0,86 zł
4,88% 0,04 zł
Merit Invest SA (MEI)

Wyniki finansowe - MERIT			

Jednostkowe raporty roczne

2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 403 197 151 109
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -238 -362 -100 -73
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 -443 -98 303
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 -420 -98 303
Amortyzacja (tys. zł) 155 182 149 140
EBITDA (tys. zł) -83 -180 49 67
Aktywa (tys. zł) 1 180 561 372 758
Kapitał własny (tys. zł)* 590 270 172 510
Liczba akcji (tys. szt.) 1 654,500 2 654,500 2 654,500 3 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,009 -0,158 -0,037 0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,356 0,102 0,065 0,170
Raport zbadany przez audytora T T T T
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl