Wyniki finansowe - PKOBP			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 391 568 2 460 971 2 517 701 2 594 160
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 843 701 911 061 897 408 927 430
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 625 252 3 114 060 2 862 817 2 870 071
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 797 728 1 136 969 1 033 075 815 428
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 638 590 873 549 768 516 593 345
Amortyzacja (tys. zł) 190 703 203 513 198 269 208 215
Aktywa (tys. zł) 267 090 768 272 442 089 275 607 790 285 572 700
Kapitał własny (tys. zł)* 31 053 874 31 610 093 32 336 663 32 584 800
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,843 25,288 25,869 26,068
Zysk na akcję (zł) 0,511 0,699 0,615 0,475
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl