351,95 zł
2,01% 6,95 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe - MBANK			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 960 303 945 483 947 051 977 024
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 382 029 351 910 365 283 404 432
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 112 369 975 677 1 201 000 1 030 269
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 355 966 402 309 505 539 309 584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 309 486 307 782 388 504 230 479
Amortyzacja (tys. zł) 64 655 65 200 75 166 64 816
Aktywa (tys. zł) 123 523 021 123 268 380 128 733 485 129 780 723
Kapitał własny (tys. zł)* 12 242 346 12 593 056 12 761 967 12 935 287
Liczba akcji (tys. szt.) 42 238,924 42 238,924 42 238,924 42 279,255
Wartość księgowa na akcję (zł) 289,836 298,139 302,138 305,949
Zysk na akcję (zł) 7,327 7,287 9,198 5,451
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl