Czy od usług hotelowych i gastronomicznych mozna odliczyć VAT?

analityk Bankier.pl
- Prowadzę i organizuję szkolenia. W ramach tych usług, jeśli oczekuje tego klient, organizujemy noclegi, wyżywienie, wynajem sal konferencyjnych, catering. Odsprzedaję tę usługę jako koszt organizacji szkolenia. W spotykanych interpretacjach pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie ww. usługi podlegają odliczeniu VAT. Spotkałem się z opinią, że nie można odliczyć VAT od usługi hotelowej czy gastronomicznej. Jak to jest naprawdę? – pyta czytelnik.

Możliwe jest odliczenie VAT w całości od usługi złożonej, warunkiem jest prawidłowe ujęcie usługi pomocniczej jako element usługi głównej. Decydującym będą postanowienia umowy łączącej strony.

Odliczenie podatku VAT nie jest możliwe w przypadku nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy oVAT). Wówczas podatek VAT naliczony, wskazany na fakturach, nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Konsekwentnie takie faktury w całości (w kwocie brutto), przedsiębiorca ujmuje w kosztach uzyskania przychodu.

Szukasz informacji o podatku VAT?

www.VAT.pl

Zebrane w jednym miejscu wskaźniki, deklaracje, akty prawne i narzędzia podatkowe. Baza wiedzy podatkowej skierowana do podmiotów gospodarczych. 
Od podatników – stron umowy cywilnoprawnej – zależy, co jest przedmiotem łączącej ich umowy. Wskazuje ona, czy dotyczy dostawy towarów, świadczenia usług, czy jest to umowa obejmująca kilka niezależnych usług, czy usługę kompleksową, do której wykonania usługodawca (organizator konferencji) musi sam zużyć towary lub korzystać z dodatkowych usług.

Dla podatnika nabywającego usługę istotne jest, czy w ramach nabytej usługi korzysta tylko pomocniczo z hotelu (w ramach nabywanej usługi), czy też nabywa usługę hotelową lub gastronomiczną. Od tej kwalifikacji zależy bowiem prawo odliczenia VAT.

Zdecydowanie należy uznać, że podatnicy mają prawo świadczyć usługę kompleksową i wyszczególnić ją jako jedną pozycję na fakturze. Odpowiednio nabywca elementu usługi kompleksowej może nie traktować jej jako usługi hotelarskie i gastronomiczne – a w konsekwencji – może odliczyć podatek VAT wskazany na fakturze. Liczy się cel świadczenia, który musi wynikać z zawartej między stronami umowy.

Jeśli w umowie nie wskazuje się na charakter usługi, należałoby uznać, że świadczone jest wiele usług, a na fakturze wyszczególnić należy pozycje dotyczące każdej pojedynczej usługi.

Uwaga! Konsekwencją uznania usługi za świadczenie kompleksowe jest również stosowanie stawki VAT odpowiedniej dla usługi kompleksowej, choćby poszczególne usługi, wchodzące w zakres świadczenia objęte były stawkami obniżonymi.

Urzędy Skarbowe zarzucają natomiast rozliczanie w ramach usługi kompleksowej opodatkowanej stawką niższą – usługi ze stawką podstawową. Przyjąć wówczas należy zasadę, że świadczenie pomocnicze podlega pod stawkę świadczenia głównego

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
 

Piotr Szulczewski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Paweł

"Odliczenie podatku VAT nie jest możliwe w przypadku nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy oVAT). Wówczas podatek VAT naliczony, wskazany na fakturach, nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Konsekwentnie takie faktury w całości (w kwocie brutto), przedsiębiorca ujmuje w kosztach uzyskania przychodu."

Podziwiam ogrom wiedzy autora. Czy na pewno usługi gastronomiczne w kwocie brutto wchodzą do kosztów KUP?! Chyba raczej nie!!!

Pokaż cały komentarz !

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl