Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Akcyza:


Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi. Podmiotem opodatkowania są producenci i ...

zobacz pozostałe hasła...

2005-02-24 12:46 Źródło: Twoja-Firma.pl

Twoja-Firma.pl

PIT-4 - składać czy nie?


W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.
Gdy między kwotą potrąconego i wpłaconego podatku powstaje różnica, trzeba ją wyjaśnić w deklaracji, składanej na formularzu PIT-4.


Z nazwy deklaracji, zwanej deklaracją na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w miesiącu wynika, że składamy ją za miesiąc, w którym występuje wypłata wynagrodzenia.

Dlatego należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się.

W deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu (wzór PIT-4), uwzględniamy sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienia nie obejmują wynagrodzeń nieprzekraczających kwot, od których nie występuje zaliczka na podatek dochodowy.

Niniejszym płatnik ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, pomimo nie wystąpienia zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Deklaracji PIT-4 nie składamy wyłącznie za miesiąc, w którym nie dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Reasumując: nie składamy deklaracji PIT-4 za miesiąc, w którym nie dokonano żadnych wypłat, a jedynie wykazujemy liczbę podatników bez podania wypłaconych wynagrodzeń i pobranych zaliczek.

(na podst.: Gazeta Prawna)Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Kup Apartament nad Morzem i Zarabiaj nawet do 8%

Komentarze do artykułu

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: