Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe

Cena: 19,90 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN45.50-0.22%
KGH113.70-0.44%
PEO191.20-1.19%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-25 11:26:53
Wolumen: 14 993 162 akcji
Obrót: 134 888 649 zł

Akcje: 116 wzrosło, 172 spadło, 97 bez zmian.

Największe wzrosty:
WDX3.007.1%
IFC1.456.6%
FEE25.005.9%
DTP6.255.9%
DRP3.694.8%
Największe spadki:
WES0.51-5.6%
PGO4.96-5.3%
MEX2.52-4.9%
SNW0.21-4.5%
LBW1.17-4.1%
Najwyższe wolumeny:
TRK1.292378305
MSX0.151718237
PGN4.511306879
PGE20.55748916
NET5.37707178
Najwyższe obroty:
PGE20.5530885286
PEO190.9524523178
PKO41.8223859620
KGH113.5018584808
OPL10.1213863044


2007-02-01 06:07 Źródło: manager magazin

manager magazin

Jacek Dekarz radzi, jak zainwestować ponad 1 mln zł


Spółka CCC zarządza dwiema sieciami sklepów z obuwiem – CCC i QUAZI, oraz fabryką obuwia – CCC Factory. Przy aktualnej wycenie (50 zł za akcję), jego pakiet akcji CCC (61 proc.) jest wart 1,2 mld zł. Dariusz Miłek w 60 proc. partycypuje w wartej 250 mln zł inwestycji – centrum handlowym w Lubinie.


Jacek Dekarz, prezes BRE Wealth Management SA, oszacował roczne dochody inwestora netto: z tytułu udziału w dywidendzie CCC (30 mln zł) i zyskach z nieruchomości (10 mln zł – czynsze netto).

Jacek Dekarz, od stycznia 2007 r.prezes spółki BRE Wealth Management

Zaczynamy od określenia aktualnego bilansu klienta. Uwzględniając to, że inwestycja w nieruchomość komercyjną będzie finansowana w 75 proc. z kredytu (pozostałe 25 proc. może pochodzić ze sprzedaży blisko 2 proc. akcji CCC), aktywa klienta w wysokości około 1,3 mld zł w ponad 85 proc. będą zdominowane przez skoncentrowaną pozycję w akcjach CCC. Kapitał własny klienta (discretionary wealth) stanowi większość w pasywach. Jako zobowiązanie uwzględniono również wartość bieżącą funduszu emerytalnego, który za 25 lat powinien wynosić minimum 125 mln zł (tak żeby zapewnić emeryturę roczną na poziomie 10 mln złotych).

Uważam, że warto pomyśleć o rozproszeniu ryzyka związanego z silną korelacją pomiędzy aktywami inwestora (wartością akcji CCC, skapitalizowaną wartością dochodów z dywidendy oraz dochodami ze świadczenia pracy dla spółki). Zakładając, że przez najbliższe pięć lat inwestor nie będzie zainteresowany utratą kontroli nad spółką (budowa sieci sprzedaży tanich butów pod roboczym szyldem Delta), radziłbym zaciągnąć kredyt do wysokości maksymalnie połowy wartości rynkowej CCC, i – wykorzystując inwestycje komplementarne – zbudować portfel o wartości około 500 mln złotych. Wydatki roczne na obsługę kredytu na inwestycję w nieruchomość oraz inwestycyjnego, około 40 mln zł, pokrywałyby się z wpływami, które generują dotychczasowe aktywa. Duża dodatnia wartość nominalna kapitału własnego umożliwia zbudowanie portfela z agresywną strukturą. Docelowy portfel (minimum pięć lat) powinien być zdominowany przez część akcyjną (do 80 proc.): 60 proc. akcje polskie (należy unikać branż pokrewnych CCC), do 20 proc. papiery z rynków azjatyckich, głównie Chin i Indii.

Do 15 proc. przeznaczyłbym na inwestycje w private equity (np. poprzez fundusze z portfelem wielu inwestycji w private equity) oraz hedge funds (dopuszczalne są fundusze funduszy). Od 5 do 10 proc. portfela to instrumenty rynku pieniężnego (dodatkowe zabezpieczenie obsługi długu). Ze względu na relatywnie wysokie wyceny akcji, budowa portfela w pierwszym roku będzie stopniowa i zaangażowanie średnioroczne w akcje nie powinno przekroczyć 40 procent. Zakładam, że średnioroczna stopa zwrotu z portfela powinna w złotych wynosić ok. 15 proc., co z nawiązką pokryłoby koszty kredytu (5 – 6 procent.). Po pięciu latach, jeśli udział w CCC będzie spadał, pożytki ze sprzedaży akcji spłacą kredyt inwestycyjny, a struktura aktywów zbliży się do portfela. Można ją uzupełnić innymi inwestycjami, np. na rynku nieruchomości. W celu optymalizacji podatkowej, wszystkie aktywa warto „opakować” w zamknięty fundusz inwestycyjny.


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Kup Apartament nad Morzem i Zarabiaj nawet do 8%

Komentarze do artykułu