Akcjonariat - PKOBP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 36 887 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 250 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 569 381 980
Liczba głosów na WZA: 1 250 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,55%
Kapitał akcyjny: 1 250 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 569 381 980
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 367 918 980 (29,43%) 367 918 980 (29,43%) 2015-09-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PCE, PHN, PZU, PGN
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 114 000 000 (9,12%) 114 000 000 (9,12%) 2016-06-30 NFT, LTX, ATR, CLE, MSP, LEN, CDC, ASB, RWL, MCR, ATT, VTG, SNT, 08N, IMC, ATG, CMP, CIE, ELB, GTN, ATM, ASG, PEP, ZEP, TAR, UNI, PGO, LVC, DEK, PEL, AMC, TRK, SNK, NWG, POZ, IND, AHL, ERB, PMP, MGT, RDL, KGL, ENT, KGN, LCC, MSZ, BBD, MNC, RFK, MIL, LTS, EMP, PRT, ZMT, DCR, ACP, MPH, ATD, INP, WWL, FTE, BZW, VST, MNI, PKN, ORB, TPE, TOR, PND, MDG, PFL, ROB, FMF, KTY, AML, ACT, AGO, BTM, CRM, RBW, CAR, MVP, BFT, EAT, GNB, MBK, PKP, NET, IZB, SWG, SKH, CNG, ART, SGN, SFS, ACG, KER, ALI, KGH, MON, FRO, ABE, ECH, PWX, EMT, QRS, KRU, RON, LBT, QMK, BRS
OFE Aviva BZ WBK WZA 87 463 000 (7,00%) 87 463 000 (7,00%) 2016-02-25 ABG, WXF, NFT, RMK, OVO, ULM, SON, ELT, SKA, MLK, MCR, ACP, BDX, ECH, FRO, CNG, ELB, ABS, ESS, PGO, TIM, PEL, HRP, KST, QMK, ERB, AMB, RDL, ITG, PZU, PKN, ROB, ING, MIL, EMP, CCC, GTC, FTE, UNI, KGN, LCC, TAR, MSW, DCR, GTN, ARH, PKP, PHN, MWT, OTM, ORB, SNK, PFL, FMF, KTY, AML, PCM, CAR, SNS, STF, NET, ADV, SWG, ALR, ASE, PEP, CDR, ABE, INL, PWX, NWG, KRU, OPF, DOM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 2000-03-28 0
0,00
10,00 10,00 70 000 000
700 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2000-04-12
2004-11-10
seria B - aport: akcje spółek giełdowych 2000-12-05 30 000 000
386 100 000,00
10,00 12,87 100 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2001-02-19
2004-11-10
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C 2004-08-12 0
0,00
1,00 0,00 1 000 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-25
seria D - prawo poboru 4:1 2009-06-30 250 000 000
5 125 000 000,00
1,00 20,50 1 250 000 000
1 250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-30
2009-12-11
2009-12-18
połączenie z Nordea Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2014-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 2016-02-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 2016-02-25
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 000 000 3,75 47 000 000 3,75 2015-06-25
OFE Aviva BZ WBK WZA 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 2015-06-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 2015-06-25
Jagiełło Zbigniew 10 000 0,00 10 000 0,00 2014-06-04
Jagiełło Zbigniew 10 000 (1 000) 0,00 10 000 (1 000) 0,00 2014-06-04
OFE Aviva BZ WBK 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 2013-01-29
OFE Aviva BZ WBK 57 152 447 4,57 57 152 447 4,57 2013-01-27
Skarb Państwa 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 2013-01-24
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 2013-01-24
Nationale-Nederlanden OFE 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 2012-07-26
Nationale-Nederlanden OFE 64 594 448 5,16 64 594 448 5,16 2012-07-26
Skarb Państwa 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 2012-07-24
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Papierak Wojciech 3 283 0,00 3 283 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 9 000 (3 000) 0,00 9 000 (3 000) 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 6 000 (1 000) 0,00 6 000 (1 000) 0,00 2011-05-12
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Jagiełło Zbigniew 5 000 (2 500) 0,00 5 000 (2 500) 0,00 2010-05-21
Skarb Państwa 512 406 277 (-650) 40,99 512 406 277 (-650) 40,99 2010-03-31
Jagiełło Zbigniew 2 500 0,00 2 500 0,00 2010-03-17
Fąfara Ireneusz 0 (-408) 0,00 0 (-408) 0,00 2009-12-31
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,24 128 102 731 10,24 2009-12-15
Skarb Państwa 512 406 927 (-12 042) 40,99 512 406 927 (-12 042) 40,99 2009-11-16
Papierak Wojciech 3 283 (783) 0,00 3 283 (783) 0,00 2009-11-16
Fąfara Ireneusz 408 0,00 408 0,00 2009-11-16
Skarb Państwa 512 418 969 40,99 (-10,25) 512 418 969 40,99 (-10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 418 969 (-14 650) 51,24 512 418 969 (-14 650) 51,24 2009-08-27
Skarb Państwa 512 433 619 (-1 790) 51,24 512 433 619 (-1 790) 51,24 2009-06-30
Skarb Państwa 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 2008-11-07
Papierak Wojciech 2 500 0,00 2 500 0,00 2008-07-01
Papierak Wojciech 2 500 (492) 0,00 2 500 (492) 0,00 2008-07-01
Skarb Państwa 514 935 409 (-8 356) 51,49 514 935 409 (-8 356) 51,49 2007-09-30
Skarb Państwa 514 943 765 (-15 531) 51,49 514 943 765 (-15 531) 51,49 2007-06-30
Skarb Państwa 514 959 296 (-17 300) 51,49 514 959 296 (-17 300) 51,49 2007-02-23
Podsiadło Andrzej 0 (-450) 0,00 0 (-450) 0,00 2007-02-23
Obłękowski Jacek 0 (-512) 0,00 0 (-512) 0,00 2007-02-23
Małecki Kazimierz 0 (-2 627) 0,00 0 (-2 627) 0,00 2007-02-23
Artio Global Management LLC 53 614 887 (464 141) 5,36 (0,05) 49 892 705 (-265 294) 4,98 (-0,03) 2006-11-02
Skarb Państwa 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 2006-09-30
Podsiadło Andrzej 450 0,00 450 0,00 2006-08-11
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2006-08-11
Małecki Kazimierz 2 627 0,00 2 627 0,00 2006-08-11
Skarb Państwa 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 2006-06-30
Artio Global Management LLC 53 150 746 5,31 50 157 999 5,01 2006-06-22
Skarb Państwa 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 2005-12-05
Skarb Państwa 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 2005-08-31
Skarb Państwa 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 2005-07-31
Skarb Państwa 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 2005-05-12
Skarb Państwa 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 2005-05-06
Skarb Państwa 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 2004-11-06
Skarb Państwa 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 2004-11-06
Skarb Państwa 1 000 000 000 100,00 1 000 000 000 100,00 2004-08-25
Ogółem 1 000 000 000 0 1 000 000 000 0 2004-08-25
Papierak Wojciech 2 008 0,00 2 008 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2009-10-06 Prawo poboru 4:1
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-11-09 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl