Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj
więcej narzędzi...

Bankier poleca

Serwis depesz rynkowych Serwis depesz rynkowych

Każdego dnia Dział Analiz Bankier.pl dostarcza informacji z najważniejszych rynków na świecie. Analizy Bankier.pl to pewne i szybkie źródło informacji rynkowej dedykowane dla profesjonalnych inwestorów.

Ranking spółek giełdowych Bankier.pl Ranking spółek giełdowych Bankier.pl

Aktualizowany na żywo ranking najpopularniejszych spółek giełdowych. Sprawdź, które spółki znajdują się obecnie w centrum uwagi inwestorów, jaką mają płynność oraz jaką popularnością cieszą się na forum.

Księgarnia Bankier.pl: książka z dostawą do domu Księgarnia Bankier.pl: książka z dostawą do domu

Kilkaset książek na temat biznesu i inwestowania. Pozycje uznanych autorów, rynkowe bestsellery i pozycje specjalistyczne. Wybierz tytuł, przeczytaj fragment on-line i zamów książkę do domu. To prosty, wygodny i nowoczesny sposób na inwestycję w wiedzę.

eMAKLER: rachunek bankowy i maklerski w jednym eMAKLER: rachunek bankowy i maklerski w jednym

Chcesz online kupować i sprzedawać akcje, obligacje i inne papiery wartościowe oraz mieć dostęp do rachunku maklerskiego 24h na dobę? Skorzystaj z usługi eMAKLER!

Wybierz brokera i inwestuj na giełdzie Wybierz brokera i inwestuj na giełdzie

Porównaj oferty rachunków inwestycyjnych w domach maklerskich działających na Forex i GPW. Wybierz najlepsze i skontaktuj się z maklerem.

Inwestuj: znajdź najlepszy fundusz Inwestuj: znajdź najlepszy fundusz

Określ najważniejsze cechy jakie musi spełniać szukany fundusz inwestycyjny, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty z rynku TFI.

Aktualne i archiwalne kursy walut NBP Aktualne i archiwalne kursy walut NBP

Sprawdź najnowsze notowania walut NBP. Zobacz czy Twój kredyt walutowy będzie droższy czy tańszy.

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-23 17:04:57
Wolumen: 46 864 111 akcji
Obrót: 591 811 360 zł

Akcje: 144 wzrosło, 206 spadło, 77 bez zmian.

Największe wzrosty:
CPD3.4013.7%
DRE0.5011.1%
PGS96.697.5%
EXL7.777.5%
HGN2.506.8%
Największe spadki:
CTC2.88-10.6%
PPG6.94-10.2%
GNT0.79-9.2%
B3S0.44-8.3%
ASB4.10-6.4%
Najwyższe wolumeny:
PGN4.393584024
RSE1.483142490
SNS4.912893164
TRK1.322413445
PGE20.002260585
Najwyższe obroty:
PKO42.55141961312
ALR82.06116063976
PGE20.0090169072
PKN44.8580735760
PZU430.6075091984

2005-01-11 06:22 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie?


Prawo reguluje coraz więcej dziedzin naszego codziennego życia. W sposób nieunikniony powoduje to konieczność częstszego odwiedzania sądu. Co należy wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach? Jakich reguł należy przestrzegać? Jak przygotować się do wizyty w siedzibie Temidy? Poniżej przedstawiamy kilka porad dla osób, które kontakt z sądem będą miały po raz pierwszy.

Z instytucjami wymiaru sprawiedliwości ogromna większość z nas miała lub będzie miała styczność przynajmniej raz w życiu. Oprócz bowiem spraw karnych i gospodarczych (które są mniej powszechne dla zwykłego obywatela), przed sądem toczą się także m.in. postępowania rodzinne i spadkowe (np. dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych członkach rodziny). Każdy z nas może być także wezwany do sądu w charakterze świadka, a takiego obowiązku nie możemy nie dopełnić. Niezależnie od tego, w jakim charakterze występujemy w danym postępowaniu, przydatne będzie opanowanie kilku pojęć, wspólnych dla wszystkich procedur sądowych oraz przestrzeganie kilku podstawowych zasad.

Uważnie czytajmy pisma sądowe

Rzeczą absolutnie niezbędną jest dokładne zapoznanie się z treścią nadesłanej przez sąd korespondencji. Oprócz dokładnego wskazania siedziby sądu (bardzo często poszczególne wydziały tego samego sądu mieszczą się przy różnych ulicach) pisma sądowe zawierają niezbędne pouczenia o naszych prawach i obowiązkach. Zapoznanie się z nimi bardzo ułatwi nam uniknięcie niekorzystnych dla nas sytuacji. Na wezwaniu zaznaczone będzie w jakim charakterze będziemy występować (np. świadka, pozwanego itp.) i czy nasza obecność jest obowiązkowa. Nie ma potrzeby ubiegania się u pracodawcy o urlop, w przypadku gdy będziemy zeznawać w charakterze świadka, gdyż prawo nakłada na naszego pracodawcę obowiązek zwolnienia pracownika z obowiązku pracy w tym okresie. Oczywiście musimy zawsze o tym fakcie uprzednio powiadomić pracodawcę.

Co należy mieć przy sobie?

Po pierwsze, niezbędne będzie posiadanie jakiegokolwiek dokumentu, aby potwierdzić naszą tożsamość. Może być to prawo jazdy, dowód osobisty czy paszport. Jeżeli chcemy złożyć do akt nowe dokumenty, to należy także zaopatrzyć się w odpowiednią ilość kopii dla każdej z pozostałych stron oraz dla sądu (najczęściej wystarczy przekazać dwa egzemplarze). Zawsze należy mieć przy sobie oryginał pisma.

Bardzo przydatne jest także zabranie z sobą wezwania z numerem sali i sygnaturą akt. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy np. świadek zapomina numeru sali, do której miał się udać. Nie posiadając wezwania ustalenie w sekretariatach właściwej sali może okazać się bardzo trudne z uwagi na dużą liczbę odbywających się jednocześnie spraw.

Warto także pamiętać, że całkowicie dozwolone jest robienie notatek z przebiegu rozprawy czy posiedzenia, więc można w tym celu wziąć z sobą odpowiednie przybory. Czasem prościej jednak wystąpić o kserokopię protokołów sądowych.

Do czego służy wokanda?

Wokandą nazywamy listę spraw, które w danym dniu są rozpatrywane przez sąd. Wokanda powinna zawsze wisieć na drzwiach poszczególnych sal lub obok nich. Każda sprawa opisana jest poprzez podanie jej sygnatury (czyli numeru porządkowego, np. I C 1/04, XII GC 2/04 itp.), oznaczeń stron oraz listy wezwanych na termin świadków. Możemy znaleźć tam także informację o godzinie rozpoczęcia każdej ze spraw. Na wokandzie sprawy, które już danego dnia się odbyły zostają zakreślane przez protokolanta (osobę, która zapisuje przebieg rozprawy czy posiedzenia na specjalnym formularzu). Dzięki temu łatwo możemy sprawdzić czy są jakieś opóźnienia. Kiedy już przyjdzie czas na rozpoczęcie naszej sprawy zostanie ona wywołana.

Co to jest wywołanie?

Każda sprawa rozpoczyna się od tego, że protokolant wychodzi na korytarz sądowy i ją wywołuje, tzn. wzywa do wejścia na salę wszystkich wezwanych. Po wywołaniu sprawy na salę powinni wejść także świadkowie i ewentualnie publiczność. Moment ten jest kluczowy dla oznaczenia, która ze stron jest obecna. Powinniśmy więc zawsze być na miejscu gdy wywołanie nastąpi. Jednak nawet gdy spóźniliśmy się, to należy wejść na salę i zasygnalizować naszą obecność sądowi. W przeciwnym wypadku sąd może ukarać nas np. grzywną za niestawiennictwo, gdy nasza obecność jest obowiązkowa. Niestety, bardzo często zdarzają się opóźnienia w wywoływaniu poszczególnych spraw. Nawet mimo zwłoki trzeba czekać na swoją kolej. Brak wywołania sprawy o określonej w wezwaniu godzinie nie zwalnia nas z obowiązku stawiennictwa.

Kto jest kim na sali rozpraw?

Będąc już na sali bardzo łatwo można poznać jaką rolę procesową pełni dana osoba. Wystarczy w tym celu ustalić jakiego koloru jest żabot (wykończenie, pewien rodzaj "krawatu") togi. Fioletowy żabot oznacza sędziego lub ławnika, czerwony prokuratora (najczęściej pełni on funkcję oskarżyciela), zielony adwokata (obrońca, pełnomocnik), a niebieski radcę prawnego (pełnomocnik). W sprawach cywilnych prokurator będzie obecny bardzo rzadko. Zawsze zajmuje on miejsce po prawej stronie patrząc od strony sądu. W sprawach cywilnych po tej stronie siedzi powód, natomiast pozwany (oraz oskarżony i obwiniony o popełnienie wykroczenia) zasiada po lewej stronie patrząc od strony sądu.

Podczas przesłuchania

Co do zasady, gdy zwracamy się do sądu oraz gdy składamy wyjaśnienia czy zeznania należy stać, jednak sędzia może pozwolić w uzasadnionych wypadkach na zajęcie pozycji siedzącej. Będzie miało to miejsce najczęściej w przypadku osób starszych czy chorych. Nie ma żadnych przeszkód, aby z prośbą taką wystąpić samemu zaraz na początku przesłuchania.

Należy także uważnie wysłuchiwać pouczeń udzielanych przez sąd (np. o prawie odmowy zeznań, odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania czy możliwości zaskarżania orzeczeń sądu). Jeżeli pouczenie było niezrozumiałe lub mamy dodatkowe pytania nie bójmy się zapytać o to sędziego. Jest on obowiązany do udzielenia nam wszystkich niezbędnych do ochrony naszych praw informacji.

Starajmy się jak najwcześniej przedstawić wszystkie dowody na poparcie naszych twierdzeń, gdyż przyspiesza to postępowanie (w sprawach gospodarczych później złożone dowody mogą nie zostać uwzględnione).

W przypadku gdy sprawa nie zakończy się w ciągu jednego dnia, sąd wyznaczy nowe posiedzenie lub odroczy rozprawę. Najczęściej powiadomi przy tym o nowym terminie, w którym będziemy musieli ponownie przyjść do sądu. Tę informację należy zapisać, gdyż możemy już jej nie dostać w formie pisemnej.

Czy sąd może ukarać za nieodpowiedni ubiór?

Nie ma wyraźnego przepisu, który nakładałby obowiązek określonego doboru stroju przez strony (oczywiście z wyjątkiem osób obowiązanych do noszenia togi). Jednak nie ma w tym zakresie pełnej dowolności. Sędzia przewodniczący składowi sądu może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a po bezskutecznym upomnieniu może ją nawet wydalić z sali rozpraw. Strój niewątpliwie może być elementem godzącym w powagę sądu i z tego względu trzeba się powstrzymać od strojów ekstrawaganckich i zbyt odważnych. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników lub nawet karą pozbawienia wolności do siedmiu dni.

Podstawa prawna: art. 48, 49 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.).


autor: Michał Polak
Gazeta Podatkowa Nr 105 z dnia 2005-01-10


Komentarzy 10


RSS Google Wykop

Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-07 21:54
To juz ostatni moj post na tym watku ,gdyz co za duzo to nie zdrowo, Moim zdaniem ta walke z patologia wymiaru sprawiedliwosci wygralem na wszystkich frontach i moge chodzic z podniesiona glowa bo (..)
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-07 21:31
W 2003 r zwrocilem sie o pomoc prawna do adwokata w innej wlasciwosci do Krakowa gdyz chodzilo mi o skierowanie skargi do ETPcz w strasburgu ktory byl bardzo chetny i zgodny po przeczytaniu akt , (..)
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-07 19:36
Teraz opisze jak mi chcieli zalatwic zone za to ze na przelomie tysiaclecia pisala mi pisma do wszystkich organow w kraju dlugopisem recznie a ja jej dyktowal, i od tego czsu boi sie nawet przejsc (..)
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-07 18:06
Jeszcze sie POchwale moja wiedza praktyczna z prawa , Jestem oskarzycielem prywatnym i wiem ze w tej sprawie na lapowke do prokuratorki oskarzony przeznaczyl kase za dorodnego 500 kg byka ,zaznacza (..)
Re: do pana lot Autor: ~lot   2013-06-07 15:48
Moze ja wytlumacze forumowiczom dlaczego ja sie nie boje o tych zwyrodnialcach w togach w ten sposob pisac , Ja nic nie ujawniam ,zadnych nowych dowodow gdyz o tym co pisze zeznawalem przed organam (..)
Re: do pana lot Autor: ~lot   2013-06-07 12:32
Forum: Gospodarka i polityka Autor: ~prawda [92.55.238.*], 2013-06-06 22:4.... Dnia 2013-06-06 o godz. 22:40 ~prawda napisał(a): > może niech pan rozwinie ten wątek ............ bardzo > intere (..)
Re: do pana lot Autor: ~prawda   2013-06-06 22:40
może niech pan rozwinie ten wątek ............ bardzo interesująco pan piszę !!!! może jakieś dodatkowe przykłady ..............proszę a może nowy temat !! panie lot .......
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-06 22:04
Ponadto pamietaj ze 1oo procentowa wygrana sprawe mozesz przegrac w bardzo prosty sposob ,gdyz masz do czynienia z patologia i zwyrodnialcami ktorzy nie maja zadnych zachamowan ,zwykli bandyci w t (..)
Re: Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~lot   2013-06-06 11:01
Ten POradnik wsadz sobie tam gdzie slonce nigdy nie zaglada ! Pierwsza zasada to nigdy nie ufaj sadowi niezaleznie ktora jestes strona , Zadne zapisywanie daty terminu wyznaczonej rozprawy ,tylk (..)
Poradnik: Jak należy zachować się w sądzie? Autor: ~Tomasz   2013-06-05 19:50
tutaj coś więcej na ten temat http://www.jestempozwany.pl/2013/06/jak-sie-zachowac-na-sali-sadowej_3.html