Ekspert radzi: Umowa o pracę i zlecenia - co z zasiłkiem chorobowym

Pracownik zatrudniony jest w mojej firmie na umowę o pracę. Od czasu do czasu wykonuje dla tego samego pracodawcy zlecenie. Pracownik ten zachorował w październiku br. Czy w podstawie należy uwzględnić zlecenie? Od października br. do grudnia br. ma umowę zlecenie. Natomiast od początku roku miał trzy jednomiesięczne umowy zlecenia - pisze księgowa z Radomia.Proszę zwrócić uwagę, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem jest traktowane jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i co do zasady podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Częstotliwość zawieranych umów zleceń w ciągu roku ma znaczenie, bo częste umowy, np. w każdym miesiącu, nigdy nie wejdą do podstawy wymiaru zasiłku

Uwaga!

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art.36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że w Pani przypadku ma zastosowanie art.41 ust.2 ustawy chorobowej.

Według tego przepisy składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.

Jeżeli więc pracownik zachorował w październiku 2005 r., to do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających czyli od 1 października 2004r. do 30 września 2005r.

Ponieważ umowy zlecenia zawarte w okresie 12 miesięcy przyjętych do ustalenia podstawy wymiaru skończyły się przed 1 października 2005r. - wynagrodzenie z tytułu tych umów nie może być uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należnego za październik.

Zastosowanie ma bowiem art.41 ust.2 ustawy, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia, które ustały przed przyznaniem zasiłku nie mogą być uwzględniane w podstawie wymiaru tego zasiłku.

Z faktu, że w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku, z pracownikiem zawarto nową umowę zlecenia nie wynika żadne uprawnienie pracownika do uwzględnienia w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia z poprzednich umów zlecenia, które już ustały.

Tekst pochodzi z „Portalu Finansowo - Księgowego”.

Wypróbuj Portal Finansowo-Księgowy, a przekonasz się, że nasz serwis stanie się ogromną pomocą w Twojej pracy!
www.portalfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

    W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl