podatki firmowe

Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo... Czytaj dalej

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

Gdy przedsiębiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie firmy, wówczas dla celów ZUS zawartej umowy zlecenia nie bierze się w ogóle pod uwagę. Jeśli jednak wykonywana umowa zlecenia nie pokrywa się... Czytaj dalej

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Przepisy o VAT wskazują, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów czy usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawa do odliczenia nie mają zatem podmioty nieprowadzące... Czytaj dalej

Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

Wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej samochodów spełniają kryteria pozwalające na obciążanie ich wartością firmowych kosztów podatkowych. Do rozliczenia w tych kosztach wydatków... Czytaj dalej

Ulga na złe długi u wierzyciela

Ulga na złe długi u wierzyciela

Procedura nazywana ulgą na złe długi daje podatnikom, mającym trudności z wyegzekwowaniem należności od kontrahenta za sprzedany towar czy wykonaną usługę, możliwość odzyskania zapłaconego od tej transakcji VAT.... Czytaj dalej

Warunki BHP także dla zleceniobiorcy

Warunki BHP także dla zleceniobiorcy

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców nadało zatrudnieniu cywilnoprawnemu trochę bardziej "etatowego" charakteru. Nadal jednak taka forma wykonywania pracy pozostaje poza regulacjami prawa pracy, choć... Czytaj dalej

Darowizna składnika majątku w firmowym rachunku podatkowym

Darowizna składnika majątku w firmowym rachunku podatkowym

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi w posiadanie składników majątku firmowego czasami wchodzą w drodze darowizny. Tak nabyte zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome otrzymują od członków rodziny,... Czytaj dalej

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych

Wynagrodzenie urlopowe pracownika powinno odpowiadać wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby w tym czasie, gdyby pracował. Ze względu na to, że pracownicy otrzymują różne składniki wynagrodzenia, zostały one podzielone... Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy należny także na zdrowe dziecko

Zasiłek opiekuńczy należny także na zdrowe dziecko

Aktywni zawodowo rodzice muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom, zwłaszcza gdy te są bardzo małe. Oddając dziecko np. do żłobka lub przedszkola, albo pod opiekę niani, mogą spokojnie świadczyć pracę. Problem powstaje... Czytaj dalej

VAT od usług gastronomicznych

VAT od usług gastronomicznych

Podstawową stawką VAT jest 23%. Jednak niektóre towary czy usługi podlegają opodatkowaniu stawkami preferencyjnymi - 8%, 5%, 0%, inne są natomiast zwolnione z opodatkowania. Preferencyjną 8% stawką VAT opodatkowane są... Czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci. Aby jednak mogły one być zgłoszone jako... Czytaj dalej

Koszty używania pracowniczych samochodów

Koszty używania pracowniczych samochodów

Wykonywanie obowiązków pracowniczych bardzo często wymaga od osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę korzystania z samochodu. Na polecenie pracodawcy odbywają one zarówno jazdy lokalne, jak i podróże... Czytaj dalej

Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie... Czytaj dalej

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. to istniejąca już od dłuższego czasu atrakcyjna forma transformacji działalności prowadzonej osobiście w działalność w ramach spółki... Czytaj dalej

Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja

Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały określone w Kodeksie pracy. Jednak pracownicy oprócz wynagrodzenia za pracę, złożonego z różnych składników, otrzymują też inne świadczenia... Czytaj dalej

WIG20 0,62% 2 343,13
2017-05-22 17:15:00
WIG30 0,60% 2 687,97
2017-05-22 17:15:00
WIG 0,47% 61 024,86
2017-05-22 17:15:00
DAX -0,15% 12 619,46
2017-05-22 17:35:00
NASDAQ 0,82% 6 133,62
2017-05-22 22:02:00
KGHM 0,22% 115,25
2017-05-22 17:03:08
EUR/PLN 0,32% 4,2054
2017-05-23 08:43:00
USD/PLN 0,38% 3,7436
2017-05-23 08:44:00
CHF/PLN 0,21% 3,8441
2017-05-23 08:44:00
EUR/USD -0,05% 1,1232
2017-05-23 08:44:00
ZŁOTO 0,07% 1 261,10
2017-05-23 08:32:00
MIEDŹ -0,68% 5 679,50
2017-05-23 08:32:00
ROPA -0,37% 53,58
2017-05-23 08:32:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl