Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | KonkursSłownik - Fundusze

Wpisz szukane słowo

Benchmarki:


Fundusze zrównoważone - benchmark składa się w 50 proc. z WIG ...

zobacz pozostałe hasła...  EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Info | Dane teleadresowe | Opis towarzystwa | Wiadomości | PSO
Opis towarzystwa:

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego od kwietnia 2007 roku (pierwotnie pod nazwą Plejada TFI SA). Początkowo, w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu zamkniętych wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze te prowadzą działalność inwestycyjną w zakresie branż mniej wrażliwych na spowolnienie koniunktury gospodarczej, w szczególności w dziedzinach związanych z ekologią (energia odnawialna), rozwojem infrastruktury krajowej czy sekurytyzacją wierzytelności. W listopadzie 2011 roku do Towarzystwa dołączył pan Tomasz Korab wraz z zespołem specjalistów doświadczonych w zakresie inwestycji giełdowych i funduszy otwartych. W maju 2012 r. nazwa Plejada TFI SA została zmieniona na EQUES Investment TFI SA, a Towarzystwo otworzyło się na szerokie grono Inwestorów. Powstał parasolowy fundusz EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z czterema wydzielonymi subfunduszami: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny oraz EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, który stwarza możliwości inwestowania w atrakcyjne aktywo, jakim są wierzytelności. W październiku 2012 r., rozpoczął działalność autorski fundusz Zarządzającego Bartosza Tuczyńskiego - Andromeda FIZ, fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w szerokie spektrum instrumentów na różnych płynnych rynkach, przy zastosowaniu sprawdzonej, elastycznej strategii inwestycyjnej. Obecnie (na 02.2013 r.) w ofercie EQUES Investment TFI SA znajduje się 15 funduszy i subfunduszy (10 funduszy zamkniętych, 1 parasolowy SFIO z 4 subfunduszami i 1 SFIO).