12,50 zł
3,31% 0,40 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 037 60 717 72 735 66 604
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 857 4 204 4 995 3 475
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 525 4 443 4 340 2 964
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 740 3 122 3 323 1 688
Amortyzacja (tys. zł) 1 681 1 650 1 567 1 674
EBITDA (tys. zł) 2 538 5 854 6 562 5 149
Aktywa (tys. zł) 256 175 268 954 282 633 292 257
Kapitał własny (tys. zł)* 121 736 126 330 121 034 124 384
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,199 0,212 0,108
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,774 8,068 7,730 7,944
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl