383,55 zł
-1,89% -7,40 zł
mBank S.A. (MBK)

Komunikaty spółki - MBANK

Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji
XXX ZWZ mBanku SA – wybór audytora do badania sprawozdań finansowych
XXX ZWZ mBanku S.A. – uchwały w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)
XXX ZWZ mBanku S.A. – podjęte uchwały
Informacja o zmianach w Zarządzie mBanku S.A.
Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXX zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na 30 marca 2017 r. zgłoszony przez akcjonariusza
Podwyższenie ratingu długoterminowego mBanku S.A. do „BBB+” przez S&P Global Ratings
Informacja Zarządu mBanku S.A. udzielona w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
Rating S&P dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF
Rating Fitch dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF
Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
MBANK -1,89% 383,55
2017-03-30 17:03:36

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl