Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe

Cena: 19,90 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN44.851.72%
KGH114.000.00%
PEO195.15-0.18%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-23 17:04:57
Wolumen: 46 864 111 akcji
Obrót: 591 811 360 zł

Akcje: 144 wzrosło, 206 spadło, 77 bez zmian.

Największe wzrosty:
CPD3.4013.7%
DRE0.5011.1%
PGS96.697.5%
EXL7.777.5%
HGN2.506.8%
Największe spadki:
CTC2.88-10.6%
PPG6.94-10.2%
GNT0.79-9.2%
B3S0.44-8.3%
ASB4.10-6.4%
Najwyższe wolumeny:
PGN4.393584024
RSE1.483142490
SNS4.912893164
TRK1.322413445
PGE20.002260585
Najwyższe obroty:
PKO42.55141961312
ALR82.06116063976
PGE20.0090169072
PKN44.8580735760
PZU430.6075091984


2012-07-30 13:10 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

BUDIMEX: Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA


Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/43/2012

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na zadanie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"
Wartość kontraktu: 75 832 369,85 złotych netto
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy
Termin zakończenia robót: 30 stycznia 2014 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy po upływie terminu gwarancji
Warunki finansowe:
Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
Kary płacone przez wykonawcę:
1. 0,05% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień kalendarzowy przekroczenia daty zakończenia
przedmiotu umowy za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy zamawiającemu;
2. 0,02% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad
do dnia ich usunięcia za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie określonym niniejszą umową;
3. 10% ceny umownej netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
wykonawca.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-30 Dariusz Blocher prezes Zarządu


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu