Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


  Śr. rent. 52-tyg. bonów skarbowych (Polska)

Info | Dane | Wykres online | Forum dyskusyjne
Ostatnia wartość
(2012-03-26)
Zmiana Poprzednia wartość
(2012-02-27)
Wartości ekstremalne
4.47% -0.01 spadek 4.48% Największa: 54.39% (1992-03-02)
Najmniejsza: 3.696% (2010-04-26)
Kraj Źródło
Polska (Europa) Ministerstwo Finansów
Opis wskaźnikaBony skarbowe to papiery wartościowe na okaziciela o charakterze dyskontowym, emitowane przez Ministerstwo Finansów w celu pokrywania wydatków budżetowych. Występują w postaci zdematerializowanej o wartości nominalnej 10.000,00 zł każdy. Rentowność bonów określa stopę zwrotu z inwestycji w określonym dniu do daty ich wykupu. Średnia rentowność bonów skarbowych jest podstawą do obliczania oprocentowania innych papierów wartościowych, np. obligacji skarbowych.

Śr. rent. 52-tyg. bonów skarbowych (Polska)


Wróc do bazy wskaźników makroekonomicznych: