9,16 zł
0,77% 0,07 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 119 60 676 63 893 56 037
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 305 5 343 5 154 857
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 166 4 592 4 432 525
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 340 1 457 3 125 740
Amortyzacja (tys. zł) 1 562 1 065 1 614 1 681
EBITDA (tys. zł) 3 867 6 408 6 768 2 538
Aktywa (tys. zł) 247 144 259 337 252 886 256 175
Kapitał własny (tys. zł)* 139 696 117 507 120 948 121 736
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,086 0,093 0,200 0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,921 7,504 7,724 7,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl