podatki firmowe

Rozliczanie VAT-u z faktur korygujących

Rozliczanie VAT-u z faktur korygujących

Dokumenty, które potwierdzają dokonywanie przez podatników transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, muszą odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji i być prawidłowe pod względem formalnym. Zasady korygowania... Czytaj dalej

Jak przekształcić spółkę cywilną w jawną?

Jak przekształcić spółkę cywilną w jawną?

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną albo w inną spółkę handlową. Jednakże transformacja spółki cywilnej w jawną przebiega w uproszczonym trybie. Kodeks wymaga tylko dostosowania... Czytaj dalej

Opóźnione płatności w podatku dochodowym

Opóźnione płatności w podatku dochodowym

Przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej regulują zobowiązania wobec różnych podmiotów i instytucji. Nie zawsze jednak wywiązują się z nich terminowo, co wpływa na sposób ujęcia w kosztach... Czytaj dalej

Podatkowe skutki odwołania pracownika z urlopu

Podatkowe skutki odwołania pracownika z urlopu

Przepisy Kodeksu pracy wskazują okoliczności, w jakich pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Gdy zaistnieją określone w nich przesłanki i dojdzie do przerwania rozpoczętego... Czytaj dalej

Rekompensowanie

Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej

Za pracę w nocy, ze względu na jej uciążliwość dla pracownika, ustawodawca przyznał dodatek do wynagrodzenia. Dodatkowo, jeżeli taka praca jest pracą w godzinach nadliczbowych, należy ją zrekompensować dodatkiem... Czytaj dalej

Kary umowne w praktyce

Kary umowne w praktyce

Kara umowna jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zabezpieczającym terminowość i prawidłowość wykonania obowiązków umownych stron. Powoduje to, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie zamieszczają je w zawieranych... Czytaj dalej

Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich

Brak wystarczającej liczby dni urlopu wypoczynkowego lub odmowa jego przyznania, np. gdy nadarzy się okazyjny, bardzo atrakcyjny wyjazd zagraniczny, skłaniają niekiedy pracowników do usprawiedliwienia nieobecności w pracy... Czytaj dalej

Rozliczenie VAT przy rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT

Rozliczenie VAT przy rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT

Podatnicy, którzy rezygnują ze zwolnienia z VAT, zazwyczaj mają na stanie towary, przy zakupie których nie odliczyli VAT, bowiem prawo takie im nie przysługiwało. Jednak po rezygnacji ze zwolnienia z VAT towary te... Czytaj dalej

Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia... Czytaj dalej

Czas pracy pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o niepełnosprawności

Czas pracy pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o niepełnosprawności

Czas pracy osób niepełnosprawnych posiada swoje odrębne uregulowania, odmienne od ogólnych zasad kodeksowych. Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zależą od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Przepisy nie... Czytaj dalej

Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi

Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi

Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych do celów firmowych nie ograniczają się jedynie do tych typowo eksploatacyjnych. Poza ponoszonymi m.in. na paliwo, remonty, materiały i płyny eksploatacyjne... Czytaj dalej

Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo... Czytaj dalej

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

Gdy przedsiębiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie firmy, wówczas dla celów ZUS zawartej umowy zlecenia nie bierze się w ogóle pod uwagę. Jeśli jednak wykonywana umowa zlecenia nie pokrywa się... Czytaj dalej

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

Przepisy o VAT wskazują, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów czy usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawa do odliczenia nie mają zatem podmioty nieprowadzące... Czytaj dalej

Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

Kto i kiedy prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu?

Wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej samochodów spełniają kryteria pozwalające na obciążanie ich wartością firmowych kosztów podatkowych. Do rozliczenia w tych kosztach wydatków... Czytaj dalej

WIG20 -0,16% 2 304,48
2017-06-23 17:15:00
WIG30 -0,07% 2 661,88
2017-06-23 17:15:00
WIG -0,01% 60 982,19
2017-06-23 17:15:00
DAX -0,47% 12 733,41
2017-06-23 17:36:00
NASDAQ 0,46% 6 265,25
2017-06-23 22:02:00
KGHM 0,51% 108,80
2017-06-23 17:00:55
EUR/PLN 0,01% 4,2180
2017-06-23 21:59:00
USD/PLN -0,39% 3,7666
2017-06-23 21:59:00
CHF/PLN -0,11% 3,8860
2017-06-23 21:59:00
EUR/USD 0,41% 1,1197
2017-06-23 21:59:00
ZŁOTO 0,48% 1 258,36
2017-06-23 22:58:00
MIEDŹ 0,97% 5 796,25
2017-06-23 19:59:00
ROPA 0,77% 45,66
2017-06-23 22:58:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl