Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – promocja. Jakie warunki?

„Pożyczka 3, 2, 1” to oferta specjalna pożyczki gotówkowej w Banku Millennium. Propozycja banku obejmuje kredyt z obniżonym oprocentowaniem oraz prowizją, jednak konieczne będzie zawarcie umowy ubezpieczenia. Gwarancja najniższego oprocentowania pozwoli na dodatkowe obniżenie miesięcznego zobowiązania. 

AKTUALIZACJA 16.05.2017 r. 

Oferta specjalna "Pożyczka 3, 2, 1" w Banku Millennium przestała obowiązywać z dniem 12 maja 2017 roku. 

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – promocja. Jakie warunki?
Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – promocja. Jakie warunki? (fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl)

Ile można pożyczyć w Banku Millennium i na jak długo? 

Klienci decydujący się na pożyczkę w Banku Millennium mogą ją przeznaczyć na dowolny cel (wyłączając refinansowanie innych zobowiązań finansowych), również taki, który wymaga dużego wkładu finansowego.

Pożyczka gotówkowa „Pożyczka 3, 2, 1” – podstawowe parametry pożyczki

Parametr

Wartość parametru

Kwota minimalna pożyczki

1 000 zł

Kwota maksymalna pożyczki

150 000 zł

Maksymalna kwota pożyczki na oświadczenie

48 000 zł

Minimalny okres kredytowania

12 miesięcy

Maksymalny okres kredytowania

12 miesięcy

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Pożyczka gotówkowa w ramach promocji „Pożyczka 3, 2, 1” – jak złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę można złożyć wieloma sposobami. Dostępny jest oddział banku oraz infolinia. Najpóźniej od 1 kwietnia 2017 r. możliwe będzie także złożenie wniosku przez aplikację mobilną oraz bankowość internetową. 

Aby uzyskać więcej informacji o pożyczce, klient może zadzwonić na infolinię lub wypełnić formularz kontaktowy z prośbą o kontakt. 

Dla kogo pożyczka gotówkowa w Banku Millennium?

Pożyczka w ramach promocji „Pożyczka 3, 2, 1" jest dostępna dla klientów, których podstawą osiągania dochodów są: 

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • prowadzona działalność gospodarcza,
 • świadczenie emerytalne lub przedemerytalne,
 • świadczenie rentowe,
 • kontrakt marynarski. 

Bank udzieli pożyczki po dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów poświadczających otrzymywanie wynagrodzenia lub osiąganie dochodów. Bank Millennium precyzuje ich rodzaj oraz okres, którego dotyczą w ramach poszczególnych źródeł zarobków. 

Ile kosztuje promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium?

Klient, który pożyczy środki w ramach pożyczki może liczyć na lepsze warunki cenowe niż te, które oferuje standardowa pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Obniżone zostanie zarówno oprocentowanie, jak i prowizja od udzielenia kredytu.

Pożyczka gotówkowa „Pożyczka 3, 2, 1" - podstawowe koszty pożyczki

Parametr lub czynność

Opłata lub stawka

Oprocentowanie

3,00 proc.

Prowizja od udzielenia pożyczki

2,00 proc.

Prowizja za wcześniejszą spłatę

0 zł

Składka ubezpieczenia „Bezpieczna Pożyczka”

0,3 proc. kwoty pożyczki miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Oferta specjalna zakłada zawarcie przez klienta umowy ubezpieczeniowej „Bezpieczna Pożyczka”. Pakiet ubezpieczeń zapewnia ochronę od 5 ryzyk takich jak poważne zachorowanie, hospitalizacja, utrata pracy, czasowa lub całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, a także śmierć. Bank pobiera składkę jednorazowo w momencie udzielania kredytu i dopisuje jej koszt do całkowitej kwoty do spłaty. 

„Pożyczka 3, 2, 1” – warunki regulaminu

Pożyczka gotówkowa „Pożyczka 3, 2, 1” – warunki regulaminu

Promocja

Szczegóły

Okres obowiązywania promocji

„Pożyczka 3, 2, 1”

Warunki cenowe dotyczą klientów, którzy:

 • ukończyli 18. rok życia, 
 • w momencie złożenia wniosku oraz w ciągu ostatniego roku nie posiadali żadnej pożyczki gotówkowej w Banku Millennium,
 • zawrą umowę ubezpieczenia „Bezpieczna Pożyczka”.

Promocja nie obejmuje pożyczek finansujących spłatę innych zobowiązań. Z oferty można skorzystać raz. Może się łączyć z promocją "Gwarancja najniższego oprocentowania".

do 12 maja 2017 r. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – promocje 

„Pożyczka 3, 2, 1” łączy się z inną ofertą specjalną banku - „Gwarancją najniższego oprocentowania”. Dzięki temu klient może oszczędzić nie tylko na prowizji, ale również na odsetkach od pożyczonego kapitału.

Pożyczka gotówkowa „Pożyczka 3, 2, 1”– promocje

Promocja

Szczegóły

Okres obowiązywania promocji

„Gwarancja najniższego oprocentowania”

W ramach promocji klient może otrzymać:

 • zwrot na rachunek w Banku Millennium w postaci różnicy między kwotą odsetek od pożyczki udzielonej w banku a kwotą odsetek wyliczoną na podstawie oprocentowania nominalnego w innym banku (za okres od dnia uruchomienia pożyczki do dnia obniżenia oprocentowania),
 • niższe oprocentowanie pożyczki,
 • obniżenie wysokości raty.

Do warunków promocji należy:

 • przedstawienie w Banku Millennium pisemnego potwierdzenia w formie wskazanej przez bank warunków cenowych obowiązujących w banku obcym wraz z wydaną decyzją kredytową

Oferta nie dotyczy kredytów z oprocentowaniem nominalnym 0 proc., kredytów z zabezpieczeniem, kart kredytowych, kredytów ratalnych oraz limitów w koncie.

Z gwarancji można skorzystać tylko raz.

do odwołania. Klient ma czas na skorzystanie z gwarancji do 30 dni od zawarcia umowy z bankiem.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – informacje dodatkowe

Źródło:
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl