Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone

Cena: 31,92 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN43.551.23%
KGH112.451.03%
PEO193.601.36%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-17 17:04:58
Wolumen: 38 798 626 akcji
Obrót: 633 597 211 zł

Akcje: 201 wzrosło, 144 spadło, 76 bez zmian.

Największe wzrosty:
IMP0.3911.4%
NVT32.5811.4%
BDZ15.8711.4%
PPG7.7310.4%
BST29.009.8%
Największe spadki:
EXL7.23-13.9%
TRI0.74-9.8%
CNG1.41-9.0%
ABM0.70-7.9%
SCO0.60-7.7%
Najwyższe wolumeny:
TRK1.324503500
PGN4.242767044
PGE20.182617673
PKO42.002054605
GNB3.222029258
Najwyższe obroty:
PKO42.00171454224
PZU429.55141908832
PEO193.60121694320
KGH112.45119236832
PGE20.18105096888


2012-07-30 13:10 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

BUDIMEX: Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA


Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/43/2012

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na zadanie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"
Wartość kontraktu: 75 832 369,85 złotych netto
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy
Termin zakończenia robót: 30 stycznia 2014 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy po upływie terminu gwarancji
Warunki finansowe:
Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
Kary płacone przez wykonawcę:
1. 0,05% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień kalendarzowy przekroczenia daty zakończenia
przedmiotu umowy za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy zamawiającemu;
2. 0,02% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad
do dnia ich usunięcia za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie określonym niniejszą umową;
3. 10% ceny umownej netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
wykonawca.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-30 Dariusz Blocher prezes Zarządu


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Najlepsze dla Ciebie warunki do realizacji wiosennych planów

Komentarze do artykułu