Jak księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego

Dowiedz się, na jakich kontach powinieneś księgować wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek należy zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych, ponieważ są to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Potrącone z kwoty pobranych podatków wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa należy ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast przelew kwoty podatku, pomniejszonej o potrącone wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku, potwierdzony wyciągiem bankowym księgujemy:

· Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym),

· Strona Ma konta „Rachunek bankowy”.

Podstawa prawna:

· Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. nr 76, poz. 694 ze zm.).

· Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz. 2065).

„Rachunkowość budżetowa - Poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych” to publikacja w całości stworzona dla księgowych sektora finansów publicznych! www.rachunkowoscbudzetowa.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl