6,96 zł
-1,83% -0,13 zł
RAFAKO SA (RFK)

Akcjonariat - RAFAKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 591 126 706,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 84 931 998 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58 538 062
Liczba głosów na WZA: 84 931 998 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Kapitał akcyjny: 169 863 996,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58 538 062
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (50,00%) 42 466 000 (50,00%) 2012-08-08 HBD, EPD, HBP
Nationale-Nederlanden OFE WZA 8 410 000 (9,90%) 8 410 000 (9,90%) 2016-03-24 08N, AGO, AMC, PMP, BTM, BZW, SGN, ECH, ELB, EMP, FCL, IPX, IND, KTY, LTX, PRT, MNC, MSZ, NET, ORB, PEL, MAG, ACP, SNK, VST, WWL, MIL, MBK, GTN, MSP, PKN, KGN, FTE, BBD, NFT, CAR, CNG, ATG, ATM, PKO, RWL, PEK, CMP, GRL, MNI, CIE, ZKA, PEP, LTS, LEN, DCR, FMF, EAT, QMK, ABE, CDC, ERB, RDL, LCC, MCR, RBW, OBL, QRS, SWG, ASB, RON, KER, UNI, TRK, POZ, ATT, ATR, KRU, FRO, TPE, ROB, INP, ASG, TAR, OPF, BFT, LBT, IMC, PRE, PGO, ZMT, ACG, SNT, CLE, GNB, MDG, VTG, EMT, ATD, ZEP, NWG, PKP, TOR, ALI, AML, DEK, PWX, ENT, AHL, KGL, MPH
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 662 062 (9,02%) 7 662 062 (9,02%) 2015-09-10 SGN, MCI, BBD, PRM, GRL, OEX, NEM, ESS, KRI, KCH, RBW, MWT, TLS, LRQ, ATR, IPE, HRP, VOT, NWA, ORP, ALI

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 1993-01-12 1 500 000
8,00 1 500 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-12-03
1993-02-12
1994-03-07
split 1:4 1994-04-30
2,00 6 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-07-14
1994-07-14
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 1994-04-30 3 000 000
6 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria G - prawo poboru 3:1 1994-04-30 330 000
3 960 000,00
2,00 12,00 9 330 000
18 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria H - Elektrim SA 1997-06-30 8 070 000
90 787 500,00
2,00 11,25 17 400 000
34 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-12-10
1998-03-23
seria I - prawo poboru 1:3 2007-01-23 52 200 000
104 400 000,00
2,00 2,00 69 600 000
139 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja publiczna 2014-03-24 15 331 998
93 525 187,80
2,00 6,10 84 931 998
169 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-08
2015-09-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 791 025 6,81 5 791 025 6,81 2015-09-08
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 3 016 509 4,33 3 016 509 4,33 2015-07-27
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 508 403 5,04 (0,91) 3 508 403 5,04 (0,91) 2015-03-05
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 508 403 4,13 3 508 403 4,13 2015-03-05
BZ WBK Asset Management SA 3 322 483 (-230 143) 4,77 (-0,33) 3 322 483 (-230 143) 4,77 (-0,33) 2013-10-22
BZ WBK Asset Management SA 3 552 626 (266 852) 5,10 (0,38) 3 552 626 (266 852) 5,10 (0,38) 2013-10-21
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 3 285 774 (-194 375) 4,72 (-0,28) 3 285 774 (-194 375) 4,72 (-0,28) 2013-10-17
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 3 480 149 (-3 476 532) 5,00 (-4,99) 3 480 149 (-3 476 532) 5,00 (-4,99) 2013-10-16
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 6 956 681 (-31 500) 9,99 (-0,05) 6 956 681 (-31 500) 9,99 (-0,05) 2013-03-12
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 6 988 181 (-319 654) 10,04 (-0,45) 6 988 181 (-319 654) 10,04 (-0,45) 2013-03-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 7 307 835 (-1 425 657) 10,49 (-2,05) 7 307 835 (-1 425 657) 10,49 (-2,05) 2013-01-24
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 61,01 (11,01) 42 466 000 61,01 (11,01) 2012-08-08
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (270 000) 50,00 (-10,62) 42 466 000 (270 000) 50,00 (-10,62) 2012-08-08
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 196 000 (-3 740 000) 60,62 (-5,38) 42 196 000 (-3 740 000) 60,62 (-5,38) 2012-08-07
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 8 733 492 (-19 906) 12,54 (-0,03) 8 733 492 (-19 906) 12,54 (-0,03) 2012-02-03
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 8 753 398 (-1 380 009) 12,57 (-1,98) 8 753 398 (-1 380 009) 12,57 (-1,98) 2012-02-02
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 45 936 000 (2 490 391) 66,00 (3,58) 45 936 000 (2 490 391) 66,00 (3,58) 2012-01-20
PBG SA w upadłości układowej wraz z Multaros Trading Company Ltd. 43 445 609 (34 800 001) 62,42 (50,00) 43 445 609 (34 800 001) 62,42 (50,00) 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00 34 800 001 50,00 2011-10-31
Multros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00 34 800 001 50,00 2011-10-25
Multros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00 34 800 001 50,00 2011-10-25
Elektrim SA, Warszawa 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 2011-10-25
OFE Aviva BZ WBK 1 992 394 (-1 825 000) 2,86 (-2,62) 1 992 394 (-1 825 000) 2,86 (-2,62) 2011-10-19
OFE Aviva BZ WBK 3 817 394 (-1 982 606) 5,48 (-2,85) 3 817 394 (-1 982 606) 5,48 (-2,85) 2011-10-18
Elektrim SA, Warszawa 34 800 001 (311) 50,00 (0,01) 34 800 001 (311) 50,00 (0,01) 2011-10-17
Elektrim SA, Warszawa 34 799 690 (26 117 501) 49,99 (37,52) 34 799 690 (26 117 501) 49,99 (37,52) 2011-10-16
PBG SA w upadłości układowej 8 645 608 (5 145 383) 12,42 (7,40) 8 645 608 (5 145 383) 12,42 (7,40) 2011-10-14
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 10 133 407 (-1 825 000) 14,55 (-2,63) 10 133 407 (-1 825 000) 14,55 (-2,63) 2011-10-14
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 11 958 407 (-507 125) 17,18 (-0,73) 11 958 407 (-507 125) 17,18 (-0,73) 2011-10-13
PBG SA w upadłości układowej 3 500 225 5,02 3 500 225 5,02 2011-08-18
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 465 532 (-1 676 565) 17,91 (-2,40) 12 465 532 (-1 676 565) 17,91 (-2,40) 2011-07-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 142 097 (283 463) 20,31 (0,40) 14 142 097 (283 463) 20,31 (0,40) 2011-05-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 858 634 (-929 657) 19,91 (-1,33) 13 858 634 (-929 657) 19,91 (-1,33) 2011-05-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 788 291 (-23 999) 21,24 (-0,04) 14 788 291 (-23 999) 21,24 (-0,04) 2011-02-22
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 14 812 290 (2 156 735) 21,28 (3,10) 14 812 290 (2 156 735) 21,28 (3,10) 2011-02-21
OFE Aviva BZ WBK 5 800 000 (2 274 581) 8,33 (3,27) 5 800 000 (2 274 581) 8,33 (3,27) 2010-08-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 655 555 (-3 525 419) 18,18 (-5,06) 12 655 555 (-3 525 419) 18,18 (-5,06) 2010-08-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 180 974 23,24 16 180 974 23,24 2010-08-31
OFE Aviva BZ WBK 3 525 419 5,06 3 525 419 5,06 2010-01-29
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 180 974 (-1 800 000) 23,24 (-2,59) 16 180 974 (-1 800 000) 23,24 (-2,59) 2010-01-28
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 980 974 (-1 137 000) 25,83 (-1,63) 17 980 974 (-1 137 000) 25,83 (-1,63) 2010-01-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 117 974 (-12 943) 27,46 (-0,02) 19 117 974 (-12 943) 27,46 (-0,02) 2009-08-31
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 130 917 (12 943) 27,48 (0,02) 19 130 917 (12 943) 27,48 (0,02) 2009-07-10
Myszka Eugeniusz 0 (-4 450) 0,00 0 (-4 450) 0,00 2009-06-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 19 117 974 (255 630) 27,46 (0,36) 19 117 974 (255 630) 27,46 (0,36) 2009-03-03
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 18 862 344 (1 081 687) 27,10 (1,56) 18 862 344 (1 081 687) 27,10 (1,56) 2009-03-02
Thamm Jerzy 0 (-8 433) 0,00 (-0,01) 0 (-8 433) 0,00 (-0,01) 2009-02-26
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 780 657 (60 000) 25,54 (0,08) 17 780 657 (60 000) 25,54 (0,08) 2009-01-05
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 720 657 (61 374) 25,46 (0,09) 17 720 657 (61 374) 25,46 (0,09) 2008-12-31
Pioneer Pekao IM SA 3 470 446 (-3 408 604) 4,98 (-4,90) 3 470 446 (-3 408 604) 4,98 (-4,90) 2008-12-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 659 283 (353 449) 25,37 (0,51) 17 659 283 (353 449) 25,37 (0,51) 2008-12-05
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 17 305 834 (512 221) 24,86 (0,74) 17 305 834 (512 221) 24,86 (0,74) 2008-12-04
Różacki Wiesław 10 000 0,01 10 000 0,01 2008-10-20
Myszka Eugeniusz 4 450 0,00 4 450 0,00 2008-10-20
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 793 613 (7 173) 24,12 (0,01) 16 793 613 (7 173) 24,12 (0,01) 2008-09-15
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 786 440 (1 388 075) 24,11 (1,99) 16 786 440 (1 388 075) 24,11 (1,99) 2008-09-14
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 398 365 (-38 000) 22,12 (-0,05) 15 398 365 (-38 000) 22,12 (-0,05) 2008-08-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 436 365 (38 000) 22,17 (0,05) 15 436 365 (38 000) 22,17 (0,05) 2008-07-04
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 398 365 (1 430 491) 22,12 (2,06) 15 398 365 (1 430 491) 22,12 (2,06) 2008-06-27
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 967 874 (82 626) 20,06 (0,11) 13 967 874 (82 626) 20,06 (0,11) 2008-03-12
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 13 885 248 (1 052 739) 19,95 (1,96) 13 885 248 (1 052 739) 19,95 (1,96) 2008-03-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 12 832 509 17,99 (-0,44) 12 832 509 17,99 (-0,44) 2008-01-04
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 12 832 509 (1 504 539) 18,43 (2,16) 12 832 509 (1 504 539) 18,43 (2,16) 2008-01-03
Pioneer Pekao IM SA 6 879 050 (-120 000) 9,88 (-0,17) 6 879 050 (-120 000) 9,88 (-0,17) 2007-11-16
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 11 327 970 (1 444 697) 16,27 (2,07) 11 327 970 (1 444 697) 16,27 (2,07) 2007-11-16
Pioneer Pekao IM SA 6 999 050 (-143 631) 10,05 (-0,21) 6 999 050 (-143 631) 10,05 (-0,21) 2007-11-15
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 9 883 273 (1 365 581) 14,20 (1,97) 9 883 273 (1 365 581) 14,20 (1,97) 2007-09-19
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 517 692 (55 854) 12,23 (0,08) 8 517 692 (55 854) 12,23 (0,08) 2007-08-23
BZ WBK TFI SA 3 439 878 4,94 3 439 878 4,94 2007-08-22
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 461 838 (100 769) 12,15 (0,14) 8 461 838 (100 769) 12,15 (0,14) 2007-08-16
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 8 361 069 (1 363 476) 12,01 (1,96) 8 361 069 (1 363 476) 12,01 (1,96) 2007-08-15
Pioneer Pekao IM SA 7 142 681 (194 910) 10,26 (0,28) 7 142 681 (194 910) 10,26 (0,28) 2007-08-10
Thamm Jerzy 8 433 (6 333) 0,01 8 433 (6 333) 0,01 2007-08-06
Pioneer Pekao IM SA 6 947 771 (-23 535) 9,98 (-0,03) 6 947 771 (-23 535) 9,98 (-0,03) 2007-08-06
Pioneer Pekao IM SA 6 971 306 (6 091 581) 10,01 (8,75) 6 971 306 (6 091 581) 10,01 (8,75) 2007-07-06
Laris Investments sp. z o.o. 26 064 251 37,45 (37,45) 26 064 251 37,45 (37,45) 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. 0 (-26 064 251) 0,00 (-37,44) 0 (-26 064 251) 0,00 (-37,44) 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. w tym: 26064251 PDA 26 064 251 37,44 26 064 251 37,44 2007-04-23
Ogółem 69 600 000 (52 200 000) 0 69 600 000 (52 200 000) 0 2007-04-10
BZ WBK Asset Management SA wraz z BZ WBK AIB TFI 6 997 593 (5 313 577) 10,05 (7,64) 6 997 593 (5 313 577) 10,05 (7,64) 2007-04-06
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 1 684 016 2,41 (-7,26) 1 684 016 2,41 (-7,26) 2007-03-22
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 1 684 016 (774 332) 9,67 (4,45) 1 684 016 (774 332) 9,67 (4,45) 2007-03-22
Pioneer Pekao IM SA 879 725 1,26 (-3,79) 879 725 1,26 (-3,79) 2007-01-26
Pioneer Pekao IM SA 879 725 (-6 108 046) 5,05 (-4,98) 879 725 (-6 108 046) 5,05 (-4,98) 2007-01-26
Generali OFE 765 845 (-126 619) 4,40 (-0,72) 765 845 (-126 619) 4,40 (-0,72) 2006-10-11
Thamm Jerzy 2 100 0,01 (0,01) 2 100 0,01 (0,01) 2006-08-03
Thamm Jerzy 2 100 0,00 2 100 0,00 2006-08-03
Generali OFE 892 464 5,12 892 464 5,12 2006-07-18
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 909 684 5,22 909 684 5,22 2004-04-06
PKO BP Bankowy OFE 759 549 (-117 655) 4,36 (-0,68) 759 549 (-117 655) 4,36 (-0,68) 2004-03-15
Energo-Investment SA 185 000 (-2 861 693) 1,06 (-16,44) 185 000 (-2 861 693) 1,06 (-16,44) 2003-08-01
Energo-Investment SA 3 046 693 (-43 393) 17,50 (-0,25) 3 046 693 (-43 393) 17,50 (-0,25) 2003-07-28
Energo-Investment SA 3 090 086 (-481 128) 17,75 (-2,77) 3 090 086 (-481 128) 17,75 (-2,77) 2003-07-04
PKO BP Bankowy OFE 877 204 5,04 877 204 5,04 2003-05-09
Energo-Investment SA 3 571 214 (-388 766) 20,52 (-2,24) 3 571 214 (-388 766) 20,52 (-2,24) 2003-03-21
Elektrim SA, Warszawa 8 682 189 12,47 (-37,42) 8 682 189 12,47 (-37,42) 2002-05-15
Elektrim SA, Warszawa 8 682 189 (-411) 49,89 (-0,01) 8 682 189 (-411) 49,89 (-0,01) 2002-05-15
Energo-Investment SA 3 959 980 (268 668) 22,76 (1,55) 3 959 980 (268 668) 22,76 (1,55) 2001-12-31
Energo-Investment SA 3 691 312 (-665 662) 21,21 (-3,83) 3 691 312 (-665 662) 21,21 (-3,83) 2001-06-08
Energo-Investment SA 4 356 974 25,04 4 356 974 25,04 1999-04-30
Elektrim SA, Warszawa 8 682 600 (61 574) 49,90 (0,35) 8 682 600 (61 574) 49,90 (0,35) 1998-12-31
Elektrim SA, Warszawa 8 621 026 (95 594) 49,55 (0,55) 8 621 026 (95 594) 49,55 (0,55) 1998-05-27
Elektrim SA, Warszawa 8 525 432 (455 432) 49,00 (2,62) 8 525 432 (455 432) 49,00 (2,62) 1998-05-21
Ogółem 17 400 000 0 17 400 000 0 1997-12-10
Elektrim SA, Warszawa 8 070 000 46,38 8 070 000 46,38 1997-12-10
Pioneer Pekao IM SA 6 987 771 10,03 6 987 771 10,03 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2011-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2010-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2007-06-08 Asymilacja akcji
2007-02-23 Prawo poboru 1:3
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1998-03-23 Asymilacja akcji seria H
1995-08-04 Asymilacja akcji serie F, G
1995-01-02 Prawo poboru 2:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-07-14 Split 1:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl