7,64 zł
-1,93% -0,15 zł
Mercor SA (MCR)
Miejsce w rankingu: 304

Wyniki finansowe - MERCOR

Zobacz wszystkie raporty finansowe MERCOR


			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 125 83 162 114 850 97 567
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 603 6 602 6 989 -6 343
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 421 5 134 5 896 18 980
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 654 3 582 3 543 15 927
Amortyzacja (tys. zł) 2 274 2 397 2 403 0
EBITDA (tys. zł) 3 877 8 999 9 392 -6 343
Aktywa (tys. zł) 447 766 456 190 477 685 374 533
Kapitał własny (tys. zł)* 269 423 274 873 276 180 285 097
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,297 0,229 0,226 1,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,206 17,554 17,638 18,207
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej