9,40 zł
2,39% 0,22 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 114 850 97 567 46 918 51 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 989 -6 343 4 616 2 305
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 896 18 980 5 301 2 166
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 543 15 927 2 900 1 340
Amortyzacja (tys. zł) 2 403 0 1 455 1 562
EBITDA (tys. zł) 9 392 -6 343 6 071 3 867
Aktywa (tys. zł) 477 685 374 533 369 583 247 144
Kapitał własny (tys. zł)* 276 180 285 097 279 102 139 696
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,226 1,017 0,185 0,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,638 18,207 17,824 8,921
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl