Pełny kasowy VAT dla małych podatników od 2013 roku

Wraz z początkiem 2013 r. zmienią się zasady rozliczania VAT-u dla firm korzystających z metody kasowej. Nowe przepisy sprawiają, że przedsiębiorca korzystający z metody kasowej nie musi płacić VAT-u, jeżeli nie otrzyma zapłaty za fakturę. Tym samym zniesiona zostaje funkcjonująca dotychczas zasada w metodzie kasowej nakazująca zapłatę podatku po 90 dniach, niezależnie od tego, czy transakcja została opłacona.

Czym jest kasowa metoda rozliczania podatku VAT?

Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy dotyczący podatku VAT dla sprzedawcy pojawia się w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. Jest to szczególna metoda rozliczania podatku VAT, dostępna tylko dla tzw. małych podatników. Status małego podatnika wg Ustawy o VAT mają m.in. przedsiębiorcy, którzy osiągnęli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie wyższą, niż 1,2 mln euro wraz z podatkiem VAT. Aby skorzystać z metody kasowej, przedsiębiorca musi powiadomić urząd skarbowy o swoim wyborze. Ponadto, przejście na metodę kasową wiąże się obowiązkowo z rozliczaniem podatku VAT w ujęciu kwartalnym.

metoda kasowa VAT
foto: Comstock/Thinkstock

Osobny limit nadający status małego podatnika obowiązuje przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, w tym agentów i zleceniobiorców lub inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisów. W ich przypadku bierze się pod uwagę wysokość prowizji i inne postacie wynagrodzenia za wykonane usługi, które nie mogą przekroczyć 45 000 euro, wliczając w to kwotę podatku VAT.

Przy okazji warto przypomnieć, że drugim sposobem rozliczania podatku VAT oprócz kasowego, jest metoda memoriałowa. W przypadku metody memoriałowej, obowiązek podatkowy pojawia się w momencie wystawienia faktury VAT. Ułatwia to prowadzenie księgowości i nie wymaga monitorowania płatności, natomiast wymaga odprowadzenia podatku VAT nawet, jeśli kontrahent nie opłacił faktury. Metoda memoriałowa nie ma związku ze statusem małego podatnika.

Od nowego roku pojawi się ułatwienie dla przedsiębiorców korzystających z metody kasowej

Co zmieni metoda kasowa w liczeniu VAT?» Co zmieni metoda kasowa w liczeniu VAT?

Do końca 2012 r. obowiązują przepisy dotyczące metody kasowej, które mówią, że obowiązek rozliczenia podatku VAT pojawia się z chwilą uzyskania pełnej lub częściowej zapłaty, przy czym obowiązku tego trzeba dopełnić nie później, niż 90 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Ponadto, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu dopiero wówczas, gdy ureguluje w całości wynikającą z niej należność.

Zmienione przepisy wprowadzają następujące ułatwienia w metodzie kasowej dla małych podatników:

 • zniesienie 90-dniowego terminu obowiązkowego rozliczenia podatku VAT,

 • możliwość odliczenia podatku VAT z faktur zakupu już po uregulowaniu części należności (a nie dopiero po zapłaceniu całej należności).

Dodatkowo, nowe przepisy wprowadzają ograniczenie, którego nie było wcześniej:

 • 180-dniowy termin rozliczenia podatku VAT dla transakcji z podatnikami, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT.

Innymi słowy, z opisanych powyżej zmian wynika, że przedsiębiorcy korzystający z metody kasowej nie będą musieli płacić podatku VAT dopóki nie otrzymają należności od kontrahenta. Jedyne ograniczenie tego aspektu metody kasowej dotyczy transakcji z nabywcami, którzy nie są podatnikami VAT (np. osoby prywatne).

Bez faktur VAT-MP, ale z adnotacją "metoda kasowa"

 Kalkulator podatku VAT Bankier.pl » Kalkulator podatku VAT Bankier.pl

Oprócz tego, od nowego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie regulujące wystawianie faktur. Zgodnie z nowymi przepisami, przestają istnieć faktury VAT-MP, które do tej pory wystawiali przedsiębiorcy, posługujący się metodą kasową. Zamiast nich, przedsiębiorcy są zobowiązani wystawiać faktury VAT z adnotacją: "metoda kasowa".

Jak skorzystać z metody kasowej na nowych zasadach?

Jeśli przedsiębiorca nie korzysta z metody kasowej, a chce z niej korzystać od początku 2013 roku, powinien do 15 stycznia 2013 roku złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby firmy. W tym formularzu należy nie tylko wybrać metodę kasową, ale także kwartalny sposób rozliczania VAT-u (o ile przedsiębiorca nie korzysta już z tego sposobu). Kwartalny VAT jest bowiem obligatoryjny przy metodzie kasowej.

W późniejszym okresie także będzie możliwe przejście na metodę kasową. Wówczas stosuje się ogólną zasadę, która mówi, że o wyborze metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego przedsiębiorca chce rozpocząć stosowanie tej metody.

Przejście z powrotem na ogólne zasady rozliczania podatku VAT, tj. metodą memoriałową, jest możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy korzystania z metody kasowej. Ponadto, zmiana z metody kasowej na memoriałową nastąpi również po utracie statusu małego podatnika, czyli po przekroczeniu limitu sprzedaży. Utrata prawa nastąpi od miesiąca następującego po kwartale, w którym została przekroczona kwota limitu.


Sebastian Bobrowski
dyrektor finansowy InFakt

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl