0,07 zł
16,67% 0,01 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Podstawowe informacje - POLIMEXMS

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polimex-Mostostal SA
Prezes: Stańczuk Maciej
Sektor: budownictwo
EKD: roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 4 330 940 142
Zatrudnienie:
  • 9 889 (2011r.) - spółka
  • 8 921 (2013r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o., Warszawa

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Młynarska 42
Kod: 01-171
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8297100
Fax: +48 22 8260493
Internet: www.polimex-mostostal.pl
Email: kontakt@polimex.pl

Udziały w innych spółkach publicznych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ENERGOPN 15 619 693 65,55%
ZREWDISABLED 419 031 48,26%
NAFTA 2 951 301 49,99%

Opis działalności spółki

Emitent jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. W okresie sprawozdawczym Emitent, wraz ze spółkami tworzącymi własną Grupę Kapitałową, kontynuował działalność gospodarczą realizując na zasadach generalnego wykonawstwa oraz w układach konsorcjalnych zlecenia w następujących segmentach operacyjnych: Przemysł, Energetyka, Petrochemia, Produkcja i Budownictwo Infrastrukturalne. Emitent ponadto realizował produkcję konstrukcji oraz wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych oraz usługi nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, w szczególności metodą cynkowania ogniowego

Kody

NIP: 821-001-45-09
KRS: 0000022460
EKD: 41,20
Ticker GPW: PXM
ISIN: PLMSTSD00019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl