Przedsiębiorca na zwolnieniu: Jak rozliczyć się z ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zatrudniam dwóch pracowników. Od 1 marca 2005 r. przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Otrzymałem zwolnienie na okres od 1 do 10 marca. Następnie od 11 do 20 marca 2005 r. Czy mam obowiązek w ciągu 7 dni przesłać L-4 czy też dopiero jak uzbiera mi się 30 dni? Czy przed wypłatą zasiłku z ZUS mam prawo w deklaracji pomniejszyć składkę z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Czy wypełniam RSA, czy wystarczy tylko rozliczyć się na deklaracji ZUS DRA? – pyta przedsiębiorca z Kalisza.

Na wstępie warto podkreślić, że osoby prowadzące działalność pozarolniczą mogą zostać objęte ubezpieczeniem chorobowym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek w tej sprawie został zgłoszony. Ubezpieczenie to ustaje jednak od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono należnej składki w terminie. W konsekwencji osobie będącej ubezpieczonym, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Nie nabędzie więc prawa do tego zasiłku osoba prowadząca działalność pozarolniczą, która wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zgłosiła już po powstaniu niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje niezależnie długości trwania niezdolności do pracy. Jednakże ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (czyli m.in. osób prowadzących działalność pozarolniczą) wynosi 180 dni.

Pan jako ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie w ZUS nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeśli chodzi o zmniejszanie podstawy wymiaru składek za czas choroby, to zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stosuje się je w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

Przepisy nie wymagają więc, aby prawo do zasiłku zostało ustalone, wystarczy żeby ubezpieczony spełniał warunki do otrzymania tego zasiłku. Należy tu jednak być ostrożnym, ponieważ może okazać się że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wcześniej ustało (np. z powodu drobnej niedopłaty, której płatnik nie zauważył) i tym samym nie są spełnione warunki do wypłaty zasiłku a sam ubezpieczony nie ma świadomości tego.

Dlatego bezpiecznej jest opłacać składki do ZUS aż do chwili kiedy ZUS ustali prawo do zasiłku, a dopiero potem dokonać stosownego pomniejszenia podstawy wymiaru składek. Warto również zaznaczyć, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która opłaca składki nie tylko za siebie ale również za zatrudnionych pracowników, powinna dokonywać rozliczeń składek na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, ale także na imiennych raportach miesięcznych (tu np.: ZUS RSA).

Podstawa prawna:

- art. 14, 18 ust. 9 i 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.),

- art. 4, 6, 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).

Tekst pochodzi z „Portalu Finansowo – Księgowego”. Skorzystaj z indywidualnych porad najlepszych ekspertów! To pierwszy serwis, gdzie możesz indywidualnie konsultować swoje wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Możesz zadać pytanie ekspertowi z danej dziedziny i w ciągu kilku dni uzyskasz na nie odpowiedź.

www.portalfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl