0,35 zł
0,00% 0,00 zł
Merit Invest SA (MEI)
Miejsce w rankingu: 372

Wyniki finansowe - MERIT

Zobacz wszystkie raporty finansowe MERIT


			

Jednostkowe raporty roczne

2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 270 838 1 034 403
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 -10 40 -237
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 702 -515 29 -10
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 568 -419 21 -14
Amortyzacja (tys. zł) 3 17 0 0
EBITDA (tys. zł) -7 7 40 -237
Aktywa (tys. zł) 856 544 1 023 1 179
Kapitał własny (tys. zł)* 666 299 605 590
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 500,000 1 654,000 1 654,000
Zysk na akcję (zł) 0,568 -0,279 0,012 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,666 0,200 0,365 0,357
Raport zbadany przez audytora T T N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej