Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Ulga podatkowa:


Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia kwoty zapłaconego podatku

zobacz pozostałe hasła...

2005-10-05 06:43 Źródło: Poradnik FK

Poradnik FK

Ekspert radzi: Ewidencja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło


Firma, w której pracuję zawarła umowę zlecenia z pracownikiem innej firmy. Wynagrodzenie zostało ustalone na 1300 zł brutto, a u swojego pracodawcy zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie powyżej 2000 zł. Czy powinnam naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? W jaki sposób ująć to w księgach?


Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, gdy:
  • jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
  • przebywa na urlopie wychowawczym lub pobiera zasiłek macierzyński,


oprócz pracy na podstawie umowy zlecenia jest zatrudniona u innego pracodawcy, lecz osiągany przez nią przychód ze stosunku pracy w przeliczeniu na pełny miesiąc jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia pracowniczego,

jest ona jednocześnie Waszym pracownikiem.

Jeżeli zatrudniona osoba pobiera wyższe od najniższego wynagrodzenie, a tak jest w przedstawionym przez Panią przypadku, musi Pani naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym obliczyć koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% i naliczyć podatek dochodowy w wysokości 19%.

Proszę pamiętać, że do umowy zlecenia musi być wystawiony rachunek, który wraz z umową będzie stanowić podstawę do zaksięgowania wydatku w koszty uzyskania przychodu.

W księgach rachunkowych powinna Pani ująć to następująco:

Koszty uzyskania przychodu (1300 zł x 20 %) 260 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

(1.300 - 260 zł) 1.040 zł

Zaliczka na podatek dochodowy (1.040 x 19 %) 197,60 zł

Pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne (1.300 x 8,5%) 110,50 zł

Odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne (1,300 x 7,75%) 100,75 złSkładki finansowane przez pracownika (1.300 x 0,75) 9,75 zł

Wynagrodzenie netto (1,300 - 197,60 - 9,75) 1092,65zł

Zaliczka na podatek odprowadzona do US 96,90 zł.

1. Ewidencja kwoty brutto 1.300 zł

Wn „Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie”

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń um. zlec.”

2. Potrącenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 110,50 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń um. zlec”.

Ma „Rozrachunki z ZUS”.

3. Potrącenie zaliczki na pdof 96,90 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowy zlecenia”.

Ma „Rozrachunki z tytułu podatków”.

4. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1092,65 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma „Rachunek bankowy”

5. Przekazanie pobranej zaliczki na pdof do US 96,90 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu podatków”.

Ma „Rachunek bankowy”

6. Przekazanie składek do ZUS 110,50 zł

Wn „Rozrachunki z ZUS”

Ma „Rachunek bankowy”

Tekst pochodzi z „Poradnika Finansowo-Księgowego”.

www.poradnikfk.plKomentarzy 0


RSS Google Wykop

Najlepsze dla Ciebie warunki do realizacji wiosennych planów

Komentarze do artykułu
 Narzędzia Bankier.pl
  Kalkulator płacowy
  Wszystko o ZUS
  Wyszukiwarka oddziałów ZUS

Wiadomość przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe: