Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Osłona (tarcza) podatkowa:


Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych pewnych kosztów uznawanych ...

zobacz pozostałe hasła...

2005-07-06 06:39 Źródło: Portal FK

Portal FK

Kiedy należy się odprawa: Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych


Pytanie: Kondycja ekonomiczna mojej firmy uległa znacznemu pogorszeniu. Musimy zwolnić jednego pracownika. Zatrudniamy w sumie 10 osób. Czy w wypowiedzeniu możemy jako powód podać sytuację ekonomiczną? Czy musimy wypłacić pracownikowi odszkodowanie? - pyta kadrowa z Warszawy.


Odpowiedź: Tak, może Pani zwolnić pracownika, motywując to sytuacją ekonomiczną zakładu pracy.

Nie będzie to jednak zwolnienie na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.), gdyż przepisy tej ustawy stosuje się wyłącznie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".Z Pani pytania wynika, że firma zatrudnia 10 osób, więc nie stosuje Pani powyższych przepisów.

Odnośnie pytania o wypłacenie pracownikowi ewentualnego odszkodowania, to rozumiem, że zaszła tu pomyłka i miała Pani na myśli odprawę przewidzianą przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeżeli tego dotyczyło pytanie, to jak już wspomniałem na początku, przepisów tej ustawy nie stosuje się do pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników i, co za tym idzie, nie będzie Pani musiała wypłacić pracownikowi odprawy pieniężnej, pomimo że przyczyną zwolnienia pracownika była sytuacja ekonomiczna pracodawcy.

Jeżeli natomiast w pytaniu chodziło Pani o wypłacenie pracownikowi odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, to jeżeli Pani skorzysta z takiej możliwości (skrócenia okresu wypowiedzenia), będzie Pani musiała wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, o który okres wypowiedzenia został skrócony.

Proszę tylko zwrócić uwagę, iż skróceniu może ulec jedynie 3-miesięczny okres wypowiedzenia i to nie dalej niż do 1 miesiąca.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników , pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia (art. 361Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:
- art. 361Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Tekst pochodzi z „Portalu Finansowo - Księgowego”.
Skorzystaj z indywidualnych porad najlepszych ekspertów!
To pierwszy serwis, gdzie możesz indywidualnie konsultować swoje wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Możesz zadać pytanie ekspertowi z danej dziedziny i w ciągu kilku dni uzyskasz na nie odpowiedź.

Wypróbuj Portal Finansowo-Księgowy, a przekonasz się, że nasz serwis stanie się ogromną pomocą w Twojej pracy!

www.portalfk.pl


Komentarzy 1


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu
Przetarg badz Ajencja Autor: ~Ja   2010-02-18 19:45
Witam!!! Od ponad roku pracuje w Hotelu....Na umowę o pracę.....Od paru dni w moje pracy panuje nie zbyt miła atmosfera.Ponieważ nasz hotel ma iść albo w przetarg albo w ajencje....Czy po zwolnieniu n (..)
 Narzędzia Bankier.pl
  Kalkulator płacowy
  Wszystko o ZUS
  Wyszukiwarka oddziałów ZUS

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: