Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących

Cena: 39,90 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN45.731.96%
KGH114.600.53%
PEO195.00-0.08%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-24 10:28:46
Wolumen: 11 417 879 akcji
Obrót: 145 717 121 zł

Akcje: 141 wzrosło, 130 spadło, 66 bez zmian.

Największe wzrosty:
FMF4.5010.3%
GMM1.957.1%
PMA1.805.9%
IZS7.195.7%
CTC3.045.6%
Największe spadki:
CPD3.00-11.8%
ASB3.70-9.8%
NCT0.47-6.0%
SKL1.10-6.0%
KBD4.30-5.9%
Najwyższe wolumeny:
PGN4.483222073
PKN45.88823056
PGE20.01753325
TPE5.25728899
TRK1.33661818
Najwyższe obroty:
PKN45.8874984152
KGH114.6532730650
PGE20.0130110840
PGN4.4828720062
PKO42.7021302164


2014-01-03 14:26 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał.


Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_30_01_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_2_projekty_uchwal_NWZ_30_01_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-03
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty
uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 i 402(1) § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.) ("KSH") oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, na dzień 30 stycznia 2014 roku, na godzinę 11:00, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się
w sali AB Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal 1 Ogloszenie o zwolaniu NWZ 30 01 2014.pdfZal 1 Ogloszenie o zwolaniu NWZ 30 01 2014.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ
Zal 2 projekty uchwal NWZ 30 01 2014.pdfZal 2 projekty uchwal NWZ 30 01 2014.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-03 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2014-01-03 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Lokata 4,5% bez otwierania konta!

Komentarze do artykułu