Ekspert radzi: Ewidencja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

Firma, w której pracuję zawarła umowę zlecenia z pracownikiem innej firmy. Wynagrodzenie zostało ustalone na 1300 zł brutto, a u swojego pracodawcy zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie powyżej 2000 zł. Czy powinnam naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? W jaki sposób ująć to w księgach?

Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, gdy:
 • jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
 • przebywa na urlopie wychowawczym lub pobiera zasiłek macierzyński,


oprócz pracy na podstawie umowy zlecenia jest zatrudniona u innego pracodawcy, lecz osiągany przez nią przychód ze stosunku pracy w przeliczeniu na pełny miesiąc jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia pracowniczego,

jest ona jednocześnie Waszym pracownikiem.

Jeżeli zatrudniona osoba pobiera wyższe od najniższego wynagrodzenie, a tak jest w przedstawionym przez Panią przypadku, musi Pani naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym obliczyć koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% i naliczyć podatek dochodowy w wysokości 19%.

Proszę pamiętać, że do umowy zlecenia musi być wystawiony rachunek, który wraz z umową będzie stanowić podstawę do zaksięgowania wydatku w koszty uzyskania przychodu.

W księgach rachunkowych powinna Pani ująć to następująco:

Koszty uzyskania przychodu (1300 zł x 20 %) 260 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

(1.300 - 260 zł) 1.040 zł

Zaliczka na podatek dochodowy (1.040 x 19 %) 197,60 zł

Pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne (1.300 x 8,5%) 110,50 zł

Odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne (1,300 x 7,75%) 100,75 złSkładki finansowane przez pracownika (1.300 x 0,75) 9,75 zł

Wynagrodzenie netto (1,300 - 197,60 - 9,75) 1092,65zł

Zaliczka na podatek odprowadzona do US 96,90 zł.

1. Ewidencja kwoty brutto 1.300 zł

Wn „Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie”

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń um. zlec.”

2. Potrącenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 110,50 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń um. zlec”.

Ma „Rozrachunki z ZUS”.

3. Potrącenie zaliczki na pdof 96,90 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umowy zlecenia”.

Ma „Rozrachunki z tytułu podatków”.

4. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1092,65 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma „Rachunek bankowy”

5. Przekazanie pobranej zaliczki na pdof do US 96,90 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu podatków”.

Ma „Rachunek bankowy”

6. Przekazanie składek do ZUS 110,50 zł

Wn „Rozrachunki z ZUS”

Ma „Rachunek bankowy”

Tekst pochodzi z „Poradnika Finansowo-Księgowego”.

www.poradnikfk.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl