10,58 zł
0,76% 0,08 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 893 56 037 60 717 72 735
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 154 857 4 204 4 995
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 432 525 4 443 4 340
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 125 740 3 122 3 323
Amortyzacja (tys. zł) 1 614 1 681 1 650 1 567
EBITDA (tys. zł) 6 768 2 538 5 854 6 562
Aktywa (tys. zł) 252 886 256 175 268 954 282 633
Kapitał własny (tys. zł)* 120 948 121 736 126 330 121 034
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,200 0,047 0,199 0,212
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,724 7,774 8,068 7,730
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl