PIT-11 do PIT-37: Odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne

W zeznaniu rocznym każdy podatnik ma prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. U osób, którym w ciągu roku zaliczki obliczał i pobierał płatnik, podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (od 1.04.2003 r. zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia). Jednak składki tej nie możemy odliczyć w wysokości faktycznie pobranej (w 2003 r. płatnik pobierał składkę w wysokości 8% podstawy jej wymiaru.). Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru. W związku z trwającym właśnie okresem rozliczania zeznań podatkowych przedstawimy na przykładzie sposób odliczenia tej składki.

Osoby, które uzyskały w 2003 r. dochody, od których płatnicy w ciągu roku obliczali i pobierali zaliczki otrzymały od płatnika informację o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach, sporządzoną na druku PIT-11. Do sporządzenia takiej informacji zobowiązany był płatnik, który nie dokonywał podatnikowi rocznego obliczenia podatku. Przypomnijmy, że informację PIT-11 otrzymać powinni m.in. ci podatnicy, którzy uzyskali w 2003 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. W informacji tej, składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą trzy pozycje: w poz. 68 znajduje się kwota składki pobranej przez płatnika, w poz. 69 - kwota składki pobranej i podlegającej odliczeniu, a w poz. 70 - kwota składki faktycznie odliczonej - jak to przedstawiono poniżej:Tak duża liczba informacji na temat jednego odliczenia od podatku może powodować problemy z przeniesieniem do zeznania kwoty, która zgodnie z przepisami podlega odliczeniu od podatku. Dlatego warto wiedzieć co każda z poszczególnych rubryk oznacza. W pierwszej z przedstawionych pozycji ujęta została kwota faktycznie pobrana i odprowadzona przez płatnika od wypłaconego w ciągu roku wynagrodzenia do wskazanej kasy chorych (a od 1.04.2003 r. do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) - przy czym jak już wspomnieliśmy - w 2003 r. wynosiła ona 8% podstawy jej wymiaru. Wypełniając zeznanie nie bierzemy tej kwoty pod uwagę, gdyż odliczeniu od podatku podlega 7,75% podstawy wymiaru składki.

W następnej pozycji znajduje się kwota składki pobranej i podlegającej odliczeniu - to tę właśnie kwotę przenosimy do druku zeznania rocznego PIT-37 i o nią w pierwszej kolejności pomniejszamy wyliczony od dochodu podatek w sposób przedstawiony poniżej:W pozycji 70 PIT-11 dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie odliczonej ujęta jest kwota składek, która pomniejszała w trakcie roku zaliczki na podatek. Zwykle nie różni się ona od wykazanej w poz. 69.

Odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w zeznaniu za 2004 r. będzie wyglądało analogicznie do przedstawionego powyżej. Niestety, będziemy nadal mogli odliczyć tylko 7,75% podstawy wymiaru składki, mimo że płatnik w 2004 r. zobowiązany jest do potrącania nie 8% ale 8,25% podstawy jej wymiaru.

Podstawa prawna: art. 27b oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Pobierz program do rozliczenia formularzy PIT-y 2003.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl