Jak się bronić przed komornikiem?

Jeżeli otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji lub postanowienie o wyznaczeniu licytacji, zapewne próbujesz jeszcze coś zrobić. Czasami istnieją skuteczne sposoby, aby pozbawić wierzyciela prawa do twojego majątku, a komornika zmusić do wypłaty odszkodowania za swoje działanie.

jak się bronić przed komornikiem
foto: thinkstock

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone na postawie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności. Nie oznacza to jednak, że wydana przez sąd decyzja jest ostateczna, a wszystkie działania komornika (lub ich brak) – bezkarne.

Sposób pierwszy: powództwo przeciwegzekucyjne w sądzie


Jeżeli tytuł wykonawczy postępowania egzekucyjnego zostanie uchylony lub uchylona zostanie jego wykonalność, to samo postępowanie egzekucyjne musi być wstrzymane.

Powództwa przeciwegzekucyjne dzielą się na: powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję oraz o zwolnienie spod egzekucji, nazywane inaczej powództwami interwencyjnymi. Pierwsze z nich (zwane inaczej opozycyjnymi) może wytoczyć jedynie dłużnik, drugie natomiast mogą być stosowane przez osoby trzecie, wobec których nie toczy się bezpośrednio egzekucja.

5 trudnych sytuacji dla dłużnika»Gdzie i za ile kupić przedmioty z egzekucji komorniczej
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego może zostać wytoczone, jeżeli dłużnik kwestionuje zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności, w szczególności istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądowym bądź też przejście tego obowiązku na inną osobę. Powództwo to może również wykorzystać dłużnik uważający, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana, czyli na przykład spłata zadłużenia albo potrącenie. Do doprowadzenia do uchylenia wykonalności tytułu wykonawczego w drodze powództwa często dochodzi w sytuacji, gdy zarzut zadłużenia nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie lub po prostu egzekwowane świadczenie nie przysługuje wierzycielowi.

Powództwo interwencyjne może zostać wytoczone przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone w trakcie egzekucji. Najczęstszym przykładem naruszeń jest egzekucja cudzych rzeczy.

Przy występowaniu z powództwem ważne jest, aby dotrzymać terminu, gdyż nie podlega on przywróceniu. Mamy maksymalnie miesiąc od dowiedzenia się o naruszeniu prawa, czyli przeważnie od dnia, w którym właściciel dowiaduje się o zajęciu mienia. W przypadku przekroczenia tego terminu sąd odrzuci powództwo. Warto też pamiętać o złożeniu wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego – jest to najskuteczniejszy środek w walce z niesłusznymi roszczeniami.

Sposób drugi: skarga na działanie komornika


Komornik w trakcie przeprowadzania egzekucji u dłużnika musi przestrzegać ustawy o komornikach i egzekucji oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo wszystkie czynności, które wykonuje, muszą spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie czynności komorników.

Skargę na konkretną czynność komornika mogą wnieść wszystkie osoby (dłużnik, wierzyciel, a także osoby trzecie), których prawa zostały naruszone poprzez jego działanie lub zaniechanie. Jak wynika z kodeksu postępowania cywilnego, mają na to siedem dni od dnia czynności, gdy osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone, była przy czynności obecna lub zawiadomiona o jej terminie. Skargę należy zaadresować do sądu rejonowego, w którego regionie pracuje dany komornik, do wydziału, który wydał tytuł wykonawczy. Jeżeli postępowanie się przeciąga, strona pokrzywdzona może złożyć skargę na przewlekłość. Sąd może zasądzić nawet 20 tys. zł kary dla komornika, który dopuścił się opieszałości.

Inne sposoby na komorników


Fora internetowe huczą od innych sposobów walki z komornikami. Nie polecamy ich jednak choćby dlatego, że od 3 maja tego roku obowiązują wyższe sankcje za utrudnianie czynności komornika – nawet 2 tys. zł za nieuzasadnioną odmowę wyjaśnień i 1 tys. za przeszkadzanie czynnościom komornika.

Windykacja - jak wygląda postępowanie?»Windykacja - jak wygląda postępowanie?
Wiele osób dogaduje się ze swoim pracodawcą, aby ten obniżył ich oficjalne wynagrodzenie do stawki minimalnej, a resztę wypłacał „pod stołem”. Wynagrodzenie minimalne nie podlega bowiem egzekucji. Ten sposób to jednak proszenie się o dodatkowe kłopoty ze strony urzędu skarbowego lub choćby nieuczciwego pracodawcy. Niektórzy dłużnicy próbują również dojść do porozumienia z wierzycielem, który może wydać stosowny wniosek do komornika, aby te zwolnił zajęte konto bankowe lub inne mienie. Często w takich sytuacjach komornikowi, któremu nie chce się organizować licytacji, wystarcza to, że dłużnik spłaca swój dług dobrowolnie w „znośnej” wysokości i pewnych odstępach czasu.

Tymczasem najlepszym sposobem obrony przed komornikiem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której nasze zadłużenie trafia w jego ręce. Dopóki sprawa rozgrywa się pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, istnieje więcej legalnych i opłacalnych możliwości dojścia do porozumienia.

Justyna Niedbał

Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

 

Justyna Niedbał

Źródło:
Pobierz program PIT 2014
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~poseł-leń_idiota

karabiny, widły, cegły w ręce i bronic się przed bezczelnymi złodziejami komornikami.
Polska - państwo bezprawia, co za idioci piszą takie prawo?

! Odpowiedz
1 0 ~BG

Co za nieprzemyślany stek bzdur - tak ludzie nie spłacajcie zobowiązań, przecież na tym polega robienie interesów - Też mi rzeczy na tym portalu tfu! promujecie.

! Odpowiedz
2 0 ~zdegustowany

Następnym razem pani Justyna napisze jak skutecznie nie płacić za faktury, a później jak bezpiecznie płacić fałszywkami ! Dziennikarze czy wy w tym bankierze powariowaliście ?!

! Odpowiedz
0 0 ~Antykomornik

W zeszłym tygodniu w „Dzienniku Gazecie Prawnej” opisali przykład emerytki, której komornik ukradł pieniądze z konta, choć nie była niczemu winna. Miała tylko to samo imię i nazwisko, co dłużniczka, a komornik nie sprawdził, czy to ta sama osoba, a nawet jej o niczym nie poinformował, tylko zagarnął pieniądze. 26.000zł zniknęło, a do ich oddania nikt się nie kwapi, bo wierzyciel już zużył te pieniądze na spłatę swoich zobowiązań!
Najlepszym sposobem na komornika byłoby pociąganie go do finansowej odpowiedzialności za wszelkie szkody – w opisanym powyżej przypadku powinien odpowiadać jak za kradzież.
Pozdr.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~foxi

Zazwyczaj jest odwrotnie: I to jest dopiero problem !
Mnie jest winny dłużnik kilka tyś. zł.
Mieszkanie na matkę, samochód i sprzęt to własność żony i dzieci ,
moje pieniądze przepuszczone, firma skasowana = golas.
Komornik nie ma co skasować, gość się śmieje i dalej funkcjonuje
w szarej strefie !

! Odpowiedz
0 1 ~azoot

gnat !!!!!!!

! Odpowiedz
1 4 ~Dluznikiwierzyciel

"Tymczasem najlepszym sposobem obrony przed komornikiem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której nasze zadłużenie trafia w jego ręce. Dopóki sprawa rozgrywa się pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, istnieje więcej legalnych i opłacalnych możliwości dojścia do porozumienia."
Polemizowałbym z tym zdaniem. Byłoby tak, gdyby dłużnicy byli powiadamiani przez sąd o toczącym się postępowaniu. Niestety w tym kraju istnieje fikcja doręczenia / tak się to chyba nazywa / więc dobrze zorientowany wierzyciel uniemożliwia dłużnikowi skorzystanie z własnych praw.


!

Pobierz program PIT 2014

Program Pit 2014

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl