399,80 zł
3,23% 12,50 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe - MBANK			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 945 483 947 051 977 024 1 003 297
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 351 910 365 283 404 432 429 218
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 975 677 1 201 000 1 030 269 1 041 581
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 402 309 505 539 309 584 420 305
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 307 782 388 504 230 479 292 517
Amortyzacja (tys. zł) 65 200 75 166 64 816 66 660
Aktywa (tys. zł) 123 268 380 128 733 485 129 780 723 133 743 502
Kapitał własny (tys. zł)* 12 593 056 12 761 967 12 935 287 13 023 756
Liczba akcji (tys. szt.) 42 238,924 42 238,924 42 279,255 42 280,127
Wartość księgowa na akcję (zł) 298,139 302,138 305,949 308,035
Zysk na akcję (zł) 7,287 9,198 5,451 6,919
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl