Pracodawca rozliczy PIT za pracownika. Czas na decyzję do 10 stycznia

Pracownicy spełniający określone wymogi nie muszą samodzielnie rozliczać swoich dochodów. Do 10 stycznia osoby, które będą chciały skorzystać z pomocy pracodawcy w rozliczeniu PIT, powinny złożyć w tym celu oświadczenie PIT-12. 

(MF)

Oświadczenie PIT-12 każdy zainteresowany powinien przedstawić do 10 stycznia 2017 roku swojemu płatnikowi. Warto przy tym zaznaczyć, że taka opcja jest dostępna jedynie dla osób, które w 2016 roku uzyskały dochody tylko od jednego płatnika. Dlatego też, jeżeli w ciągu roku dany pracownik zmienił miejsce zatrudnienia lub równocześnie miał inne źródło dochodu, nie będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania. 

Przez złożenie oświadczenia PIT-12 pracownik potwierdza otrzymywanie dochodu u jednego płatnika oraz zaświadcza, że nie zamierza skorzystać z żadnych ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów. W związku z powyższym, podatnik, który będzie chciał skorzystać np. z ulgi na krew czy za internet, powinien samodzielnie złożyć zeznanie roczne. 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, jeżeli pracownik osiągnął przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19 proc. albo uzyskał przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - musi złożyć osobne zeznania przeznaczone do rozliczenia tych przychodów. 

Na koniec warto podkreślić, że złożenie PIT-12 i sporządzenie PIT-40 nie pozbawia pracownika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 - np. jeżeli zatrudniony uzna, że chce skorzystać z ulgi podatkowej lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

PIT 2016. Rozliczenia roczne

Najważniejsze informacje i porady pomocne przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 rok.

Weronika Szkwarek

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl