Komunikaty spółki - PKOBP

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A.
Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017
Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki – informacja poufna
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej
Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy – informacja poufna.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.
Wyniki finansowe
Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – informacja poufna
Zawiadomienie o transakcji na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych
Szacunek wybranych danych finansowych za 3. kwartał 2016 r. oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl