Fiskus podpowiada: Dochody i przychody wolne od podatku

Dzisiejszy odcinek porad z cyklu "Fiskus podpowiada" poświęcamy tematowi bardzo przyjemnemu dla podatników, czyli możliwości niepłacenie podatku dochodowego. - Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów, które ustawodawca wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych - wyjaśnia Sylwia Kobyłkiewicz z Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Z informacji naszego eksperta wynika, że:

1. katalog ten zawiera m.in. zwolnienia o charakterze socjalnym, do których zalicza się świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłki porodowe, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz stypendia otrzymywane na podstawie odpowiednich przepisów.

2. Drugą grupę zwolnień stanowią zwolnienia o charakterze odszkodowawczym, do których zalicza się otrzymane odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, przyznane renty na podstawie przepisów prawa cywilnego, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

3. Kolejna grupa zwolnień przedmiotowych zawiera przychody związane ze świadczeniem pracy, wśród których wymienia się otrzymane przez pracowników świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty, bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające pracowników do uzyskania na ich podstawie posiłków, art. spożywczych lub napojów bezalkoholowych w przypadku gdy wynika to z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także przysługujące pracownikom diety i inne należności za czas podróży służbowej, oraz otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego jak i wypłacany, czasowo przeniesionym pracownikom, dodatek za rozłąkę.

4. Następna grupa zwolnień obejmuje przychody związane ze sprzedażą nieruchomości i praw majątkowych. Jeżeli nabycie nieruchomości lub praw majątkowych nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, to przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub tych praw wolny jest od podatku dochodowego w całości. Również wolne od podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej - nie później jednak niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży - na nabycie budynku, lokalu mieszkalnego, spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na ten cel w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

5. Zwolnienie przedmiotowe obejmują również swym zakresem przychody w postaci dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, a także wypłatę środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne pracowników.

6. Kolejną grupę wolną od podatku dochodowego stanowią przychody z kapitałów i praw majątkowych, do których zalicza się odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta. W tej grupie wolna od podatku jest również nominalna wartość udziałów i akcji w spółce mającej osobowość prawną - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

NaszeMiasto.pl

Źródło: NaszeMiasto.pl

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl