10,88 zł
0,00% 0,00 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 676 63 893 56 037 60 717
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 343 5 154 857 4 204
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 592 4 432 525 4 443
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 457 3 125 740 3 122
Amortyzacja (tys. zł) 1 065 1 614 1 681 1 650
EBITDA (tys. zł) 6 408 6 768 2 538 5 854
Aktywa (tys. zł) 259 337 252 886 256 175 268 954
Kapitał własny (tys. zł)* 117 507 120 948 121 736 126 330
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,093 0,200 0,047 0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,504 7,724 7,774 8,068
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl