Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

2007-07-21 12:54 Źródło: Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa

Jak księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego


Dowiedz się, na jakich kontach powinieneś księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek


Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek należy zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych, ponieważ są to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Potrącone z kwoty pobranych podatków wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa należy ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast przelew kwoty podatku, pomniejszonej o potrącone wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku, potwierdzony wyciągiem bankowym księgujemy:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Rachunek bankowy”.

Podstawa prawna:

· Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. nr 76, poz. 694 ze zm.).

· Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz. 2065).

„Rachunkowość budżetowa - Poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych” to publikacja w całości stworzona dla księgowych sektora finansów publicznych! www.rachunkowoscbudzetowa.pl


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu