Komunikaty spółki - PKOBP

Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016
Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 13 marca 2017 r.
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A.
Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017
Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki – informacja poufna
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej
Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy – informacja poufna.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl