346,30 zł
0,36% 1,25 zł
mBank S.A. (MBK)

Komunikaty spółki - MBANK

Termin przekazywania raportów okresowych za rok 2017 i zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie skonsolidowanym
Nowy Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Informacja o zamiarze rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.
Konwersja i asymilacja akcji mBanku SA przez KDPW
Wprowadzenie 5.500 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz rekomendacja na członka Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl