Czy paragon za przejazd autostradą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Pracownicy naszej spółki podczas delegacji korzystają z przejazdu płatnymi autostradami. Czy paragon za przejazd autostradą może stanowić podstawę do ujęcia kosztów w księgach rachunkowych oraz czy na podstawie paragonu możemy odliczyć VAT?

Paragon za przejazd autostradą spełnia warunki do uznania go za dowód księgowy, jednak niezbędne jest uzupełnienie go o dane wyszczególnione w art. 21 ust. 1 uor. Konieczne więc będzie umieszczenie na paragonie danych nabywcy oraz podanie opisu operacji gospodarczej, czyli określenie w jakim celu została dokonana opłata. Uzupełnienia paragonu o te informacje możesz dokonać bezpośrednio na odwrocie paragonu lub na odrębnym dowodzie wewnętrznym.

W przypadku możliwości odliczenia VAT, to na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu zakupu tych towarów i usług.

Jeśli więc par. 20 przytoczonego rozporządzenia za fakturę uznaje również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usługi przejazdu autostradą. Ewidencja księgowa opłaty za przejazd autostradą potwierdzona paragonem:

Wn konto 400 "Koszty według rodzajów", w analityce "Podatki i opłaty",
Wn konto 222 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
Ma konto 223 "Rozrachunki z pracownikami", w analityce konto imienne pracownika.
Podstawa prawna:

par. 20 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.,
art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.,
art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity: Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.

„Poradnik Finansowo-Księgowy” podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

www.poradnikfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

    W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl