11,20 zł
-0,18% -0,02 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 83 162 114 850 97 567 46 918
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 602 6 989 -6 343 4 616
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 134 5 896 18 980 5 301
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 582 3 543 15 927 2 900
Amortyzacja (tys. zł) 2 397 2 403 0 1 455
EBITDA (tys. zł) 8 999 9 392 -6 343 6 071
Aktywa (tys. zł) 456 190 477 685 374 533 369 583
Kapitał własny (tys. zł)* 274 873 276 180 285 097 279 102
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,229 0,226 1,017 0,185
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,554 17,638 18,207 17,824
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl