Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Dochód podlegający opodatkowaniu:


Dochód brutto pomniejszony o dozwolone ustawą podatkową odliczenia.

zobacz pozostałe hasła...

2006-11-07 15:17 Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Składka zdrowotna dla osób fizycznych prowadzących działalność


Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadali na pytania dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.Gdy składka wyższa od zaliczki

Prowadzę działalność gospodarczą (salon kosmetyczny) na podstawie wpisu do ewidencji. Czy jeśli wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, mogę płacić niższe składki na to ubezpieczenie?

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje możliwość obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Chodzi tu o taką sytuację, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak wśród wymienionych płatników uprawnionych do obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy nie zostały wymienione osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby te są zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości.


Ile składek przy kilku źródłach zarobku?

Ile składek na ubezpieczenie zdrowotne musi opłacać pracownik, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie dwóch wpisów do ewidencji oraz wykonuje umowę-zlecenie (zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i realizowaną poza prowadzoną działalnością gospodarczą)?


Opisana w pytaniu osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z trzech tytułów:

  • z tytułu umowy o pracę,
  • z tytułu umowy-zlecenia,
  • z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Za osobę pozostającą w stosunku pracy składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy-zlecenia składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, sama opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Składka od każdej działalności

Ile składek na ubezpieczenie zdrowotne musi opłacać pracownik, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji oraz wykonuje umowę-zlecenie (zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i prowadzoną poza działalnością gospodarczą)?


Gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdej działalności. Ponieważ tytułem do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest zarówno wykonywanie umowy o pracę, umowy-zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od każdego z tych tytułów odrębnie.


Osoba współpracująca i zasiłek macierzyński

Czy za osobę, która pobiera zasiłek macierzyński nabyty z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, należy nadal opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu tej współpracy?


Opisywana osoba nie została wyrejestrowana z ubezpieczeń z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Dlatego za osobę, która  pobiera zasiłek macierzyński nabyty z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, należy w dalszym ciągu opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu tej współpracy za cały okres pobierania zasiłku. Składki opłacane są od podstawy wymiaru nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca tę działalność.


Firma i zasiłek macierzyński

Od 1 stycznia 2006 r. pobierałam zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dnia 11 lutego 2006 r. podjęłam pracę na podstawie umowy-zlecenia, przy czym nie dokonałam wyrejestrowania z ubezpieczeń  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ile składek na ubezpieczenie zdrowotne i w jakiej wysokości mam obowiązek opłacać?

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest Pani zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego od podstawy wymiaru nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Dodatkowo składki na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby zobowiązany jest opłacać także zleceniodawca.Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu
Składka zdrowotna dla osób fizycznych prowadzących działalność Autor: ~Drew   2009-02-25 11:40
Jak uniknąć składek ZUS? http://zus.pox.pl/bezskladek.htm
 Narzędzia Bankier.pl
  Zestawienie kont firmowych
  Wyszukiwarka kredytów dla firm
  Niezbędnik podatnika i przedsiębiorcy
  Przetargi - wyszukiwarka
  Kalkulator płacowy
  Wszystko o ZUS
  Wyszukiwarka oddziałów ZUS

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: