7,55 zł
-0,26% -0,02 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2013 II Q 2014 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 567 46 918 51 119 60 676
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 343 4 616 2 305 5 343
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 980 5 301 2 166 4 592
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 927 2 900 1 340 1 457
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 455 1 562 0
EBITDA (tys. zł) -6 343 6 071 3 867 5 343
Aktywa (tys. zł) 374 533 369 583 247 144 259 337
Kapitał własny (tys. zł)* 285 097 279 102 139 696 117 507
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 1,017 0,185 0,086 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,207 17,824 8,921 7,504
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl