Wyniki finansowe - PKOBP			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 436 134 2 391 568 2 460 971 2 517 701
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 888 636 843 701 911 061 897 408
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 701 814 2 625 252 3 114 060 2 862 817
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 516 807 797 728 1 136 969 1 033 075
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 444 257 638 590 873 549 768 516
Amortyzacja (tys. zł) 208 488 190 703 203 513 198 269
Aktywa (tys. zł) 266 939 919 267 090 768 272 442 089 275 607 790
Kapitał własny (tys. zł)* 30 283 285 31 053 874 31 610 093 32 336 663
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,227 24,843 25,288 25,869
Zysk na akcję (zł) 0,355 0,511 0,699 0,615
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl