Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Moje spółki

PKN43.15-2.60%
KGH112.05-1.75%
PEO192.00-2.24%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-15 17:04:58
Wolumen: 44 730 553 akcji
Obrót: 684 825 328 zł

Akcje: 142 wzrosło, 219 spadło, 59 bez zmian.

Największe wzrosty:
EDI3.079.6%
SKL1.199.2%
JWC3.727.8%
GET0.587.4%
CNG1.556.9%
Największe spadki:
MZA3.49-8.6%
4FM11.65-8.3%
ITG268.00-7.8%
WSE13.85-7.7%
GMM1.81-7.7%
Najwyższe wolumeny:
TRK1.293841612
PGN4.233574726
PGE19.703228709
RSE1.493117972
GNB3.212803673
Najwyższe obroty:
PKO41.41221675840
KGH112.05203494384
PZU416.00133497136
PGE19.70127337424
PEO192.00104228472


Akcjonariat Colian SA


Dane ogólne
Kapitalizacja: 431 511 974,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 143 359 460 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 101 463 469
Liczba głosów na WZA: 143 434 260 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70.75%
Kapitał akcyjny: 21 503 919,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 101 463 469
Cena nominalna akcji: 0,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 75.37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29.25%

Najwięksi akcjonariusze
Nazwa Uwagi Liczba akcji
Liczba głosów
Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kolański, Jan i Barbara z Ziołopex sp. z o.o. 85 647 995
(59.74%)
85 647 995
(63.64%)
2013-10-24 -
Colian SA 8 858 332
(6.17%)
8 858 332
(6.57%)
2013-02-28 -
Aviva OFE 6 932 142
(4.83%)
6 932 142
(5.15%)
2013-01-31 ULM, BDX, ECH, ELB, FCL, GRJ, KTY, MSW, NET, CDR, ORB, PEL, MAG, RMK, ACP, ABG, TIM, STF, MIL, SKA, GTN, PKN, KGN, ING, FTE, NFT, GTC, CAR, CNG, PKO, CCC, CMP, ACT, PEP, AMB, DCR, GCH, EAT, QMK, ABE, DOM, IMX, WXF, ESS, ELT, ERB, RDL, ACE, LCC, MCR, ITG, SWG, KST, UNI, SON, ATT, IZS, KRU, LWB, ASE, OVO, FRO, ABC, HRP, OTM, MLK, OPF, PGO, ZMT, NWG
Szuława Marcin 25 000
(0.01%)
25 000
(0.01%)
2012-05-15 -

Emisje
Opis Data WZA Emisja Cena Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
nomi-
nalna
emi-
syjna
obniżenie kapitału(umorzenie akcji serii A i B) - 151 540
-0,00
0,15 0,00 143 359 460
21503919.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-04
seria A - akcje założycielskie 1993-02-13 9 597
959 700,00
100,00 100,00 9 597
959700.00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-02-24
split 1:50 1994-04-09
2,00 479 850
959700.00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-23
seria B - prawo poboru 1:1 1994-04-09 479 850
959 700,00
2,00 2,00 959 700
1919400.00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1994-05-23
1995-05-17
seria C - kontrahenci 1994-05-28 65 775
1 315 500,00
2,00 20,00 1 025 475
2050950.00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1994-06-07
1995-05-17
seria D - publiczna subskrypcja 1994-05-28 261 136
10 445 440,00
2,00 40,00 1 286 611
2573222.00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1995-01-03
1995-05-17
split 1:2 1995-12-28
1,00 2 573 222
2573222.00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-25
1996-03-04
renominacja akcji 1996-04-20 0
0,00
3,00 0,00 2 573 222
7719666.00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-05-24
seria E - wybrani inwestorzy 1996-12-07 1 000 000
67 000 000,00
3,00 67,00 3 573 222
10719666.00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-04-28
1997-08-18
obniżenie kapitału(umorzenie akcji) 2002-08-24 - 805 968
-0,00
3,00 0,00 2 767 254
8301762.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-17
obniżenie kapitału(umorzenie akcji) 2004-06-30 - 154 576
-0,00
3,00 0,00 2 612 678
7838034.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-01
obniżenie kapitału(umorzenie akcji) 2007-06-11 -7 577
-0,00
3,00 0,00 0
0.00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2007-08-27 0
0,00
0,15 0,00 143 511 000
21526650.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-16
2008-11-14
seria C 2007-10-05 4 562 872
0,00
3,00 0,00 7 175 550
21526650.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
seria D - prywatna subskrypcja(za warranty subskrypcyjne) 2010-05-10 128 733 044
0,00
0,15 0,00 0
0.00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana nazwy z Jutrzenka SA na Colian SA 2011-06-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
połączenie z Ziołopex sp. z o.o.(bez podwyższania kapitału) 2011-11-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0.00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30

Zmiany akcjonariatu
Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Colian SA 8 628 332
(+789 292)
6.01%
(+0.55)
8 628 332
(+789 292)
6.36%
(+0.62)
2013-01-31
Colian SA 7 839 040
(+758 372)
5.46%
(+0.53)
7 839 040
(+758 372)
5.74%
(+0.57)
2013-01-21
Colian SA 7 080 668
(+497 400)
4.93%
(+0.34)
7 080 668
(+497 400)
5.17%
(+0.38)
2013-01-14
Colian SA 6 583 268
(+529 577)
4.59%
(+0.37)
6 583 268
(+529 577)
4.79%
(+0.40)
2012-11-26
Kolański, Jan i Barbara z Ziołopex sp. z o.o. 85 637 895
(-1 950 000)
59.73%
(-1.36)
85 637 895
(-1 992 800)
62.33%
(-0.79)
2012-11-22
Colian SA 6 053 691
(+453 500)
4.22%
(+0.32)
6 053 691
(+453 500)
4.39%
(+0.34)
2012-10-25

Operacje na akcjach
Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2009-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0.03 zł
2009-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0.03 zł
2008-11-14 Split 1:20
2008-08-26 Asymilacja akcji
2004-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0.50 zł
2004-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0.50 zł
2004-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0.50 zł
2004-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0.50 zł
2002-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1.16 zł
2002-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1.16 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0.60 zł
2001-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0.60 zł
2000-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0.96 zł
2000-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0.96 zł
1999-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1.50 zł
1999-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1.50 zł
1998-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1.25 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1.25 zł
1997-08-18 Asymilacja akcji seria E
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1.00 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1.00 zł
1996-11-08 Wypłata II raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1.00 zł
1996-09-06 Wypłata I raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1.00 zł
1996-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1.00 zł
1996-03-04 Split 1:2