PKO Konto za Zero w PKO BP – warunki prowadzenia rachunku

PKO Konto za Zero to propozycja, która może zainteresować szerokie grono klientów. Prowadzenie konta jest bezpłatne, a opłata za kartę również może zostać zniesiona. Bank do tego oferuje szeroką paletę form kart płatniczych i zachęca do korzystania z aplikacji mobilnej.

PKO Konto za Zero w PKO BP – warunki prowadzenia rachunku
PKO Konto za Zero w PKO BP – warunki prowadzenia rachunku (fot. Jaap Arriens/NurPhoto / FORUM)

Jak założyć PKO Konto za Zero?

Wniosek można wysłać online, który dostępny jest na stronie banku lub na stronie Bankier.pl. Możliwe jest także wykonanie telefonu na infolinię. Podczas rozmowy konsultant wypełni go za klienta. Podpisanie umowy następuje w oddziale lub przy obecności kuriera, który dostarczy ją na podany przez klienta adres.

PKO Konto za Zero – podstawowe opłaty

Prowadzenie konta jest bezpłatne pod warunkiem, że klient zamówi do rachunku kartę debetową. W przeciwnym razie poniesie koszt w wysokości 6,90 zł miesięcznie. Otwarcie konta jest darmowe. Do bezpłatnych czynności należy także:

 • zlecenie przelewu własnego  – dotyczy wszystkich kanałów dostępu,
 • zlecenie przelewu wewnętrznego i zewnętrznego przez bankowość internetową.

Zarówno przelew wewnętrzny, jak i zewnętrzny, który chcemy wykonać za pomocą serwisu telefonicznego będzie kosztował 2,99 zł. Ta sama czynność w oddziale kosztuje już 3,00 zł więcej, czyli 5,99 zł. 

Realizacja w oddziale przelewu o charakterze pilnym jest obarczona opłatą w wysokości 9,00 zł.

Karta debetowa w PKO Koncie za Zero

Dedykowaną kartą płatniczą do konta jest Karta PKO Ekspres wydawana przez VISA lub MasterCard. Osoby zainteresowane nowymi technologiami mogą skorzystać z karty w formie gadżetu lub naklejki zbliżeniowej. Są one dostępne dla klienta, który posiada lub wnioskuje o kartę w tradycyjnej formie. Z kolei mieszkańcy Warszawy lub Wrocławia mogą połączyć funkcje karty płatniczej oraz karty miejskiej w jednym plastiku. 

PKO Konto za Zero w PKO BP – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

PKO Ekspres

0 zł

6,90 zł*

Karta w formie plastiku. Za jej pomocą można realizować:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe objęte usługą 3D-Secure,

wypłatę w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje cashback.

Warszawska Karta Płatnicza

Wrocławska Karta Płatnicza

0 zł

6,90 zł*

PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego

29,99 zł

0,99 zł

Za pomocą karty można dokonywać płatności zbliżeniowych.  

PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej  

0 zł

0,99 zł

*Brak opłaty w przypadku, kiedy klient dokona operacji bezgotówkowych na sumę co najmniej 300 zł.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

PKO Konto za Zero – wypłata środków z konta

Przy PKO Koncie za Zero darmowe wypłaty dotyczą:

 • bankomatów PKO BP,
 • agencji i oddziałów PKO BP.

Funkcja cashback jest drugą najkorzystniejszą opcją i za wypłatę środków za jej pomocą klient zapłaci 1 zł. Minusem jest ograniczenie maksymalnej kwoty wypłaty do 300 zł.

Wypłata w bankomatach w innych bankach kosztować będzie klienta 3,00 proc. kwoty wypłaty, jednak nie mniej niż 5 zł. 

Bankomaty zagraniczne nie są wolne od opłat i za ich skorzystanie klient będzie musiał zapłacić dwie prowizje. Prowizja od wypłaty wynosi 3,00 proc. wartości wypłaty z zastrzeżeniem, że bank pobiera co najmniej 10 zł. Prowizja za przewalutowane wynosi 3,50 proc. 

PKO Konto za Zero w PKO BP – pozostałe opłaty

Konto bankowe posiada wiele funkcji, dlatego klient może się spotkać z innymi opłatami w trakcie jego prowadzenia.

PKO Konto za Zero w PKO BP – najważniejsze pozostałe opłaty

Przelew zlecony w oddziale

 • na rachunek w PKO BP – 0 zł
 • na rachunek w innym banku – 5,99 zł

Przelew zlecony telefonicznie

 • na rachunek w PKO BP – 0 zł
 • na rachunek w innym banku – 2,99 zł

Przelew zlecony internetowo

 • na rachunek w PKO BP – 0 zł
 • na rachunek w innym banku – 0 zł

Przelew z wykorzystaniem systemu SORBNET2

 • wysokość przelewu od 1 000 000 zł – 20 zł
 • wysokość przelewu poniżej 1 000 000 zł – 40 zł

Polecenie zapłaty

 • na rachunek w PKO BP – 0 zł
 • na rachunek w innym banku – 1 zł

Ustanowienie zlecenia stałego

 • w oddziale PKO BP – 2,99 zł
 • telefonicznie – 2,00 zł
 • systemem bankowości internetowej  – 0 zł

Realizacja zlecenia stałego

0 zł

Wyciąg w formie papierowej

 • raz w miesiącu – 0 zł
 • na żądanie – 6 zł

Przekazywanie informacji o zmianach sald

 • na skrzynkę mailową – 3 zł /m-c
 • za pomocą wiadomości SMS – 7 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

0 zł

Wydruk informacji o wysokości salda lub o 5 ostatnich operacjach na rachunku

1,99 zł

Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego

5 zł / m-c

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna IKO

Posiadacze konta moją możliwość jego obsługi za pomocą aplikacji mobilnej, która poza podstawowymi operacjami pozwala na m.in. dokonywanie płatności zbliżeniowych telefonem z funkcją NFC. Użytkownicy aplikacji będą mieli szansę uzyskać preferencyjne warunki niektórych produktów finansowych PKO BP, jeśli zawnioskują o nie przez IKO.

PKO Konto za Zero – promocje

PKO Konto za Zero w PKO BP – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

Program polecający "Mam PKO" - VI edycja

Możliwość otrzymania 50 zł w zamian za polecenie nowemu klientowi konta osobistego. Aby pieniądze wpłynęły na konto osoba polecona ma obowiązek: 

 • dokonać min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą na kwotę łączną min. 200 zł,
 • dokonać min. jednej płatności BLIK za pomocą aplikacji w sklepach stacjonarnych na kwotę łączną min. 10 zł. 

Warunki należy spełnić w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Po ich spełnieniu nowy klient otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowej premii za liczbę poleceń. Osoba z najlepszym wynikiem otrzyma 5000 zł. Bank przewiduje również nagrodę za drugą i trzecią, co do wielkości, liczbę skutecznych rekomendacji. W tym wypadku klienci otrzymają  na konto kolejno 3000 zł i 1000 zł. 

do 1 maja 2017 r. 

Korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z PKO Konta za Zero bez opłat za jego prowadzenie oraz obsługę karty debetowej.

Do warunków promocji należy otwarcie jednemu z dzieci konta w PKO BP.

do 31 sierpnia 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

PKO Konto za Zero – usługi dodatkowe

 • Autooszczędzanie! - posiadacze konta w PKO BP mają możliwość skorzystania z funkcji, która polega na automatycznym przelewaniu środków z ROR na prowadzone konto oszczędnościowe. Pozwoli to na regularne gromadzenie oszczędności. 

PKO Konto za Zero – zalety i wady

PKO Konto za Zero w PKO BP – zalety i wady

Zalety

Wady

Możliwość uniknięcia podstawowych opłat za konto

Płatne bankomaty krajowe nienależące do sieci PKO BP

Darmowe przelewy internetowe

Kosztowne wypłaty z bankomatów zagranicznych

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą telefonu

Brak możliwości pełnej aktywacji konta online

Możliwość skorzystania z różnych form karty debetowej

Funkcja Autooszczędzanie! pozwalająca na regularne gromadzenie oszczędności

Możliwość zyskania premii dzięki programowi polecającemu

Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto za Zero jest propozycją zarówno dla rodzin, ale także dla aktywnych osób preferujących płatności bezgotówkowe. Najmniej zadowoleni z oferty mogą być klienci, którzy często wypłacają środki z bankomatów krajowych oraz zagranicznych.

Źródło:
Wnioskuj o to konto

Informacje o ofercie

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 6,9 zł

0 zł, jeśli klient zamówi kartę płatniczą do rachunku

Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
PKO Ekspres
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 6,9 zł

0 zł, jeśli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c

Wypłaty z bankomatów krajowych opłata: min. 0 zł
 • 0 zł, jeśli bankomaty własne
 • 3%, min. 5 zł, jeśli bankomaty pozostałe

bezpłatne bankomaty krajowe: PKO BP
Wypłaty z bankomatów zagranicznych 3%, min. 10 zł
Funkcjonalności
 • Cash back
 • Płatności zbliżeniowe
 • Płatności internetowe

Sprawdź ofertę kont osobistych

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl