0,23 zł
-20,69% -0,06 zł
Merit Invest SA (MEI)

Wyniki finansowe - MERIT

Zobacz wszystkie raporty finansowe MERIT


			

Jednostkowe raporty roczne

2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 838 1 034 403 197
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 40 -238 -359
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -515 29 -10 -353
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -419 20 -15 -337
Amortyzacja (tys. zł) 17 19 155 182
EBITDA (tys. zł) 7 59 -83 -177
Aktywa (tys. zł) 544 1 022 1 180 651
Kapitał własny (tys. zł)* 299 604 590 353
Liczba akcji (tys. szt.) 1 500,000 1 654,500 3,000 3,000
Zysk na akcję (zł) -0,279 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,200 0,365
Raport zbadany przez audytora T N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl