Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących

Cena: 31,92 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN43.02-0.30%
KGH111.30-0.67%
PEO191.00-0.52%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-16 17:04:59
Wolumen: 52 697 753 akcji
Obrót: 717 559 975 zł

Akcje: 101 wzrosło, 258 spadło, 63 bez zmian.

Największe wzrosty:
RES9.697.1%
RFK5.766.3%
WDM1.746.1%
IMP0.356.1%
BNP89.855.7%
Największe spadki:
BST26.41-8.5%
BDL0.11-8.3%
CCE0.11-8.3%
06N1.85-7.5%
ACE12.40-7.3%
Najwyższe wolumeny:
IDM0.069886807
PGN4.193600027
PGE20.043563308
TRK1.302648485
TPE4.992553296
Najwyższe obroty:
KGH111.30199293680
PKO41.40172633152
PGE20.04142411744
PEO191.00110720056
LPP7550.0070501408


2013-03-13 13:02 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

IMPERA: zmiana terminów subskrypcji


Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Impera_ogloszenie_zmiana_terminow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-13
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
zmiana terminów subskrypcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59 (zwany dalej jako Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z 12 marca 2013 r. informuje, że została podjęta w dniu dzisiejszym Uchwała Zarządu dotycząca zmiany terminów subskrypcji w następujący sposób:
Zmienia się p. 8) ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50 (4167) w dniu 12 marca 2013 r. pod poz. 3490. w taki sposób, że dotychczasowe brzmienie:
"Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 10 kwietnia 2013 roku. Prawo poboru Akcji serii H wykonywane będzie w jednym terminie. Termin rozpoczęcia wykonywania prawa poboru oznacza się na 4 kwietnia 2013 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru oznacza się na 10 kwietnia 2013 roku. Jest to ostatni dzień, w którym przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji, przekazując stosowna informacje systemem ESPI." zastępuje się nowym brzmieniem:
"Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 3 kwietnia 2013 roku. Prawo poboru Akcji serii H wykonywane będzie w jednym terminie. Termin rozpoczęcia wykonywania prawa poboru oznacza się na 27 marca 2013 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru oznacza się na 3 kwietnia 2013 roku. Jest to ostatni dzień, w którym przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji, przekazując stosowna informacje systemem ESPI".
W załączeniu nowe brzmienie całości ogłoszenia z uwzględnieniem zmian terminów.
Jednocześnie zmienia się p. 8) Szczegółowych Informacji dotyczących oferty publicznej akcji serii H Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie o których Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 12.03.2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany terminów oferty publicznej akcji serii H, treść ogłoszenia z uwzględnionymi zmianami oraz formularz zapisu na akcje znajdują się na stronie internetowej Spółki http://www.imperasa.pl/ w zakładce relacje inwestorskie/oferta publiczna akcji serii H.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539)
Załączniki
Plik Opis
Impera_ogłoszenie_zmiana terminów.pdfImpera_ogłoszenie_zmiana terminów.pdf Impera_ogłoszenie_zmiana terminów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Adam Wojacki Cezary Gregorczuk Członek Zarządu Członek Zarządu


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu