9,65 zł
-0,41% -0,04 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 972 51 119 60 676 63 893
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 252 2 305 5 343 5 154
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 326 2 166 4 592 4 432
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 900 1 340 1 457 3 125
Amortyzacja (tys. zł) 1 263 1 562 1 065 1 614
EBITDA (tys. zł) -1 989 3 867 6 408 6 768
Aktywa (tys. zł) 243 544 247 144 259 337 252 886
Kapitał własny (tys. zł)* 130 976 139 696 117 507 120 948
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) -0,185 0,086 0,093 0,200
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,365 8,921 7,504 7,724
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl