Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi

Informacje o koncie

Rachunek oszczędnościowy - Alior Sync

PLN
2,30% od kwoty 0,01 zł
co miesiąc
0 zł miesięcznie

Bezpłatny dowolny pierwszy w miesiącu przelew wewnętrzny i zewnętrzny.

2 zł

na własny rachunek – 1 zł

2 zł
brak możliwości
Oferta dla klientów posiadających konto osobiste w tym banku.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,1 p.p. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca.


Jeden klient może założyć dowolną liczbę rachunków.

Zobacz inne narzędzia