Kalendarium przedsiębiorcy - terminy podatków

-
Wtorek
Akcyza

Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

VAT

Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Ostateczny termin na rozliczenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

Środa
Czwartek
Piątek
Rozliczenie z ZUS

Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

Sobota
Niedziela
Poniedziałek
CIT

Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Karta podatkowa

Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Wtorek
Środa
Rozliczenia z ZUS

W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

VAT

Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Podatek od nieruchomości

Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podatek leśny

Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Rozliczenia z ZUS

Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

-
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl