tzw. deklaracje zerowe.

Aktualności księgowe - całkowicie BEZPŁATNIE, najnowsze informacje, orzecznictwo oraz unikalne porady ekspertów dla księgowych.

http://www.aktualnosciksiegowe.pl/
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl